Home » Zmluvy

Zmluvy

Číslo Predmet Partner IČO Cena Zverejnenie Prílohy
A5440071 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko a.s. 35697270 11.4.2013 Dodatok k Zmluve Orange
9904026800 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 35768469 11.4.2013 Dodatok k zmluve Slovak Telekom
9905398231 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 35768469 11.4.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom
4 § 52a2013 Dohoda ÚPSVaR ÚPSVaR Levice 37961209 212.00 EUR 11.4.2013 Dohoda ÚPSVaR č.4 § 52a2013
5/2013 Zmluva o dielo Miloš Medvegy – Rekosan Ondrejovce 88 43058744 700.00  EUR 11.4.2013 Zmluva o dielo č. 52013
453/2013-PN Zmluva o dielo Slovenský vodohospodársky podnik 3602204702 0.00  EUR 11.4.2013 Zmluva o dielo 453/2013-PN
Zmluva o dielo TBR s.r.o. 4698797 300.00  EUR 11.4.2013 Zmluva o dielo 
Mandátna zmluva Roland Loskot 40667281 30.00  EUR 11.4.2013 Mandátna zmluva 
7/2013 Zmluva o dielo Miloš Medvegy – REKOSAN Ondrejovce 88 43058744 840.00 EUR 15.5.2013 Zmluva o dielo 7-2013
26/§50j/VAOTP/2013 Dohoda ÚPSVaR ÚPSVaR Levice 37961209 7347.95 EUR 15.5.2013 Dohoda č.26 § 50j VAOTP 2013
2148/13/20RZO Rámcová zmluva Recyklačný fond Bratislava 36062090 24.6.2013 Rámcová zmluva č. 2148 13 20RZO
Murárske práce a vonkajšia fasádna omietka Obecného úradu Lula Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 6472.60 EUR 14.8.2013 Zmluva o dielo
Murárske práce a vonkajšia fasádna omietka ubytovne pri obecnom úrade Lula Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 2749.00 EUR 23.9.2013 Zmluva o dielo 2
P-0058755900 Využívanie elektronických služieb Union zdravotná poisťovňa Bratislava 36284831 23.9.2013 Zmluva o využívaní elektronických služieb UNION
č. 34/13 Zámenná zmluva Vladimír Trubíni Melek 142 15.10.2013 Zámenná zmluva
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva Jozef Hladík Bratislava 47167670 26.11.2013 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
č.1/2013 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce Miloš Pinteš  Lula 41 26.11.2013 Dohoda o podmienkach MOS pre obec
Zmluva o nájme nehnuteľnosti ZLATNER spol. s.r.o. Levice 3410919 30.12.2013 Zmluva o nájme nehnuteľnosti
Zmluva o vykonaní auditu za rok 2013 Interaudit Levice s.r.o. Levice 31420800 350.00 EUR 20.5.2014 Zmluva o vykonaní auditu za rok 2013
Zmluva o vypracovaní dokumentu Regionálna rozvojová agentúra Nitra 37857436 1000.00 EUR 20.5.2014 Zmluva o vypracovaní dokumentu
Zmluva o dielo murárske práce a vonkajšia fasáda domu smútku Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 4557.00 EUR 20.5.2014 Zmluva o dielo 1 2014
123/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj Nitra 37861298 300.00 EUR 3.6.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec ÚPSVaR Levice 37961209 7.7.2014 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Kúpna zmluva Polák Benjamín Lula 60 375.00 EUR 30.9.2014 Kúpna zmluva-Polák Benjamín
Kúpna zmluva Poláková Daniela Lula 61 368.70 EUR 30.9.2014 Kúpna zmluva-Poláková Daniela
Kúpna zmluva Kostoláni Zdenko Lula 62 390.30 EUR 1.10.2014 Kúpna zmluva- Kostoláni Zdenko
Kúpna zmluva Skokan Daniel Lula 50 477.00 EUR 2.10.2014 Kúpna zmluva – Skokan Daniel
Kúpna zmluva Šimoneková Júlia Lula 63 358.80 EUR 2.10.2014 Kúpna zmluva – Šimoneková Júlia
Kúpna zmluva Mgr Kostoláni Rastislav Textilná 3057/10 Levice 332.70 EUR 6.10.2014 Kúpna zmluva – Mgr. Kostoláni Rastislav
Tesárske práce na prístrešku pri Obecnom úrade Lula Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 4039.00 EUR 23.10.2014 Zmluva o dielo 20.10.2014
Kúpna zmluva Skokan Daniel Lula 50 21.90 EUR 10.11.2014 Kúpna zmluva – Skokan Daniel I
Dohoda ÚPSVaR ÚPSVaR Levice 37961209 14.11.2014 Dohoda ÚPSVaR 9.10.2014
Dodatok č.1 ku zmluve o vypracovaní dokumentu Regionálna rozvojová agentúra Nitra 37857436 1000.00 EUR 14.11.2014 Dodatok č. 1 ku zmluve o vypracovaní dokumentu RRA Nitra
Zmluva o vykonaní auditu za rok 2014 INTERAUDIT Levice s.r.o Levice 31420800 400.00 EUR 14.11.2014 Zmluva o vykonaní auditu
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.11.2014 Skokan Daniel Lula 50 8.1.2015 Dodatok Skokan Daniel Kúpna zmluva 10.11.2014
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 2.10.2014 Skokan Daniel Lula 50 8.1.2015 Dodatok Skokan Daniel Kúpna zmluva 2.10.2014
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 2.10.2014 Šimoneková Júlia Lula 63 8.1.2015 Dodatok Šimoneková Júlia Kúpna zmluva 2.10.2014
121447772 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 36361518 23.1.2015 Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia
2/2014 Zmluva o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Miloš Pinteš Lula 41 23.1.2015 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb pre obec
Dohoda o aktualizácii dokumentu PHSR obce Lula Regionálna rozvojová agentúra Nitra 37857436 23.1.2015 Dohoda o aktualizácii dokumentu PHSR obce Lula
Zmluva o dielo Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 2496.00 EUR 23.1.2015Z Zmluva o dielo 8.1.2015
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb ÚPSVAR Levice 37961209 9.3.2015 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 1.1
Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 9.3.2015 Zmluva združenej dodávke elektriny
13/2015/§54-VZ Dohoda ÚPSVaR ÚPSVaR Levice 30794536 6153.72 EUR 8.4.2015 Dohoda č.13-2015-§54 – VZ
Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 120810/0233 INSA s.r.o. Sereď 36024376 20.5.2015 Dodatok č.1-2015 INSA s.r.o.
Zmluva o dielo Levická záhradnícka s.r.o. Hronské Kľačany 46593187 1870.84 EUR 22.6.2015 Zmluva o dielo Levická záhradnícka s.r.o.
Zmluva o dielo EMSO spol. s.r.o. Iňa 12 31413421 5270.27 EUR 22.6.2015 Zmluva o dielo EMSO spol. s.r.o
Zmluva o bežnom účte na dotácie VÚB Bratislava Retailová pobočka RP I – Levice 31320155 22.6.2015 Zmluva o bežnom účte na dotácie
Zmluva o vykonaní auditu za rok 2015 INTERAUDIT Levice s.r.o Levice 31420800 400.00 EUR 6.7.2015 Zmluva o vykonaní auditu za rok 2015
Dohoda o poskytovaní údajov Sociálna poisťovňa Levice 30807484 8.7.2015 Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov
101/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj Nitra 37861298 300.00 EUR 16.7.2015 Zmluva č. 101 – 2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu
Zmluva o bežnom účte na dotácie VÚB a.s. Bratislava pobočka Levice 31320155 17.8.2015 Zmluva o bežnom účte
15/13400/033-ZoS Zmluva o spolupráci Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 36361518 17.8.2015 Zmluva o spolupráci- Západoslovenská distribučná
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 1.10.2015 T Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45736359 1.10.2015 Dodatok k zmluve o pripojení DEUS
70/POD-ZD2-27/15 Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu -POD Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica 00626031 5000.00EUR 2.10.2015 Zmluva č. 70POD-ZD2-27 15
Dodávka nákupných poukážok COOP Jednota Levice SD 34150056 420.00 EUR 3.11.2015 Zmluva COOP Jednota Levice
Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec ÚPSVaR Levice 37961209 3.11.2015 DOHODA ÚPSVR Levice § 12
15/15/010/46 O pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení ÚPSVaR Levice 30794536 23.11.2015 Dohoda č 15 15 010 46
Vypracovanie projektovej dokumentácie eltecor s.r.o. Kolárovo 44231474 4440.00 EUR 23.11.2015 Zmluva o dielo eltecor s.r.o. Kolárovo
Vypracovanie projektovej dokumentácie DAQE Slovakia s.r.o. Žilina 36848751 2340.00 EUR 23.11.2015 Zmluva o dielo DAQE Slovakia
1/2015 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Poláková Jozefína Lula 60 10.00 EUR 7.12.2015 Zmluva o prenájme 1
1/2015 Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec Miloš Pinteš Lula 41 7.12.2015 Dohoda o podmienkach vykonávania MOS 1-2015
2/2015 Zmluva o prenájme priestorov domu smútku Havlíková Jolana Lula 57 5.00 EUR 7.12.2015 Zmluva o prenájme 2
ZLP-2016-0012 Zmluva o pripojení k Informačnému systému DECOM DataCentrun elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Bratislava 45736359 22.12.2015 Zmluva o pripojení k IS DECOM
Zmluva o dielo BEAST STUDIO s.r.o. Levice 47563567 1600.00 EUR 13.1.2016 Zmluva o dielo 11.12.2015
1/2016 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Biric Pavol Lula 14 10.00 EUR 18.1.2016 Zmluva o prenájme č. 1 2016
Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE s.r.o. Bratislava 36699993 4000.00 EUR 21.1.2016 Zmluva o spolupráci – TRIUS FINANCE s.r.o
Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci TRIUS FINANCE s.r.o. Bratislava 36699993 12.2.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 8 k zmluve na zvoz odpadov Waste Transport a.s. Bratislava 36046221 1.4.2016 Dodatok č. 8 k zmluve na zvoz odpadov
O/134/2016 Zmluva o dielo METAL SERVIS Recycling s.r.o. Slovenská Ľupča 36622630 0.033€/kg 8.4.2016 Zmluva o dielo č. O-134-2016
Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava 35942436 12.4.2016 Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera ZP Bratislava
SZH1213201515 Zmluva o odpadoch ENVI – PAK a.s. Bratislava 35858010 27.4.2016 Zmluva ENVI – PAK a.s.
Zmluva o vykonaní auditu 2016 INTERAUDIT Levice s.r.o. 31420800 420.00 EUR 30.5.2016 Zmluva INTERAUDIT Levice
2/2016 Zmluva o prenájme kultúrneho domu Sádovský Marcel Lula 10 10.00EUR 30.5.2016 Zmluva o prenájme kultúrneho domu
301126/2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi INSA s.r.o. Sereď 36024376 30.5.2016 Zmluva o nakladaní s použitými batériami
Zmluva o dielo BEAST STUDIO .r.o. Levice 47563567 2580.00 EUR 1.6.2016 Zmluva o dielo BEAST STUDIO
124/2016 Dotácia na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj Nitra 37861298 300.00 EUR 16.6.2016 Zmluva č. 124-2016
3/2016 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Császar Viktor Lula 5 15.00 EUR 30.6.2016 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu č. 3
4/2016 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Kostolániová Renáta Lula 62 15.00 EUR 30.6.2016 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu č. 4
1611153 Zmluva v zmysle Autorského zákona SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 Bratislava 17310598 30.6.2016 SLOVGRAM – zmluva v zmysle Autorského zákona
Zmluva o dielo PROJEKTSERVIS s.r.o. Komárno Dunajské nábrežie 1159/5 36557510 1200.00 EUR 26.7.2016 Zmluva o dielo PROJEKTSERVIS Komárno
Zmluva o dielo ELMIK Vráble s.r.o. Staničná 502 46093672 14 845.00 EUR 15.8.2016 Zmluva o dielo ELMIK vráble
5/2016 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Andrea Vojteková Lula 61 10.00 EUR 16.8.2016 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 5 2016
6/2016 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Renáta Kostolániová Lula 62 10.00 EUR 22.8.2016 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 6 2016
ZLP-2016-0012 Dodatok k zmluve o pripojení k IS DCOM DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Bratislava 45736359 1.00 EUR na obyvateľa 25.10.2016 dodatok-c-1-k-zmluve-o-pripojeni-is-dcom Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení do IS DCOM
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach COOP Jednota Levice SD 34150056 620.00 EUR 3.11.2016 zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkach
Zmluva o združenej dodávke plynu ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 3.11.2016 zmluva-o-zdruzenej-dodavke-plynu
01-10/2016 Zmluva o dielo Ing. Dušan Ondrejka Hostie 363 43210435 2740.00 EUR 16.11.2016 zmluva-o-dielo-01-10-2016
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 21.11.2016 slovak-telekom-dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb
Zmluva o bežnom účte VÚB a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 31320155 15.12.2016 zmluva-o-beznom-ucte
16/15/012/38 Dohoda ÚPSVaR Levice Ľ. Štúra 53 30794536 20.12.2016 dohoda-c-16-15-012-38
16/15/010/105 Dohoda ÚPSVaR Levice Ľ. Štúra 53 30794536 20.12.2016 dohoda-c-16-15-010-105
446/2016-240/MPRV SR Darovacia zmluva Slovenská republika Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava 00156621 0.00 EUR 18.1.2017 Darovacia zmluva
Zmluva o dielo CONFIDENCE PARTNER s.r.o. Štúrovo 36557510 2950.00 EUR 27.1.2017 Zmluva o dielo Zberný dvor Lula
201701 Mandátna zmluva Silvia Matušková MAZY Čifáre227 41061969 1700.00 EUR 27.1.2017 mandátna zmluva č. 201701
Kúpna zmluva Ing. Marek CZIRIA Ľ.Štúra 21/A Levice 34279491 23983.14 EUR 27.1.2017 Kúpna zmluva technológie
7/2016 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Ing. Viliam Pivovarči Lula 68 10.00 EUR 30.1.2017 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Pivovarči Viliam
8/2016 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Ing. Viliam Pivovarči Lula 68 10.00 EUR 30.1.2017 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Ing. Viliam Pivovarči
2/2017 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Marcela Pinkeová Lula 64 10.00 EUR 30.1.2017 Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Marcela Pinkeová
Zmluva o dielo ZLATNER spol.s.r.o. Levice Perecká 22 34109919 116998.98 EUR 30.1.2017 Zmluva o dielo Zlatner spol. s.r.o.
2000/117 Zmluva o používaní SW REMEK s.r.o. Nitra Nálepkova 2 36535605 373.80 EUR 30.1.2017 Zmluva o používaní SW
3229000886 Poistná zmluva PZP Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 Nitra 36557129 73.45 EUR 30.1.2017 PZP motorové vozidlo
2459000301 Poistná zmluva PZP Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 Nitra 36557129 236.91 EUR 30.1.2017 Havarijné poistenie motorové vozidlo
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/117 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľ. Štúra 1 Bratislava 42181810 120769.77 EUR 30.1.2017 1_Zmluva o poskytnuti NFP_Lula – text 2. Priloha č. 1 Zmluvy _VZP_V10_2kolo – text (1) 3. Príloha č. 2 Predmet-podpory-NFP bez uctov – text 3. Priloha č. 3 Zmluvy o poskytnutíNFP – text 4. Príloha č. 4 Financne opravy – text 6. Príloha č. 5 Rozpočet projektu Lula – text
Nájomná zmluva Rímskokatolícka cirkev Farnosť Melek 952 01 Melek č. 251 34016317 1.00 € 6.2.2017 Nájomná zmluva cintorín
Dodatok k zmluve o dielo BEAST STUDIO .r.o. Levice 47563567 21.2.2017 Dodatok k zmluve o dielo BEAST STUDIO
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve Silvia Matušková MAZY Čifáre227 41061969 21.2.2017 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve
Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu VV s.r.o. Hlavná 223/1 Poniky 44061781 9.3.2017 Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu
2000/117 Zmluva o poskytnutí služieb a Licenčná zmluva REMEK s.r.o. Nitra Nálepkova 2 36535605 354.00 EUR 28.4.2017 Zmluva o poskytnutí služieb REMEK NITRA
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 35763469 19.99 EUR 31.5.2017 Dodatok k zmluve
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb v roku 2016 Interaudit Levice s.r.o. Záhradná 93480 Levice 31420800 31.5.2017 Dodatok č. 1
Zmluva o dielo ZLATNER spol. s.r.o. Levice Perecká 22 34109919 80389.16 EUR 5.6.2017 Zmluva o dielo  Rekapitulácia objektov stavby
154/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A Nitra 37861298 800.00 EUR 23.6.2017 Zmluva č. 154-2017
51/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A Nitra 37861298 500.00 EUR 30.6.2017 Zmluva č. 51 2017
1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľ. Štúra 1 Bratislava 42181810 0.00 EUR 12.7.2017 Dodatok č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Príloha č. 4
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.1.2017 Ing. Marek CZÍRIA Ľ.Štúra 21/A Levice 34279491 14.7.2017 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.1.2017
OPKŽP-PO1-SC111-2016-10/117/21 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava 42181810 21.7.2017 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke – text
Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu VÚB a.s. Mlynské Nivy 1 Bratislava 31320155 21.7.2017 Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo CONFIDENCE PARTNER s.r.o. Štúrovo 36557510 18.8.2017 Dohoda o ukončení zmluvy o dielo
2017080 Mandátna zmluva EUFC SK s.r.o. Družstevná 69/2 831 04 Bratislava 47256125 3600.00 EUR 20.9.2017 Zmluva EUFC
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 Nitra 36557129 78.22 EUR 10.10.2017 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve  Poistná zmluva č. 4419001371
0322017 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb EUFC s.r.o. Družstevná 2 Bratislava 83104 47256125 25.10.2017 032 2016 Lula PRV 7.4verz. 2 170221_VZP_SK_FINAL
0332017 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb EUFC s.r.o. Družstevná 2 Bratislava 83104 47256125 25.10.2017 033 2016 Lula PRV 7.4 170221_VZP_SK_FINAL
17/1002/15/13400/033-ZoS/KZ Kúpna zmluva Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6 Bratislava 816 47 36361518 100.00 EUR 25.10.2017 Kúpna zmluva 17-1002-15-13400-033-ZoS-KZ
17/733/15/13400/033-ZoS/VB Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6 Bratislava 816 47 36361518 25.10.2017 Zmluva o zriadení vecných bremien 17-733-15-13400-033-ZoS-VB
17/1003/15/13400/033-ZoS/VB Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6 Bratislava 816 47 36361518 25.10.2017 Zmluva o zriadení vecných bremien 17-1003-15-13400-033-ZoS-VB
17/644/15/13400/0033-ZoS/VB Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6 Bratislava 816 47 36361518 25.10.2017 Zmluva o zriadení vecných bremien 17-644-15-13400-0033-ZoS-VB
1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ZLATNER spol. s.r.o. Levice Hronská 5985/A 34109919 31.10.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
17/15/010/9 Dohoda ÚPSVaR Levice Ľ. Štúra 53 30794536 31.10.2017 Dohoda č.17-15-010-9
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby "Rekonštrukcia Domu smútku " Ing. Štefan Lendvay ARTEL -Projektová kancelária Šahy 11986557 2800.00 EUR 9.11.2017 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia KD v budove Obecného úradu Lula a revitalizácia okolia" ZLATNER spol. s.r.o. Levice Hronská 5985/A 34109919 136191.19 EUR 9.11.2017 Zmluva o dielo
Mandátna zmluva "Rekonštrukcia KD v budove OcÚ Lula" Alexander Ješko ul. Perecká 15 Levice 93405 11719567 1300.00 EUR 10.11.2017 Mandátna zmluva
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach COOP Jednota Levice SD 34150056 600.00 EUR 20.11.2017 Zmluva COOP Jednota Levice
Mandátna zmluva – stavebný dozor Alexander Ješko ul. Perecká 15 Levice 11719567 800.00 EUR 30.11.2017 Mandátna zmluva – Dom smútku
Zmluva o dielo ZLATNER spol. s.r.o. Levice Hronská 5985/A 34109919 94799.32 EUR 30.11.2017 Zmluva o dielo -ZLATNER spol. s.r.o. – Dom smútku Zadanie – Dom smútku
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb INTERAUDIT Levice spol. s.r.o. 31420800 420.00 EUR 30.11.2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2017
1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb v roku 2017 INTERAUDIT Levice spol. s.r.o. 31420800 30.11.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb v roku
9 Dodatok k Zmluve na zvoz odpadov a ich zneškodňovanie Waste transport a.s. Bratislava 36046221 8.1.2018 Dodatok č. 9
2 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľ. Štúra 1 Bratislava 42181810 0.00 EUR 31.1.2018 Dodatok 2 k Zmluve o poskytnuti NFP Lula – text Predmet-podpory-NFP Lula – text Priloha-c.-4-Zmluvy-Financne-opravy – text Oznámenie poskytovateľa č.01_2018 – textVšeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP – text
9887/2018 Zmluva Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 1.00 EUR 20.2.2018 Zmluva č. 9887-2018 ZSVS Nitra
5/1000099579 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra 36550949 26.2.2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
4419001371 Dodatok č. 1/2018 Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Bratislava 31595545 17.69 EUR 22.3.2018 Poistná zmluva
121778645 Zmluva o pripojení Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 36361518 97.86 EUR 12.4.2018 Zmluva ZSE
01/2018 Zmluva o dielo Ing. Dušan Ondrejka ml. Hostie 363 43310435 2050.00 EUR 17.4.2018 Zmluva o dielo 01-2018
ZO/2018A14394-1 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 50528041 36.00 EUR 26.4.2018 Zmluva č. ZO 2018A14394-1
Zmluva o prevode práv a povinností zo Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb Interaudit Levice spol. s.r.o. Levice 31420800 26.4.2018 Zmluva o prevode práv a povinností
1 Dodatok k nájomnej zmluve Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľký Ďur 34014608 15.5.2018 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov REMEK s.r.o. Nitra 36535605 1.6.2018 Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
233/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A Nitra 37861298 500.00 EUR 29.6.2018 Zmluva č. 233-2018
77/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A Nitra 37861298 800.00 EUR 13.7.2018 Zmluva č. 77-2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Mesto Levice Spoločný obecný úrad obcí RZMOT Levice 00307203 24.7.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
074NR220032 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava 30794323 73445.80 EUR 16.10.2018 Zmluva o poskytnutí NFP č. 074NR220032
Zmluva o dielo ZLATNER spol. s.r.o. Levice Hronská 5985/A 34109919 14394.37 EUR 6.11.2018 Zmluva o dielo -ZLATNER spol. s.r.o. – Oprava a modernizácia
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach COOP Jednota Levice SD 34150056 530.00 EUR 20.11.2018 Zmluva – COOP Jednota Levice
18/15/010/132 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice 30794536 28.11.2018 Dohoda č. 18-15-010-132
10 Dodatok č 10 Waste transport a.s. Bratislava 36046221 4.1.2019 Dodatok č 10 Waste transport a s
SOD 01 1 2019 SK Zmluva o vytvorení webového sídla Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 47192941 540.00 EUR 21.1.2019 WWW_dielo_Lula
SOP 01 1 2019 SK Zmluva o prevádzke webového sídla Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 47192941 265.00 EUR 21.1.2019 WWW_prevadzka_Lula
ZS 01 1 2019 SK Zmluva o spracovaní osobných údajov Galileo Corporation s.r.o. Čierna Voda 468 47192941 21.1.2019 Spracovateľská_Zmluva_Lula
Zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 18.2.2019 Zmluva o bežnom účte
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 18.2.2019 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 18.2.2019 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 18.2.2019 Zmluva o grantovom účte
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 18.2.2019 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva 1