Home » Zmluvy

Zmluvy

Číslo,Predmet,Partner,IČO,Cena,Zverejnenie,Prílohy
A5440071,Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb,Orange Slovensko a.s.,35697270,””,11.4.2013,Dodatok k Zmluve Orange
9904026800, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb,Slovak Telekom a.s.,35768469,””,11.4.2013,Dodatok k zmluve Slovak Telekom
9905398231,Zmluva o poskytovaní verejných služieb,Slovak Telekom a.s.,35768469,””,11.4.2013,Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom
4 § 52a2013,Dohoda ÚPSVaR,ÚPSVaR Levice,37961209,212.00 EUR,11.4.2013,Dohoda ÚPSVaR č.4 § 52a2013
5/2013,Zmluva o dielo,Miloš Medvegy – Rekosan Ondrejovce 88,43058744,700.00  EUR,11.4.2013,Zmluva o dielo č. 52013
453/2013-PN,Zmluva o dielo,Slovenský vodohospodársky podnik,3602204702,0.00  EUR,11.4.2013,Zmluva o dielo 453/2013-PN
“”,Zmluva o dielo,TBR s.r.o.,4698797,300.00  EUR,11.4.2013,Zmluva o dielo 
“”,Mandátna zmluva,Roland Loskot,40667281,30.00  EUR,11.4.2013,Mandátna zmluva 

7/2013,Zmluva o dielo,Miloš Medvegy – REKOSAN Ondrejovce 88,43058744,840.00 EUR,15.5.2013,Zmluva o dielo 7-2013

26/§50j/VAOTP/2013,Dohoda ÚPSVaR,ÚPSVaR Levice,37961209,7347.95 EUR, 15.5.2013,Dohoda č.26 § 50j VAOTP 2013

2148/13/20RZO,Rámcová zmluva,Recyklačný fond Bratislava,36062090,””,24.6.2013,Rámcová zmluva č. 2148 13 20RZO

“”,Murárske práce a vonkajšia fasádna omietka Obecného úradu Lula,Viliam Vízi Tekovské Lužany,43340377,6472.60 EUR,14.8.2013,Zmluva o dielo

“”,Murárske práce a vonkajšia fasádna omietka ubytovne pri obecnom úrade Lula,Viliam Vízi Tekovské Lužany,43340377,2749.00 EUR,23.9.2013,Zmluva o dielo 2

P-0058755900,Využívanie elektronických služieb,Union zdravotná poisťovňa Bratislava,36284831,””,23.9.2013,Zmluva o využívaní elektronických služieb UNION

č. 34/13,Zámenná zmluva,Vladimír Trubíni Melek 142,””,””,15.10.2013,Zámenná zmluva

“”,Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva,Jozef Hladík Bratislava,47167670,””,26.11.2013,Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

č.1/2013,Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce,Miloš Pinteš  Lula 41,””,””,26.11.2013,Dohoda o podmienkach MOS pre obec

“”,Zmluva o nájme nehnuteľnosti,ZLATNER spol. s.r.o. Levice,3410919,””,30.12.2013,Zmluva o nájme nehnuteľnosti

“”,Zmluva o vykonaní auditu za rok 2013,Interaudit Levice s.r.o. Levice,31420800,350.00 EUR,20.5.2014,Zmluva o vykonaní auditu za rok 2013

“”,Zmluva o vypracovaní dokumentu,Regionálna rozvojová agentúra Nitra,37857436,1000.00 EUR,20.5.2014,Zmluva o vypracovaní dokumentu

“”,Zmluva o dielo murárske práce a vonkajšia fasáda domu smútku,Viliam Vízi Tekovské Lužany,43340377,4557.00 EUR,20.5.2014,Zmluva o dielo 1 2014

123/2014,Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu,Nitriansky samosprávny kraj Nitra,37861298,300.00 EUR,3.6.2014,Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

“”,Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec,ÚPSVaR Levice,37961209,””,7.7.2014,Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

“”,Kúpna zmluva,Polák Benjamín Lula 60,””,375.00 EUR,30.9.2014,Kúpna zmluva-Polák Benjamín

“”,Kúpna zmluva,Poláková Daniela Lula 61,””,368.70 EUR,30.9.2014,Kúpna zmluva-Poláková Daniela

“”,Kúpna zmluva,Kostoláni Zdenko Lula 62,””,390.30 EUR,1.10.2014,Kúpna zmluva- Kostoláni Zdenko

“”,Kúpna zmluva,Skokan Daniel Lula 50,””,477.00 EUR,2.10.2014,Kúpna zmluva – Skokan Daniel

“”,Kúpna zmluva,Šimoneková Júlia Lula 63,””,358.80 EUR,2.10.2014,Kúpna zmluva – Šimoneková Júlia

“”,Kúpna zmluva,Mgr Kostoláni Rastislav Textilná 3057/10 Levice,””,332.70 EUR,6.10.2014,Kúpna zmluva – Mgr. Kostoláni Rastislav

“”,Tesárske práce na prístrešku pri Obecnom úrade Lula,Viliam Vízi Tekovské Lužany,43340377,4039.00 EUR,23.10.2014,Zmluva o dielo 20.10.2014

“”,Kúpna zmluva,Skokan Daniel Lula 50,””,21.90 EUR,10.11.2014,Kúpna zmluva – Skokan Daniel I

“”,Dohoda ÚPSVaR,ÚPSVaR Levice,37961209,””,14.11.2014,Dohoda ÚPSVaR 9.10.2014

“”,Dodatok č.1 ku zmluve o vypracovaní dokumentu,Regionálna rozvojová agentúra Nitra,37857436,1000.00 EUR,14.11.2014,Dodatok č. 1 ku zmluve o vypracovaní dokumentu RRA Nitra

“”,Zmluva o vykonaní auditu za rok 2014,INTERAUDIT Levice s.r.o Levice,31420800,400.00 EUR,14.11.2014,Zmluva o vykonaní auditu

“”,Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 10.11.2014,Skokan Daniel Lula 50,””,””,8.1.2015,Dodatok Skokan Daniel Kúpna zmluva 10.11.2014

“”,Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 2.10.2014,Skokan Daniel Lula 50,””,””,8.1.2015,Dodatok Skokan Daniel Kúpna zmluva 2.10.2014

“”,Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 2.10.2014,Šimoneková Júlia Lula 63,””,””,8.1.2015,Dodatok Šimoneková Júlia Kúpna zmluva 2.10.2014

121447772,Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete,Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava,36361518,””,23.1.2015,Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia

2/2014,Zmluva o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec, Miloš Pinteš Lula 41,””,””,23.1.2015,Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb pre obec

“”,Dohoda o aktualizácii dokumentu PHSR obce Lula,Regionálna rozvojová agentúra Nitra,37857436,””,23.1.2015,Dohoda o aktualizácii dokumentu PHSR obce Lula

“”,Zmluva o dielo,Viliam Vízi Tekovské Lužany,43340377,2496.00 EUR,23.1.2015Z,Zmluva o dielo 8.1.2015

“”,Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb,ÚPSVAR Levice,37961209,””,9.3.2015,Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 1.1

“”,Zmluva o združenej dodávke elektriny,ZSE Energia a.s. Bratislava,36677281,””,9.3.2015,Zmluva združenej dodávke elektriny

13/2015/§54-VZ,Dohoda ÚPSVaR,ÚPSVaR Levice,30794536,6153.72 EUR,8.4.2015,Dohoda č.13-2015-§54 – VZ

“”,Dodatok č. 1/2015 k Zmluve č. 120810/0233,INSA s.r.o. Sereď,36024376,””,20.5.2015,Dodatok č.1-2015 INSA,s.r.o.

“”,Zmluva o dielo,Levická záhradnícka s.r.o. Hronské Kľačany,46593187,1870.84 EUR,22.6.2015,Zmluva o dielo Levická záhradnícka s.r.o.

“”,Zmluva o dielo,EMSO spol. s.r.o. Iňa 12,31413421,5270.27 EUR,22.6.2015,Zmluva o dielo EMSO spol. s.r.o

“”,Zmluva o bežnom účte na dotácie,VÚB Bratislava Retailová pobočka RP I – Levice,31320155,””,22.6.2015,Zmluva o bežnom účte na dotácie

“”,Zmluva o vykonaní auditu za rok 2015,INTERAUDIT Levice s.r.o Levice,31420800,400.00 EUR,6.7.2015,Zmluva o vykonaní auditu za rok 2015

“”,Dohoda o poskytovaní údajov,Sociálna poisťovňa Levice,30807484,””,8.7.2015,Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov

101/2015,Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu,Nitriansky samosprávny kraj Nitra,37861298,300.00 EUR,16.7.2015,Zmluva č. 101 – 2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu,

“”,Zmluva o bežnom účte na dotácie,VÚB a.s. Bratislava pobočka Levice,31320155,””,17.8.2015,Zmluva o bežnom účte

15/13400/033-ZoS,Zmluva o spolupráci,Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava,36361518,””,17.8.2015,Zmluva o spolupráci- Západoslovenská distribučná

“”,Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb,Slovak Telekom, a.s. Bratislava,35763469,19.99 EUR,1.10.2015,T Zmluva o poskytovaní verejných služieb

“”,Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení DEUS,DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska,45736359,””,1.10.2015,Dodatok k zmluve o pripojení DEUS

70/POD-ZD2-27/15,Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu -POD,Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica,00626031,5000.00EUR,2.10.2015,Zmluva č. 70POD-ZD2-27 15

“”,Dodávka nákupných poukážok, COOP Jednota Levice SD,34150056,420.00 EUR,3.11.2015,Zmluva COOP Jednota Levice

“”,Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec ,ÚPSVaR Levice,37961209,””,3.11.2015,DOHODA ÚPSVR Levice § 12

15/15/010/46,O pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení,ÚPSVaR Levice,30794536,””,23.11.2015,Dohoda č 15 15 010 46

“”,Vypracovanie projektovej dokumentácie,eltecor s.r.o. Kolárovo,44231474,4440.00 EUR,23.11.2015,Zmluva o dielo eltecor s.r.o. Kolárovo

“”,Vypracovanie projektovej dokumentácie,DAQE Slovakia s.r.o. Žilina,36848751,2340.00 EUR,23.11.2015,Zmluva o dielo DAQE Slovakia

1/2015,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu,Poláková Jozefína Lula 60,””,10.00 EUR,7.12.2015,Zmluva o prenájme 1

1/2015,Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec,Miloš Pinteš Lula 41,””,””,7.12.2015,Dohoda o podmienkach vykonávania MOS 1-2015

2/2015,Zmluva o prenájme priestorov domu smútku,Havlíková Jolana Lula 57,””,5.00 EUR,7.12.2015,Zmluva o prenájme 2

ZLP-2016-0012,Zmluva o pripojení k Informačnému systému DECOM,DataCentrun elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Bratislava,45736359,””,22.12.2015,Zmluva o pripojení k IS DECOM

“”,Zmluva o dielo,BEAST STUDIO s.r.o. Levice,47563567,1600.00 EUR,13.1.2016,Zmluva o dielo 11.12.2015

1/2016,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu,Biric Pavol Lula 14,””,10.00 EUR,18.1.2016,Zmluva o prenájme č. 1 2016

“”,Zmluva o spolupráci,TRIUS FINANCE s.r.o. Bratislava,36699993,4000.00 EUR,21.1.2016,Zmluva o spolupráci – TRIUS FINANCE s.r.o

“”,Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci,TRIUS FINANCE s.r.o. Bratislava,36699993,””,12.2.2016,Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci

“”,Dodatok č. 8 k zmluve na zvoz odpadov,Waste Transport a.s. Bratislava,36046221,””,1.4.2016,Dodatok č. 8 k zmluve na zvoz odpadov

O/134/2016,Zmluva o dielo,METAL SERVIS Recycling s.r.o. Slovenská Ľupča,36622630,0.033€/kg,8.4.2016,Zmluva o dielo č. O-134-2016

“”,Zmluva o elektronickej komunikácii,Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava,35942436,””,12.4.2016,Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera ZP Bratislava

SZH1213201515,Zmluva o odpadoch,ENVI – PAK a.s. Bratislava,35858010,””,27.4.2016,Zmluva ENVI – PAK a.s.

“”,Zmluva o vykonaní auditu 2016,INTERAUDIT Levice s.r.o.,31420800,420.00 EUR,30.5.2016,Zmluva INTERAUDIT Levice

2/2016,Zmluva o prenájme kultúrneho domu,Sádovský Marcel Lula 10,””,10.00EUR,30.5.2016,Zmluva o prenájme kultúrneho domu

301126/2016,Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi,INSA s.r.o. Sereď,36024376,””,30.5.2016,Zmluva o nakladaní s použitými batériami

“”,Zmluva o dielo,BEAST STUDIO .r.o. Levice,47563567,2580.00 EUR,1.6.2016,Zmluva o dielo BEAST STUDIO

124/2016, Dotácia na podporu športu,Nitriansky samosprávny kraj Nitra,37861298,300.00 EUR,16.6.2016,Zmluva č. 124-2016

3/2016,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu,Császar Viktor Lula 5,””,15.00 EUR,30.6.2016, Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu č. 3

4/2016,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu,Kostolániová Renáta Lula 62,””,15.00 EUR,30.6.2016,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu č. 4

1611153,Zmluva v zmysle Autorského zákona,SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 Bratislava,17310598,””,30.6.2016,SLOVGRAM – zmluva v zmysle Autorského zákona

“”,Zmluva o dielo,PROJEKTSERVIS s.r.o. Komárno Dunajské nábrežie 1159/5,36557510,1200.00 EUR,26.7.2016,Zmluva o dielo PROJEKTSERVIS Komárno

“”,Zmluva o dielo,ELMIK Vráble s.r.o. Staničná 502,46093672,14 845.00 EUR,15.8.2016,Zmluva o dielo ELMIK vráble

5/2016,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu,Andrea Vojteková Lula 61,””,10.00 EUR,16.8.2016,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 5 2016

6/2016,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu,Renáta Kostolániová Lula 62,””,10.00 EUR,22.8.2016,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu 6 2016

ZLP-2016-0012,Dodatok k zmluve o pripojení k IS DCOM,DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Bratislava,45736359,1.00 EUR/obyvateľa,25.10.2016,dodatok-c-1-k-zmluve-o-pripojeni-is-dcom,Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení do IS DCOM

“”,Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach, COOP Jednota Levice SD,34150056,620.00 EUR,3.11.2016,zmluva-o-obchodnych-a-dodacich-podmienkach

“”,Zmluva o združenej dodávke plynu,ZSE Energia a.s. Bratislava,36677281,””,3.11.2016,zmluva-o-zdruzenej-dodavke-plynu

01-10/2016,Zmluva o dielo,Ing. Dušan Ondrejka Hostie 363,43210435,2740.00 EUR,16.11.2016,zmluva-o-dielo-01-10-2016

“”,Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb,Slovak Telekom a.s. Bratislava,35763469,””,21.11.2016, slovak-telekom-dodatok-k-zmluve-o-poskytovani-verejnych-sluzieb

“”,Zmluva o bežnom účte,VÚB a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava,31320155,””15.12.2016,zmluva-o-beznom-ucte

16/15/012/38,Dohoda, ÚPSVaR Levice Ľ. Štúra 53,30794536,””,20.12.2016,dohoda-c-16-15-012-38

16/15/010/105,Dohoda, ÚPSVaR Levice Ľ. Štúra 53,30794536,””,20.12.2016 dohoda-c-16-15-010-105

446/2016-240/MPRV SR,Darovacia zmluva,Slovenská republika Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Bratislava,00156621,0.00 EUR,18.1.2017,Darovacia zmluva

“”,Zmluva o dielo,CONFIDENCE PARTNER s.r.o. Štúrovo,36557510,2950.00 EUR,27.1.2017,Zmluva o dielo Zberný dvor Lula

201701,Mandátna zmluva,Silvia Matušková MAZY Čifáre227,41061969,1700.00 EUR,27.1.2017,mandátna zmluva č. 201701

“”,Kúpna zmluva,Ing. Marek CZIRIA Ľ.Štúra 21/A Levice,34279491,23983.14 EUR,27.1.2017,Kúpna zmluva technológie

7/2016,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu,Ing. Viliam Pivovarči Lula 68,””,10.00 EUR,30.1.2017,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Pivovarči Viliam

8/2016,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu,Ing. Viliam Pivovarči Lula 68,””,10.00 EUR,30.1.2017,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Ing. Viliam Pivovarči

2/2017,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu,Marcela Pinkeová Lula 64,””,10.00 EUR,30.1.2017,Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu Marcela Pinkeová

“”,Zmluva o dielo,ZLATNER spol.s.r.o. Levice Perecká 22,34109919,116998.98 EUR,30.1.2017,Zmluva o dielo Zlatner spol. s.r.o.

2000/117,Zmluva o používaní SW,REMEK s.r.o. NItra Nálepkova 2,36535605,373.80 EUR,30.1.2017,Zmluva o používaní SW

3229000886,Poistná zmluva PZP,Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 Nitra,36557129,73.45 EUR,30.1.2017,PZP motorové vozidlo

2459000301,Poistná zmluva PZP,Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 Nitra,36557129,236.91 EUR,30.1.2017,Havarijné poistenie motorové vozidlo

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/117,Zmluva o poskytnutí NFP,Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľ. Štúra 1 Bratislava,42181810,120769,77 EUR,30.1.2017,1_Zmluva o poskytnuti NFP_Lula – text,2. Priloha č. 1 Zmluvy _VZP_V10_2kolo – text (1),3. Príloha č. 2 Predmet-podpory-NFP bez uctov – text,3. Priloha č. 3 Zmluvy o poskytnutíNFP – text,4. Príloha č. 4 Financne opravy – text,6. Príloha č. 5 Rozpočet projektu Lula – text

“”,Nájomná zmluva,Rímskokatolícka cirkev Farnosť Melek 952 01 Melek č. 251,34016317,1.00 €,6.2.2017,Nájomná zmluva Cintorín

“”,Dodatok k zmluve o dielo,BEAST STUDIO .r.o. Levice,47563567,””,21.2.2017,Dodatok k zmluve o dielo BEAST STUDIO

“”,Dodatok č.1 k mandátnej zmluve,Silvia Matušková MAZY Čifáre227,41061969,””,21.2.2017,Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve

“”,Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu,VV s.r.o. Hlavná 223/1 Poniky,44061781,””,9.3.2017,Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu

2000/117,Zmluva o poskytnutí služieb a Licenčná zmluva,REMEK s.r.o. Nitra Nálepkova 2,36535605,354.00 EUR,28.4.2017,Zmluva o poskytnutí služieb REMEK NITRA

“”,Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava,35763469,19.99 EUR,31.5.2017,Dodatok k zmluve

“”,Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb v roku 2016,Interaudit Levice s.r.o. Záhradná 93480 Levice,31420800,””,31.5.2017,Dodatok č. 1

“”,Zmluva o dielo,ZLATNER spol. s.r.o. Levice Perecká 22,34109919,80389.16 EUR,5.6.2017, Zmluva o dielo, Rekapitulácia objektov stavby

154/2017,Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry,Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A Nitra,37861298,800.00 EUR,23.6.2017,Zmluva č. 154-2017

51/2017,Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu,Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A Nitra,37861298,500.00 EUR,30.6.2017,Zmluva č. 51 2017

“”,Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.1.2017,Ing. Marek CZÍRIA Ľ.Štúra 21/A Levice,34279491,””,14.7.2017,Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.1.2017

OPKŽP-PO1-SC111-2016-10/117/21,Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke,Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava,42181810,””,21.7.2017,Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke – text

“”,Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu,VÚB a.s. Mlynské Nivy 1 Bratislava,31320155,””,21.7.2017,Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtu

“”,Dohoda o ukončení zmluvy o dielo,CONFIDENCE PARTNER s.r.o. Štúrovo,36557510,””,18.8.2017,Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

2017080,Mandátna zmluva,EUFC SK s.r.o. Družstevná 69/2 831 04 Bratislava,47256125,3600.00 EUR,20.9.2017,Zmluva EUFC

“”,Dodatok č. 1 k poistnej zmluve,Prvá Komunálna Finančná a.s. Samova 11 Nitra,36557129,78.22 EUR,10.10.2017,Dodatok č. 1 k poistnej zmluve, Poistná zmluva č. 4419001371