Home » Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

elektronicke-sluzby 8.9.2016

PHSR 2014 – 2020 1_PHSR_Lula_final_verzia 0.3 2_Tabuľková časť Lula_povinné_prílohy_FINAL, 25.9.2017

ZBERNÝ DVOR Lula – info o projekte

OZNAM – SPP Distribúcia

Komunitný plán sociálnych služieb obce Lula 2018 – 2022  20.6.2018

Trieďme odpad! Oplatí sa to!, 29.6.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018

Kompostovanie a triedenie biologického odpadu

1-leták-predchádzanie vzniku odpadov

2-leták-kompostovanie

3-leták-komunitne kompostovanie

4-leták-vyuzitie biologického odpadu v záhrade

5-leták-10 tipov ako neplytvať potravinami

ENVI- PAK Triedime odpad na Vianoce

Občianske združenie Tekov – Hont oznamuje:

Oznam o podpise zmluvy_Leader  Tekov Hont a NSK

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov, 20.11.2018

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Lula a nastúpení náhradníka na funkciu poslanca Obecného zastupiteľstva v obci Lula

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov, 9.1.2019

Harmonogram separovaného zberu 1. štvrťrok 2019.9.1.2019

VOĽBY PREZIDENTA SR

Informácia pre voliča, 11.1.2019

OZNAM1, 11.2.2019

Kandidáti na prezidenta SR,  25.2.2019

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu,22.1.2019

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ SR

Informácie pre voliča,5.2.2019

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu SR o rozpore § 4 a 6 zákona č. 140/2017 Z.z. s Ústavou SR

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu SR ,18.2.2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok, 28.2.2019

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

 LULA Ver. vyhláška – nariadenie – prípravné konanie , 8.3.2019

LULA príloha mapa obvod  8.3.2019