Home » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Komisie obecného zastupiteľstva v Lule

Komisia inventarizačná

  • predseda – Dana Budaiová
  • členovia – Erika Sebestyénová, Renáta Kostolániová

Komisia verejného poriadku a na ochranu verejného záujmu

  • predseda – Roman Pinke
  • členovia – Jaroslav Gajdoš,Marcel Sádovský