Home » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo Obce LULA

Poslanci: Dana Budaiová, Martin Palkovič, Jozefína Poláková, Roman Pinke, Marcel Sádovský

Komisie obecného zastupiteľstva v Lule

Komisia  na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku

  • predseda – Roman Pinke
  • členovia – Martin Palkovič, Marcel Sádovský