Home » Faktúry

Faktúry

Číslo Predmet Partner IČO Cena Zverejnenie Doručená
4/1/2013 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ajfa+avis Žilina 31602436 49.50 EUR 11.4.2013 3.1.2013
4/2/2013 Obecné noviny Inprost spol.s.r.o.Bratislava 31363091 52.00 EUR 11.4.2013 4.1.2013
4/3/2013 Telefón Slovak Telekom Bratislava 35763469 23.39 EUR 16.4.2013 9.1.2013
4/4/2013 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 25.34 EUR 16.4.2013 10.1.2013
4/5/2013 Elektrická energia vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 923.38 EUR 16.4.2013 14.1.2013
4/6/2013 Statický posudok Ing.Tibor Kálnay Beša 143 42040345 100.00 EUR 16.4.2013 15.1.2013
4/7/2013 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 3.79 EUR 16.4.2013 16.1.2013
4/8/2013 Finančný spravodajca 2012 vyúčtovanie Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Žilina 31592503 11.30 EUR 16.4.2013 16.1.2013
4/9/2013 Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP 2012 Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 39.96 EUR 16.4.2013 16.1.2013
4/10/2013 MZDY WIN program Remek s.r.o. Nitra 36535605 162.00 EUR 16.4.2013 16.1.2013
4/11/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 44.06 EUR 16.4.2013 18.1.2013
4/12/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.96 EUR 16.4.2013 18.1.2013
4/13/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 263.71 EUR 16.4.2013 18.1.2013
4/14/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 611.04 EUR 16.4.2013 18.1.2013
4/15/2013 Plyn vyúčtovanie SPP a.s. Bratislava 35815256 1102.96 EUR 16.4.2013 23.1.2013
4/16/2013 Plyn vyúčtovanie SPP a.s. Bratislava 35815256 9.25 EUR 16.4.2013 28.1.2013
4/17/2013 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 525.00 EUR 16.4.2013 4.2.2013
4/18/2013 Elektrická energia vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -17.42 EUR 16.4.2013 5.2.2013
4/19/2013 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 22.40 EUR 16.4.2013 7.2.2013
4/20/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 16.4.2013 8.2.2013
4/21/2013 Autorská odmena za licenciu 2013 SOZA Bratislava 00178454 14.28 EUR 16.4.2013 11.2.2013
4/22/2013 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 491.53 EUR 16.4.2013 13.2.2013
4/23/2013 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 200.84 EUR 16.4.2013 14.2.2013
4/24/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 2.60 EUR 16.4.2013 20.2.2013
4/25/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.33 EUR 16.4.2013 20.2.2013
4/26/2013 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 496.00 EUR 16.4.2013 4.3.2013
4/27/2013 Telefón Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 21.86 EUR 16.4.2013 7.3.2013
4/28/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 16.4.2013 12.3.2013
4/29/2013 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 162.25 EUR 16.4.2013 13.3.2013
4/30/2013 Doména obeclula.sk Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 50.62 EUR 16.4.2013 15.3.2013
4/31/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.91 EUR 16.4.2013 22.3.2013
4/32/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.47 EUR 16.4.2013 22.3.2013
4/33/2013 Počítačové služby TBR s.r.o.Vráble 46987797 340.00 EUR 16.4.2013 2.4.2013
4/34/2013 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 275.00 EUR 16.4.2013 2.4.2013
4/35/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 16.4.2013 9.4.2013
4/36/2013 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 23.44 EUR 16.4.2013 9.4.2013
4/37/2013 Ročný poplatok za používanie SW 2013 Remek s.r.o. Nitra 36535605 315.00 EUR 16.4.2013 11.4.2013
4/38/2013 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 243.52 EUR 16.4.2013 11.4.2013
4/39/2013 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 19.04 EUR 16.4.2013 15.4.2013
4/40/2013 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP Ronald Loskot Levice 40667821 100.00 EUR 16.4.2013 16.4.2013
4/41/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.58 EUR 15.5.2013 18.4.2013
4/42/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.36 EUR 15.5.2013 18.4.2013
4/43/2013 Búracie práce Miloš Medvegy REKOSAN Ondrejovce 88 43058744 1008.00 EUR 15.5.2013 19.4.2013
4/44/2013 Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny zo strechy Miloš Medvegy REKOSAN Ondrejovce 88 43058744 2755.20 EUR 15.5.2013 19.4.2013
4/45/2013 Za verejný prenos zvukových a obrazových záznamov 2013 SLOVGRAM Bratislava 17310598 33.50 EUR 15.5.2013 25.4.2013
4/46/2013 Pracovné náradie MIKRA Milan Kramár Vráble 30944511 113.88 EUR 15.5.2013 30.4.2013
4/47/2013 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 15.5.2013 2.5.2013
4/48/2013 Práca na bagri Miloš Uhrin Lúčnica nad Žitavou 295 46021647 121.50 EUR 15.5.2013 6.5.2013
4/49/2013 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 110.00 EUR 15.5.2013 6.5.2013
4/50/2013 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 23.04 EUR 15.5.2013 7.5.2013
4/51/2013 Multifunkčné zariadenie CANON a inštalácia HP Servis s.r.o. Levice 35967463 376.32 EUR 15.5.2013 9.5.2013
4/52/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 13.6.2013 13.5.2013
4/53/2013 Vývoz odpadu a nájom kontajnera SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 455.08 EUR 13.6.2013 16.5.2013
4/54/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.36 EUR 13.6.2013 20.5.2013
4/55/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.56 EUR 13.6.2013 20.5.2013
4/56/2013 Opilovanie stromov a vypilovanie TBR s.r.o.Vráble 46987797 901.00 EUR 13.6.2013 27.5.2013
4/57/2013 Zber šatstva dobropis Pomocný anjel n.o. Podbiel 45734305 12.00 EUR 13.6.2013 27.5.2013
4/58/2013 Licencia ESET Antivirus 2 roky ESET spol. s.r.o. Bratislava 31333532 55.37 EUR 13.6.2013 29.5.2013
4/59/2013 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 50.00 EUR 13.6.2013 5.6.2013
4/60/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 13.6.2013 6.6.2013
4/61/2013 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 23.12 EUR 13.6.2013 7.6.2013
4/62/2013 Zástava EÚ REPREZENT Raslavice 14287315 33.60 EUR 13.6.2013 11.6.2013
4/63/2013 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 181.55 EUR 21.6.2013 14.6.2013
4/64/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.59 EUR 21.6.2013 19.6.2013
4/65/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.30 EUR 21.6.2013 19.6.2013
4/66/2013 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 47.00 EUR 16.7.2013 2.7.2013
4/67/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 611.04 EUR 16.7.2013 8.7.2013
4/68/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 16.7.2013 8.7.2013
4/69/2013 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 16.7.2013 10.7.2013
4/70/2013 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 27.94 EUR 16.7.2013 11.7.2013
4/71/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -562.53 EUR 16.7.2013 12.7.2013
4/72/2013 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP II.Q Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 16.7.2013 15.7.2013
4/73/2013 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 220.80 EUR 14.8.2013 16.7.2013
4/74/2013 Oprava obecných ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 35960736 5997.60 EUR 14.8.2013 16.7.2013
4/75/2013 Vyhotovenie geometrického plánu Jozef Chudý Vráble 40683494 390.00 EUR 14.8.2013 16.7.2013
4/76/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.62 EUR 14.8.2013 18.7.2013
4/77/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.69 EUR 14.8.2013 18.7.2013
4/78/2013 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava 31396674 436.59 EUR 14.8.2013 24.7.2013
4/79/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 14.8.2013 7.8.2013
4/80/2013 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 47.00 EUR 14.8.2013 2.8.2013
4/81/2013 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 14.8.2013 7.8.2013
4/82/2013 Finančný spravodajca 2014 Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina 31592503 19.98 EUR 14.8.2013 8.8.2013
4/83/2013 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 204.97 EUR 19.8.2013 15.8.2013
4/84/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.52 EUR 23.8.2013 20.8.2013
4/85/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.71 EUR 23.8.2013 20.8.2013
4/86/2013 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 90.00 EUR 18.9.2013 3.9.2013
4/87/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 18.9.2013 5.9.2013
4/88/2013 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 18.9.2013 9.9.2013
4/89/2013 Murárske práce a fasáda OcÚ Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 6472.60 EUR 18.9.2013 12.9.2013
4/90/2013 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 221.84 EUR 23.9.2013 17.9.2013
4/91/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.94 EUR 23.9.2013 18.9.2013
4/92/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.72 EUR 23.9.2013 18.9.2013
4/93/2013 Aktualizácie ÚZZ 2014 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 71.20 EUR 23.9.2013 19.9.2013
4/94/2013 Murárske práce a fasáda ubytovne OcÚ Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 2749.00 EUR 23.9.2013 20.9.2013
4/95/2013 Tabule označenie obce a OcÚ MARBEX spol. s.r.o.Levice 36292729 158.59 EUR 21.10.2013 27.09.2013
4/96/2013 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 265.00 EUR 21.10.2013 2.10.2013
4/97/2013 Oprava obecných ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 35960736 627.30 EUR 21.10.2013 2.10.2013
4/98/2013 Znalecký posudok Ing. Dana Lančaričová 122.00 EUR 21.10.2013 3.10.2013
4/99/2013 Členský príspevok 2013 Občianske združenie V dlani Hrona Kalná nad Hronom 42207380 36.00 EUR 21.10.2013 4.10.2013
4/100/2013 Poštovné Mesto Levice Spoločný obecný úrad 00307203 27.00 EUR 21.10.2013 4.10.2013
4/101/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 21.10.2013 7.10.2013
4/102/2013 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 21.10.2013 9.10.2013
4/103/2013 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 7.62 EUR 21.10.2013 11.10.2013
4/104/2013 Plastové 120 l kontajnery na smeti SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 176.04 EUR 21.10.2013 15.10.2013
4/105/2013 Zber nebezpečného odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 200.88 EUR 21.10.2013 15.10.2013
4/106/2013 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 253.86 EUR 21.10.2013 15.10.2013
4/107/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.00 EUR 21.10.2013 18.10.2013
4/108/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.79 EUR 21.10.2013 18.10.2013
4/109/2013 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za III.Q Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 18.12.2013 28.10.2013
4/110/2013 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 220.94 EUR 18.12.2013 8.11.2013
4/111/2013 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 433.00 EUR 18.12.2013 5.11.2013
4/112/2013 Servis SW TM COMPUTER s.r.o. Levice 35946083 84.00 EUR 18.12.2013 7.11.2013
4/113/2013 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 18.12.2013 7.11.2013
4/114/2013 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 18.12.2013 7.11.2013
4/115/2013 Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 27.50 EUR 18.12.2013 9.11.2013
4/116/2013 Kontrola prenosných hasiacich prístrojov HASLEX servis Levice 30004055 50.88 EUR 18.12.2013 13.11.2013
4/117/2013 Plastové 120 l kontajnery na smeti SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 352.08 EUR 18.12.2013 18.11.2013
4/118/2013 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 224.94 EUR 18.12.2013 18.11.2013
4/119/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.43 EUR 18.12.2013 20.11.2013
4/120/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.46 EUR 18.12.2013 20.11.2013
4/121/2013 Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 31.00 EUR 18.12.2013 23.11.2013
4/122/2013 Oprava verejného osvetlenia UNIMONT Zdenko Maďar Vráble 33648981 176.81 EUR 18.12.2013 25.11.2013
4/123/2013 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 509.00 EUR 18.12.2013 4.12.2013
4/124/2013 Poistenie majetku Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 215.98 EUR 18.12.2013 4.12.2013
4/125/2013 Obecné noviny 2014 INPROST s.r.o. Bratislava 31363091 52.00 EUR 18.12.2013 4.12.2013
4/126/2013 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP IV.Q Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 18.12.2013 4.12.2013
4/127/2013 Telefón Slovak telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 18.12.2013 10.12.2013
4/128/2013 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 232.50 EUR 18.12.2013 12.12.2013
4/129/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.16 EUR 18.12.2013 18.12.2013
4/130/2013 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.44 EUR 18.12.2013 18.12.2013
4/1/2014 Čo má vedieť mzdová účtovníčka ajfa + avis Žilina 31602436 49.50 EUR 18.2.2014 3.1.2014
4/2/2014/ Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -224.34 EUR 18.2.2014 3.1.2014
4/3/2014 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 397.22 EUR 18.2.2014 9.1.2014
4/4/2014 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 18.2.2014 9.1.2014
4/5/2014 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 285.68 EUR 18.2.2014 14.1.2014
4/6/2014 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 215.99 EUR 18.2.2014 14.1.2014
4/7/2014 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 563.10 EUR 18.2.2014 20.1.2014
4/8/2014 Finančný spravodajca 2013 vyúčtovanie Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 14.21 EUR 18.2.2014 20.1.2014
4/9/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.64 EUR 18.2.2014 20.1.2014
4/10/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.94 EUR 18.2.2014 20.1.2014
4/11/2014 Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP 2013 Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 39.96 EUR 18.2.2014 22.1.2014
4/12/2014 Plyn vyúčtovanie SPP a.s. Bratislava 35815256 -603.60 EUR 18.2.2014 27.1.2014
4/13/2014 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 714.00 EUR 18.2.2014 3.2.2014
4/14/2014 Servis SW TM COMPUTER s.r.o. Levice 35946083 108.00 EUR 18.2.2014 6.2.2014
4/15/2014 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 22.48 EUR 18.2.2014 7.2.2014
4/16/2014 Vyhotovenie geometrického plánu Jozef Chudý Vráble 40683494 490.00 EUR 18.2.2014 12.2.2014
4/17/2014 Vyhotovenie geometrického plánu Jozef Chudý Vráble 40683494 434.00 EUR 18.2.2014 12.2.2014
4/18/2014 Doména obeclula.sk Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 50.62 EUR 18.2.2014 13.2.2014
4/19/2014 Oprava verejného osvetlenia UNIMONT Zdenko Maďar Vráble 33648981 65.86 EUR 18.2.2014 14.2.2014
4/20/2014 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 366312710 177.01 EUR 18.2.2014 17.2.2014
4/21/2014 Poštovné Mesto Levice SOcÚ 00307203 8.70 EUR 30.4.2014 18.2.2014
4/22/2014 Telefón ORANGE Slovensko Bratislava 35697270 0.56 EUR 30.4.2014 19.2.2014
4/23/2014 Telefón ORANGE Slovensko Bratislava 35697270 30.08 EUR 30.4.2014 19.2.2014
4/24/2014 Geometrický plán Jozef Chudý Vráble 40683494 334.00 EUR 30.4.2014 20.2.2014
4/25/2014 Znalecký posudok Ing.Dana Lančaričová Devičany 110 00 EUR 30.4.2014 21.2.2014
4/26/2014 Autorská odmena SOZA Bratislava 00178454 14.28 EUR 30.4.2014 26.2.2014
4/27/2014 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 336.00 EUR 30.4.2014 3.3.2014
4/28/2014 Publikácia RVC Nitra 0034006656 23.00 EUR 30.4.2014 4.3.2014
4/29/2014 Audit účt. závierky 2012 Interaudit Levice spol. s.r.o. 31420800 339.60 EUR 30.4.2014 4.3.2014
4/30/2014 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 25.43 EUR 30.4.2014 7.3.2014
4/31/2014 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 174.97 EUR 30.4.2014 10.3.2014
4/32/2014 Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 38.40 EUR 30.4.2014 15.3.2014
4/33/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.26 EUR 30.4.2014 20.3.2014
4/34/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 35.75 EUR 30.4.2014 20.3.2014
4/35/2014 Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 42.00 EUR 19.5.2014 29.3.2014
4/36/2014 Tlač poštových poukazov Slovenská pošta a.s. Bratislava 36631124 6.47 EUR 19.5.2014 31.3.2014
4/37/2014 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 187.00 EUR 19.5.2014 2.4.2014
4/38/2014 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 475.96 EUR 19.5.2014 7.4.2014
4/39/2014 Servis PC + nový počítač TM COMPUTER s.r.o. Levice 35946083 707.64 EUR 19.5.2014 2.4.2014
4/40/2014 Poštovné Mesto Levice Spoločný obecný úrad 00307203 18.50 EUR 19.5.2014 7.4.2014
4/41/2014 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 22.24 EUR 19.5.2014 8.4.2014
4/42/2014 Ročný poplatok za používanie SW REMEK s.r.o. Nitra 36535605 315.00 EUR 19.5.2014 8.4.2014
4/43/2014 Znalecký posudok Ing. Jozef Ďuriš Levice 115.00 EUR 19.5.2014 8.4.2014
4/44/2013 Servis internetu WAN Slovakia spol. s.r.o. 36754609 20.00 EUR 19.5.2014 10.4.2014
4/45/2014 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 526.47 EUR 19.5.2014 11.4.2014
4/46/2014 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 8.89 EUR 19.5.2014 11.4.2014
4/47/2014 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za I. Q 2014 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 19.5.2014 15.4.2014
4/48/2014 Odmeny výkonným umelcom- verejný prenos dát v roku 2014 SLOVGRAM Bratislava 17310598 33.50 EUR 19.5.2014 22.4.2014
4/49/2014 Geometrický plán Jozef Chudý Vráble 40683494 327.00 EUR 19.5.2014 24.4.2014
4/50/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.51 EUR 19.5.2014 24.4.2014
4/51/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.13 EUR 19.5.2014 24.4.2014
4/52/2014 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 19.5.2014 5.5.2014
4/53/2014 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 76.00 EUR 19.5.2014 6.5.2014
4/54/2014 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 194.66 EUR 19.5.2014 14.5.2014
4/55/2014 Vykonanie opravy Domu smútku Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 4557.00 EUR 19.5.2014 16.5.2014
4/56/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.23 EUR 17.7.2014 21.5.2014
4/57/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.71 EUR 17.7.2014 21.5.2014
4/58/2014 Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 49.00 EUR 17.7.2014 24.5.2014
4/59/2014 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 36.00 EUR 17.7.2014 3.6.2014
4/60/2014 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 17.7.2014 9.6.2014
4/61/2014 Obecné noviny 2014 doplatok INPROST s.r.o. Bratislava 31363091 15.60 EUR 17.7.2014 12.6.2014
4/62/2014 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 191.27 EUR 17.7.2014 13.6.2014
4/63/2014 Geometrický plán Jozef Chudý Vráble 40683494 834.00 EUR 17.7.2014 19.6.2014
4/64/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.55 EUR 17.7.2014 23.6.2014
4/65/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.07 EUR 17.7.2014 23.6.2014
4/66/2014 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 34.00 EUR 17.7.2014 2.7.2014
4/67/2014 Elektrická energia ZSE Energia a.s.Bratislava 36677281 3373.16 EUR 17.7.2014 2.7.2014
4/68/2014 Vyhotovenie dokumentácie pre účel stavebného povolenia BEAST STUDIO s.r.o. Levice 47563567 323.00 EUR 17.7.2014 9.7.2014
4/69/2014 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 17.7.2014 9.7.2014
4/70/2014 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 17.7.2014 10.7.2014
4/71/2014 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 8.89 EUR 17.7.2014 11.7.2014
4/72/2014 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 167.49 EUR 17.7.2014 14.7.2014
4/73/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.04 EUR 22.8.2014 21.7.2014
4/74/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.06 EUR 22.8.2014 21.7.2014
4/75/2014 Vypracovanie statického posudku na prístrešok AXIS – BERYL s.r.o. Beša 47049880 120.00 EUR 22.8.2014 25.7.2014
4/76/2014 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za II.Q 2014 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 22.8.2014 30.7.2014
4/77/2014 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 22.8.2014 30.7.2014
4/78/2014 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 34.00 EUR 22.8.2014 1.8.2014
4/79/2014 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 1.27 EUR 22.8.2014 13.8.2014
4/80/2014 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 179.05 EUR 22.8.2014 13.8.2014
4/81/2014 Finančný spravodajca 2015 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 19.98 EUR 22.8.2014 15.8.2014
4/82/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.06 EUR 22.8.2014 21.8.2014
4/83/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.03 EUR 22.8.2014 21.8.2014
4/84/2014 Aktualizácie ÚZZ 2015 Poradca s.r.o. Žilina 36371271 71.20 EUR 4.11.2014 3.9.2014
4/85/2014 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 63.00 EUR 4.11.2014 3.9.2014
4/86/2014 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 4.11.2014 8.9.2014
4/87/2014 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 220.46 EUR 4.11.2014 12.9.2014
4/88/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.84 EUR 4.11.2014 19.9.2014
4/89/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.63 EUR 4.11.2014 19.9.2014
4/90/2014 Prehadzovadlo do MŠ Tehla Kotulič Petr Kopřivnice 66925797 40.00EUR 4.11.2014 9.9.2014
4/91/2014 Kľučka na vchodové dvere Top – plast Veľký Ďur 40926648 50.00 EUR 4.11.2014 24.9.2014
4/92/2014 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 397.22 EUR 4.11.2014 2.10.2014
4/93/2014 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 180.00 EUR 4.11.2014 2.10.2014
4/94/2014 Výmena kovania kľučka + nastavenie dverí Karol Nádašdy Kalná nad Hronom 41254066 22.00 EUR 4.11.2014 3.10.2014
4/95/2014 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 283.60 EUR 4.11.2014 8.10.2014
4/96/2014 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 21.90 EUR 4.11.2014 8.10.2014
4/97/2014 Servis SW TM COMPUTER s.r.o. Levice 35946083 212.00 EUR 4.11.2014 9.10.2014
4/98/2014 Vyhotovenie dokumentácie BEAST STUDIO Levice 47563567 430.00 EUR 4.11.2014 9.10.2014
4/99/2014 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 3.89 EUR 4.11.2014 13.10.2014
4/100/2014 Zástava SR + EÚ Signo s.r.o. Ružomberok 43930824 26.00 EUR 4.11.2014 17.10.2014
4/101/2014 Účastnícky poplatok na seminár Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava 00584614 12.00 EUR 4.11.2014 17.10.2014
4/102/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.78 EUR 4.11.2014 20.10.2014
4/103/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.94 EUR 4.11.2014 20.10.2014
4/104/2014 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za III.Q 2014 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 4.11.2014 28.10.2014
4/105/2014 Elektromontážne práce na soc. zariadeniach Július Orem Svodov č. 33 Želiezovce 37725386 492.70 EUR 4.11.2014 28.10.2014
4/106/2014 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 293.00 EUR 4.11.2014 3.11.2014
4/107/2014 Audit účtov. závierky 2013 INTERAUDIT Levice spol. s.r.o. 31420800 350.00 EUR 11.2.2015 10.11.2014
4/108/2014 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 28.93 EUR 11.2.2015 12.11.2014
4/109/2014 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 401.92 EUR 11.2.2015 12.11.2014
4/110/2014 Kalendáre 2015 NOVÁ PRÁCA s.r.o. Bratislava 35733594 7.64 EUR 11.2.2015 14.11.2014
4/111/2014 Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 42.00 EUR 11.2.2015 15.11.2014
4/112/2014 Plastové postieľky a prídavné nožičky MŠ Tehla Obec Tehla 00587613 119.30 EUR 11.2.2015 19.11.2014
4/113/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.29 EUR 11.2.2015 21.11.2014
4/114/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.22 EUR 11.2.2015 21.11.2014
4/115/2014 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 344.00 EUR 11.2.2015 1.12.2014
4/116/2014 Obecné noviny 2015 INPROST s.r.o.Bratislava 31363091 67.60 EUR 11.2.2015 1.12.2014
4/117/2014 Dotazníky OZ Pod Slovenskou bránou Devičany 75 42211824 3.71 EUR 11.2.2015 1.12.2014
4/118/2014 Vystúpenie Spevácky súbor ľudových piesní Lipka Tehla 53 42333962 50.00 EUR 11.2.2015 1.12.2014
4/119/2014 Členský príspevok 2015 ZMOS Bratislava 00584614 30.03 EUR 11.2.2015 1.12.2014
4/120/2014 Knihy do obecnej knižnice Martinus.sk s.r.o Martin 36440531 72.81 EUR 11.2.2015 4.12.2014
4/121/2014 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.56 EUR 11.2.2015 8.12.2014
4/122/2014 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 196.02 EUR 11.2.2015 10.12.2014
4/123/2014 Geometrický plán Jozef Chudý Vráble 40683494 300.00 EUR 11.2.2015 12.12.2014
4/124/2014 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP 2014 Prima banka Slovensko Žilina 31575951 39.96 EUR 11.2.2015 12.12.2014
4/125/2014 Vyhotovenie PHSR obce Lula Regionálna rozvojová agentúra Nitra 37857436 1000.00 EUR 11.2.2015 15.12.2014
4/126/2014 Poistenie majetku 2015 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 215.98 EUR 11.2.2015 15.12.2014
4/127/2014 Tesárske práce na prístrešku OcÚ Lula Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 4039.00 EUR 11.2.2015 16.12.2014
4/128/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.24 EUR 11.2.2015 19.12.2014
4/129/2014 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 60.64 EUR 11.2.2015 19.12.2014
4/130/2014 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 30.00 EUR 11.2.2015 23.12.2014
4/131/2014 Oprava žľabov P&P Tepelné a chladové izolácie s.r.o. Levice 46545352 408.00 EUR 11.2.2015 23.12.2014
1/1/2015 Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS s.r.o. Žilina 31602436 49.50 EUR 12.2.2015 2.1.2015
1/2/2015 Poštovné Spoločný obecný úrad Levice 00307203 13.00 EUR 12.2.2015 2.1.2015
1/3/2015 Elektrická energia vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 - 35.21 EUR 12.2.2015 5.1.2015
1/4/2015 Elektrická energia vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 - 861.23 EUR 12.2.2015 5.1.2015
1/5/2015 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.83 EUR 12.2.2015 7.1.2015
1/6/2015 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 12.2.2015 8.1.2015
1/7/2015 Elektrická energia záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1869.12 EUR 12.2.2015 9.1.2015
1/8/2015 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 150.54 EUR 12.2.2015 12.1.2015
1/9/2015 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 10.37 Eur 12.2.2015 14.1.2015
1/10/2015 Plyn vyúčtovanie SPP a.s. Bratislava 35815256 - 276.72 EUR 12.2.2015 16.1.2015
1/11/2015 Elektrický sporák a svietidlá MIKRA Milan Kramár Vráble 30944511 202.46 EUR 12.2.2015 19.1.2015
1/12/2015 Finančný spravodajca 2014 vyúčtovanie Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 48.86 EUR 12.2.2015 19.1.2015
1/13/2015 Montáž nového prívodu pre el. bojler montáž svietidiel a rekonštrukcia RE rozvádzača Július Orem Svodov 33 37725386 556.85 EUR 12.2.2015 20.1.2015
1/14/2015 Tlačivá na Daň z nehnuteľnosti INPROST spol. s.r.o. Bratislava 31363091 22.39 EUR 12.2.2015 21.1.2015
1/15/2015 Oprava verejného osvetlenia UNIMONT Zdenko Maďar Vráble 33648981 161.51 EUR 12.2.2015 21.1.2015
1/16/2015 Telefón Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.82 EUR 12.2.2015 21.1.2015
1/17/2015 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 365.00 EUR 12.2.2015 22.1.2015
1/18/2015 Predaj 2 ks kontajnerov 1100 l SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 48.00 EUR 12.2.2015 26.1.2015
1/19/2015 Murárske a obkladačské práce Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 2496.00 EUR 12.2.2015 29.1.2015
1/20/2015 Elektromontážne práce Július Orem Svodov 33 37725386 457.66 EUR 12.2.2015 2.2.2015
1/22/2015 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 347.00 EUR 12.2.2015 2.2.2015
1/23/2015 Strava na referendum UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 35.00 EUR 12.2.2015 7.2.2015
1/24/2015 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 27.82 EUR 12.2.2015 9.2.2015
1/25/2015 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 130.34 EUR 12.2.2015 11.2.2015
1/26/2015 Plyn SPP a.s.Bratislava 35815256 0.33 EUR 9.3.2015 16.2.2015
1/27/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.52 EUR 9.3.2015 20.2.2015
1/28/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.19 EUR 9.3.2015 20.2.2015
1/29/2015 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 873.24 EUR 9.3.2015 23.2.2015
1/30/2015 Autorská odmena 2015 SOZA Bratislava 00178454 14.28 EUR 9.3.2015 27.2.2015
1/31/2015 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 327.00 EUR 9.3.2015 2.3.2015
1/32/2015 Doména obeclula.sk 2015 Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 50.62 EUR 9.3.2015 2.3.2015
1/33/2015 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -151.96 EUR 9.3.2015 9.3.2015
1/34/2015 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 9.3.2015 9.3.2015
1/35/2015 Oprava verejného osvetlenia UNIMONT Zdenko Maďar Vráble 33648981 72.68 EUR 6.5.2015 11.3.2015
1/36/2015 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 103.87 EUR 6.5.2015 12.3.2015
1/37/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.89 EUR 6.5.2015 19.3.2015
1/38/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 6.5.2015 19.3.2015
1/39/2015 Ročný poplatok za používanie SW 2015 Remek s.r.o. Nitra 36535605 315.00 EUR 6.5.2015 19.3.2015
1/40/2015 Členský príspevok 1 – 6 /2015 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 315.00 EUR 6.5.2015 23.3.2015
1/41/2015 Odmeny výkonným umelcom- verejný prenos dát v roku 2015 SLOVGRAM Bratislava 17310598 33.50 EUR 6.5.2015 26.3.2015
1/42/2015 Verejná správa SR – ročný prístup Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 84.00 EUR 6.5.2015 1.4.2015
1/43/2015 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 180.00 EUR 6.5.2015 2.4.2015
1/44/2015 Ochranné pracovné prostriedky MIKRA Milan Kramár Vráble 30944511 95.62 EUR 6.5.2015 2.4.2015
1/45/2015 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 6.5.2015 9.4.2015
1/46/2015 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 372.71 EUR 6.5.2015 10.4.2015
1/47/2015 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 10.37 EUR 6.5.2015 13.4.2015
1/48/2015 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za I.Q 2015 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 6.5.2015 20.4.2015
1/49/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.84 EUR 6.5.2015 20.4.2015
1/50/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 6.5.2015 20.4.2015
1/51/2015 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 69.00 EUR 20.5.2015 6.5.2015
1/52/2015 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 21.47 EUR 20.5.2015 11.5.2015
1/53/2015 Traktorové práce Lúčnica spol. s.r.o. Lúčnica nad Žitavou 36523399 240.00 EUR 20.5.2015 15.5.2015
1/54/2015 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 198.91 EUR 20.5.2015 15.5.2015
1/55/2015 Vývoz nebezpečného odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 67.13 EUR 20.5.2015 15.5.2015
1/56/2015 Znalecký posudok – Budova bývalej MŠ Ing. Jozef Ďuriš Levice 200.00 EUR 20.5.2015 19.5.2015
1/57/2015 Futbalová bránka TA Trading s.r.o. Bratislava – Rača 36703851 64.00 EUR 6.7.2015 19.5.2015
1/58/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 6.7.2015 21.5.2015
1/59/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.96 EUR 6.7.2015 21.5.2015
1/60/2015 Basketbalový kôš Proki s.r.o. Šoporňa 47490373 87.00 EUR 6.7.2015 22.5.2015
1/61/2015 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 6.7.2015 26.5.2015
1/62/2015 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 29.00 EUR 6.7.2015 1.6.2015
1/63/2015 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za II.Q 2015 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 6.7.2015 3.6.2015
1/64/2015 Vyjadrenie k projektu Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 16.56 EUR 6.7.2015 3.6.2015
1/65/2015 ESET NOD32 Antivirus ESET spol. s.r.o Bratislava 31333532 55.37 EUR 6.7.2015 8.6.2015
1/66/2015 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 6.7.2015 8.6.2015
1/67/2015 Vývoz opotrebovaných pneumatík SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 30.24 EUR 6.7.2015 12.6.2015
1/68/2015 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 226.74 EUR 6.7.2015 12.6.2015
1/69/2015 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 6.7.2015 15.6.2015
1/70/2015 Elektrická energia preplatok ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -19.01 EUR 6.7.2015 18.6.2015
1/71/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 43.90 EUR 6.7.2015 19.6.2015
1/72/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 2.28 EUR 6.7.2015 19.6.2015
1/73/2015 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 27.00 EUR 16.7.2015 1.7.2015
1/74/2015 Elektrická energia záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1867.66 EUR 16.7.2015 6.7.2015
1/75/2015 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 9.07 EUR 16.7.2015 9.7.2015
1/76/2015 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 16.7.2015 10.7.2015
1/77/2015 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 200.95 EUR 16.7.2015 15.7.2015
1/78/2015 Audit účtov. závierky 2014 INTERAUDIT Levice spol. s.r.o. 31420800 400.00 EUR 16.7.2015 15.7.2014
1/79/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.32 EUR 10.9.2015 20.7.2015
1/80/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 10.9.2015 20.7.2015
1/81/2015 Knihy do knižnice Martinus sk s.r.o. Martin 36440531 99.04 EUR 10.9.2015 30.7.2015
1/82/2015 Finančný spravodajca 2016 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 26.40 EUR 10.9.2015 4.8.2015
1/83/2015 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.82 EUR 10.9.2015 3.8.2015
1/84/2015 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 27.00 EUR 10.9.2015 4.8.2015
1/85/2015 Členský príspevok 7 – 12 /2015 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 315.00 EUR 10.9.2015 13.8.2015
1/86/2015 Oprava tlačiarne Canon HP Servis s.r.o. Levice 35967463 59.64 EUR 10.9.2015 13.8.2015
1/87/2015 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 169.73 EUR 10.9.2015 17.8.2015
1/88/2015 Oprava alarmu Ľubomír Kotora ELK Kozárovce 32570457 57.60 EUR 10.9.2015 17.8.2015
1/89/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.86 EUR 10.9.2015 20.8.2015
1/90/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 10.9.2015 20.8.2015
1/91/2015 Prepravné služby NITRAVEL s.r.o. Nitra 47244691 550.00 EUR 10.9.2015 2.9.2015
1/92/2015 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 56.00 EUR 10.9.2015 2.9.2015
1/93/2015 Aktualizácie ÚZZ 2016 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 71.20 EUR 10.9.2015 7.9.2015
1/94/2015 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za III.Q 2015 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 10.9.2015 9.9.2015
1/95/2015 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 10.9.2015 10.9.2015
1/96/2015 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 286.49 EUR 3.11.2015 18.9.2015
1/97/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.79 EUR 3.11.2015 21.9.2015
1/98/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.02 EUR 3.11.2015 21.9.2015
1/99/2015 Sieťky proti hmyzu Milan Záhumenský Top – plast Veľký Ďur 40926648 122.50 EUR 3.11.2015 22.9.2015
1/100/2015 Kalendáre 2016 Nová Práca s.r.o. Bratislava 35733594 7.16 EUR 3.11.2015 22.9.2015
1/101/2015 Polohopisný a výškopisný plán Jozef Chudý Vráble 40683494 240.00 EUR 3.11.2015 22.9.2015
1/102/2015 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 515.32 EUR 3.11.2015 29.9.2015
1/103/2015 Zástavy a kotva ozdobná 2U spol.s.r.o. Bratislava 17315786 85.20 EUR 3.11.2015 30.9.2015
1/104/2015 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 173.00 EUR 3.11.2015 2.10.2015
1/105/2015 Zameranie vodovodného potrubia Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 42.25 EUR 3.11.2015 5.10.2015
1/106/2015 Inzercia Petit Press a.s. Bratislava 35790253 84.00 EUR 3.11.2015 7.10.2015
1/107/2015 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.80 EUR 3.11.2015 9.10.2015
1/108/2015 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 10.37 EUR 3.11.2015 14.10.2015
1/109/2015 Osadenie obrubníka chodníkového položenie dlažby Vízi Viliam Tekovské Lužany 665/1 43340377 234.00 EUR 3.11.2015 14.10.2015
1/110/2015 Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 248.15 EUR 3.11.2015 16.10.2015
1/111/2015 Poštovné Spoločný obecný úrad Levice 00307203 12.60 EUR 4.11.2015 21.10.2015
1/112/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.43 EUR 4.11.2015 21.10.2015
1/113/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 4.11.2015 21.10.2015
1/114/2015 Stavebné práce pri úprave exteriéru Obecného úradu Lula EMSO spol.s.r.o. Iňa 12 31413421 5270.27 EUR 4.11.2015 23.10.2015
1/115/2015 Výsadbové práce pri úprave Obecného úradu Lula Levická záhradnícka s.r.o. Hronské Kľačany 46593187 1870.84 EUR 4.11.2015 23.10.2015
1/116/2015 Informačná vitrína Denisa Hricová -L-DEN SLOVAKIA Žiar nad Hronom 46054456 272.00 EUR 4.11.2015 27.10.2015
1/117/2015 Domové čísla Smaltovňa Mišík Holíč s.r.o. Holíč 44717642 75.20 EUR 4.11.2015 28.10.2015
1/118/2015 Nákupné poukážky COOP Jednota SD Levice 34150056 420.00 EUR 4.11.2015 29.10.2015
1/119/2015 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 285.00 EUR 4.11.2015 2.11.2015
1/120/2015 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 23.11.2015 6.11.2015
1/121/2015 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 200.00 EUR 23.11.2015 12.11.2015
1/122/2015 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 285.12EUR 23.11.2005 12.11.2015
1/123/2015 Vývoz objemného odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 224.05 EUR 23.11.2005 12.11.2015
1/124/2015 Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky Disig a.s. Bratislava 35975946 103.20 EUR 23.11.2015 18.11.2015
1/125/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.31EUR 23.11.2015 20.11.2015
1/126/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.70 EUR 23.11.2015 20.11.2015
1/127/2015 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 336.00 EUR 7.12.2015 2.12.2015
1/128/2015 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za IV.Q 2015 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 7.12.2015 3.12.2015
1/129/2015 Inzercia Petit Press a.s. Bratislava 35790253 66.00 EUR 7.12.2015 3.12.2015
1/130/2015 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.14 EUR 7.12.2015 7.12.2015
1/131/2015 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 263.40 EUR 22.12.2005 14.12.2015
1/132/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.55 EUR 22.12.2015 21.12.2015
1/133/2015 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 31.01 EUR 22.12.2015 21.12.2015
1/134/2015 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 41.05 EUR 22.12.2015 21.12.2015
1/135/2015 Projektové práce Ing. Jaroslava Vašková Levice 37422855 500.00 EUR 22.12.2015 22.12.2015
1/136/2015 Projektová dokumentácia elektro IBV Lula eltecor s.r.o. Kolárovo 44231474 4440.00 EUR 13.1.2016 22.12.2015
1/137/2015 Vypracovanie dokumentácie – prístupová komunikácia a chodník DAQE Slovakia s.r.o. Žilina 36848751 2340.00 EUR 13.1.2016 22.12.2015
1/138/2015 Externý manažment a projektová činnosť BEAST STUDIO s.r.o. Levice 47563567 800.00 EUR 13.1.2016 22.12.2015
2/1/2016 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2016 AJFA – AVIS s.r.o. Žilina 31602436 49.50 EUR 12.2.2016 5.1.2016
2/2/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 12.2.2016 7.1.2016
2/3/2016 Poistenie majetku 2016 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 215.98 EUR 12.2.2016 7.1.2016
2/4/2016 Elektrická energia – vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -529.21 EUR 12.2.2016 13.1.2016
2/5/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 379.00 EUR 12.2.2016 15.1.2016
2/6/2016 Plyn – vyúčtovanie SPP a.s. Bratislava 35815256 -242.58 EUR 12.2.2016 18.1.2016
2/7/2016 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 22.03 EUR 12.2.2016 18.1.2016
2/8/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 205.70 EUR 12.2.2016 18.1.2016
2/9/2016 Elektrická energia – záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1846.48 EUR 12.2.2016 19.1.2016
2/10/2016 Finančný spravodajca – vyúčtovanie 2015 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 12.46 EUR 12.2.2016 20.1.2016
2/11/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.40 EUR 12.2.2016 21.1.2016
2/12/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.90 EUR 12.2.2016 21.1.2016
2/13/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 368.00 EUR 12.2.2016 2.2.2016
2/14/2016 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 475.96 EUR 12.2.2016 3.2.2016
2/15/2016 Príprava žiadosti o NFP pre projekt – IBV Lula TRIUS FINANCE s.r.o. Bratislava 36699993 800.00 EUR 12.2.2016 8.2.2016
2/16/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 12.2.2016 8.2.2016
2/17/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 243.72 EUR 26.2.2016 16.2.2016
2/18/2016 Vývoz nebezpečného odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 82.66 EUR 26.2.2016 16.2.2016
2/19/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.37 EUR 26.2.2016 19.2.2016
2/20/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 31.06 EUR 26.2.2016 19.2.2016
2/21/2016 Autorská odmena 2016 SOZA Bratislava 00178454 14.28 EUR 26.2.2016 22.2.2016
2/22/2016 Vyhotovenie dokumentácie prehľadu obecných pozemkov Ing. Ján Predajnianský Levice 34282173 30.00 EUR 26.2.2016 24.2.2016
2/23/2016 Doména obeclula.sk 2016 Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 50.62 EUR 30.3.2016 1.3.2016
2/24/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 347.00 EUR 30.3.2016 2.3.2016
2/25/2016 Externý manažment a projektová činnosť BEAST STUDIO s.r.o. Levice 47563567 800.00 EUR 30.3.2016 3.3.2015
2/26/2016 Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 49.00 EUR 30.3.2016 5.3.2016
2/27/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 30.3.2016 7.3.2016
2/28/2016 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 RVC Nitra 0034006656 25.00 EUR 30.3.2016 9.3.2016
2/29/2016 Poskytnutie vyjadrenia Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 16.99 EUR 30.3.2016 9.3.2016
2/30/2016 Verejná správa SR – ročný prístup Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 84.00 EUR 30.3.2016 11.3.2016
2/31/2016 Kontajnery plastové čierne FEREX s.r.o. Nitra 17682258 198.00 EUR 30.3.2016 11.3.2016
2/32/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 164.97 EUR 30.3.2016 16.3.2016
2/33/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.71 EUR 30.3.2016 21.3.2016
2/34/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.25 EUR 30.3.2016 21.3.2016
2/35/2016 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za I.Q 2016 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 12.4.2016 4.4.2016
2/36/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 190.00 EUR 12.4.2016 4.4.2016
2/37/2016 Členský príspevok 1 – 3 /2016 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 112.00 EUR 12.4.2016 8.4.2016
2/38/2016 Knihy do obecnej knižnice MARTINUS.SK Martin 36440531 94.92 EUR 12.4.2016 8.4.2016
2/39/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.33 EUR 12.4.2016 11.4.2016
2/40/2016 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 3.89 EUR 27.4.2016 13.4.2016
2/41/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 209.37 EUR 27.4.2016 18.4.2016
2/42/2016 Vývoz objemného odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 263.99 EUR 27.4.2016 18.4.2016
2/43/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.02 EUR 27.4.2016 21.4.2016
2/44/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.74 EUR 27.4.2016 21.4.2016
2/45/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 73.00 EUR 30.5.2016 2.5.2016
2/46/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 30.5.2016 6.5.2016
2/47/2016 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 515.32 EUR 30.5.2016 10.5.2016
2/48/2016 Kontrola hasiacich prístrojov Agentúra BOZP a PO s.r.o. Levice 47251905 40.38 EUR 30.5.2016 11.5.2016
2/49/2016 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 30.5.2016 17.5.2016
2/50/2016 Za dodanie hasiaceho prístroja P6 Te Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 30.5.2016 17.5.2016
2/51/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 201.33 EUR 30.5.2016 18.5.2016
2/52/2016 Ročný poplatok za používanie SW 2016 Remek s.r.o. Nitra 36535605 315.00 EUR 30.5.2016 19.5.2016
2/53/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.94 EUR 30.5.2016 19.5.2016
2/54/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.97 EUR 30.5.2016 19.5.2016
2/55/2016 Audit účtov. závierky 2015 INTERAUDIT Levice spol. s.r.o. 31420800 400.00 EUR 14.6.2016 31.05.2016
2/56/2016 Prepravné Obec Tehla 88 00587613 7.35 EUR 14.6.2016 31.5.2016
2/57/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 31.00 EUR 14.6.2016 2.6.2016
2/58/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 21.55 EUR 14.6.2016 8.6.2016
2/59/2016 Vypracovanie PD na projekt Zberný dvor Lula BEAST STUDIO s.r.o. Levice 47563567 2580.00 EUR 14.6.2016 9.6.2016
2/60/2016 Reklamné predmety na Výročie obce Lula Štefan Baniar – PRINTTEAM Levice 34687335 644.52 EUR 14.6.2016 9.6.2016
2/61/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 208.69 EUR 14.6.2016 14.6.2016
2/62/2016 Za projekt PO na Zberný dvor Lula Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 14.6.2016 14.6.2016
2/63/2016 Poštové služby za mesiac máj 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 11.30 EUR 14.6.2016 14.6.2016
2/64/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.01 EUR 27.7.2016 20.6.2016
2/65/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.37 EUR 27.7.2016 20.6.2016
2/66/2016 Odmeny výkonným umelcom- verejný prenos dát v roku 2016 SLOVGRAM Bratislava 17310598 38.50 EUR 27.7.2016 29.6.2016
2/67/2016 Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 pre projekt Zberný dvor Lula Štátna ochrana prírody a krajiny Banská Bystrica 17058520 35.00 EUR 27.7.2016 1.7.2016
2/67/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 29.00 EUR 27.7.2016 1.7.2016
2/68/2016 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za II.Q 2016 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 27.7.2016 1.7.2016
2/70/2016 Elektrická energia – záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1846.48 EUR 27.7.2016 6.7.2016
2/71/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 27.7.2016 7.7.2016
2/72/2016 Poštovné za I. polrok 2016 Mesto Levice – Spoločný obecný úrad 00307203 50.40 EUR 27.7.2016 8.7.2016
2/73/2016 Pozvánky a plagáty na Výročie obce Lula Štefan Baniar – PRINTTEAM Levice 34687335 105.00 EUR 27.7.2016 13.7.2016
2/74/2016 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 11.66 EUR 27.7.2016 13.7.2016
2/75/2016 Poštové služby za mesiac jún 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 22.40 EUR 27.7.2016 13.7.2016
2/77/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 182.61 EUR 27.7.2016 18.7.2016
2/78/2016 Členský príspevok 4 – 6 /2016 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 110.00 EUR 27.7.2016 18.7.2016
2/79/2016 Vystúpenie na Výročie obce Lula Folklórny súbor Vatra Tlmače 31824510 400.00 EUR 27.7.2016 18.7.2016
2/80/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.82 EUR 27.7.2016 21.7.2016
2/81/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.51 EUR 27.7.2016 21.7.2016
2/82/2016 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 397.22 EUR 27.7.2016 22.7.2016
2/83/2016 Geometrický plán č.10/2016 Ing.Róbert Chudý Vráble 35006803 237.00 EUR 27.7.2016 25.7.2016
2/84/2016 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP Projekt s názvom – Zberný dvor Lula PROJEKTSERVIS s.r.o. Komárno 36557510 1200.00 EUR 27.7.2016 25.7.2016
2/85/2016 Finančný spravodajca 2017 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 26.40 EUR 27.7.2015 25.7.2015
2/86/2016 Za vyjadrenie k existencii HMZ Hydromeliorácie š.p. Bratislava 35860839 21.00 EUR 23.8.2016 29.7.2016
2/87/2016 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 23.8.2016 4.8.2016
2/88/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 29.00 EUR 23.8.2016 4.8.2016
2/89/2016 Výmena regulátorov SPP – distribúcia a.s. Bratislava 35910739 120.35 EUR 23.8.2016 4.8.2016
2/90/2016 Vystúpenie speváckeho súboru Spevácky súbor ľud. piesní LIPKA 42333962 70.00 EUR 23.8.2016 4.8.2016
2/91/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.94 EUR 23.8.2016 9.8.2016
2/92/2016 Poštové služby za mesiac júl 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 17.70 EUR 23.8.2016 11.8.2016
2/93/2016 Ročná kontrola el. zabezpečovacieho systému Ľubomír Kotora ELK Kozárovce 545 32570457 75.24 EUR 23.8.2016 11.8.2016
2/94/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 304.35 EUR 23.8.2016 15.8.2016
2/95/2016 Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu ELMIK Vráble Staničná 502 46093672 14845.00 EUR 23.8.2016 18.8.2016
2/96/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.64 EUR 23.8.2016 18.8.2016
2/97/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.14 EUR 23.8.2016 18.8.2016
2/98/2016 Preprava osôb Lula – Viedeň NITRAVEL s.r.o. Nitra 47244691 575.00 EUR 23.9.2016 24.8.2016
2/99/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 59.00 EUR 23.9.2016 2.9.2016
2/100/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 26.21 EUR 23.9.2016 7.9.2016
2/101/2016 Poštové služby za mesiac august 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 28.35 EUR 23.9.2016 12.9.2016
2/102/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 165.22 EUR 23.9.2016 16.9.2016
2/103/2016 Kalendáre 2017 Nová Práca s.r.o. Bratislava 35733594 14.96 EUR 22.9.2016 22.9.2016
2/104/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 31.63 EUR 23.9.2016 22.9.2016
2/105/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.42 EUR 23.9.2016 22.9.2016
2/106/2016 Aktualizácie ÚZZ 2017 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 71.20 EUR 25.10.2016 26.9.2016
2/107/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 183.00 EUR 25.10.2016 4.10.2016
2/108/2013 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za III.Q 2016 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 25.10.2016 5.10.2016
2/109/2016 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – podlimitná zákazka MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 950.00 EUR 25.10.2016 5.10.2016
2/110/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 13.99 EUR 25.10.2016 7.10.2016
2/111/2016 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 27.22 EUR 25.10.2016 12.10.2016
2/112/2016 Poštové služby za mesiac september 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 23.05 EUR 25.10.2016 12.10.2016
2/113/2016 Členský príspevok 7 – 9 /2016 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 110.00 EUR 25.10.2016 13.10.2016
2/114/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 197.99 EUR 25.10.2016 17.10.2016
2/115/2016 Vývoz odpadu – jesenné upratovanie Waste transport a.s. Bratislava 36046221 338.32 EUR 25.10.2016 17.10.2016
2/116/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.24 EUR 25.10.2016 20.10.2016
2/117/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 33.38 EUR 25.10.2016 20.10.2016
2/118/2016 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – rekonštrukcia KD Lula MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 16.11.2016 25.10.2016
2/119/2016 Nákupné poukážky COOP Jednota Levice SD 34150056 620.00 EUR 16.11.2016 28.10.2016
2/120/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 302.00 EUR 16.11.2016 2.11.2016
2/121/2016 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 397.22 EUR 16.11.2016 3.11.2016
2/122/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 22.99 EUR 16.11.2016 7.11.2016
2/123/2016 Projektová dokumentácia sadových úprav revitalizácie okolia obecného úradu Levická záhradnícka s.r.o. Hronské Kľačany 46593187 180.00 EUR 16.11.2016 8.11.2016
2/124/2016 Poštové služby za mesiac október 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 24.45 EUR 16.11.2016 10.11.2016
2/125/2016 Poistenie majetku 2017 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 215.98 EUR 16.11.2016 10.11.2016
2/126/2016 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby Rekonštrukcia KD v budove Obecného úradu Lula Ing. Dušan Ondrejka Hostie 363 43310435 2740.00 EUR 16.11.2016 16.11.2016
2/127/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 194.65 EUR 17.2.2017 18.11.2016
2/128/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.95 EUR 17.2.2017 21.11.2016
2/129/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.06 EUR 17.2.2017 21.11.2016
2/130/2016 Príručka pre kronikárov RVC Prešov 31954120 11.80 EUR 17.2.2017 24.11.2016
2/131/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 16.99 EUR 17.2.2017 7.12.2016
2/132/2016 Členský príspevok 10 – 12 /2016 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 110.00 EUR 17.2.2017 7.12.2016
2/133/2016 Vypracovanie projektu" Úprava plôch pri obecnom úrade" BEAST STUDIO s.r.o. Levice 47563567 240.00 EUR 17.2.2017 7.12.2016
2/134/2016 Poštové služby za mesiac november 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 53.15 EUR 17.2.2017 12.12.2016
2/135/2016 Darčekové kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 150.00EUR 17.2.2017 16.12.2016
2/136/2016 Poštovné za II. polrok 2016 Mesto Levice – Spoločný obecný úrad 00307203 142.45 EUR 17.2.2017 14.12.2016
2/137/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 248.82EUR 17.2.2017 16.12.2016
2/138/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.96 EUR 17.2.2017 21.12.2016
2/139/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 17.2.2017 21.12.2016
2/140/2016 Spisový obal L.Borzi FVCC Rimavská Sobota 10907343 15.00 EUR 17.2.2017 23.12.2016
2/141/2016 Za vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 42.16 EUR 17.2.2017 27.12.2016
2/142/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 356.00 EUR 17.2.2017 2.12.2016
1/1/2017 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2017 AJFA – AVIS s.r.o. Žilina 31602436 49.50 EUR 17.2.2017 2.1.2017
1/2/2017 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za IV.Q 2016 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 17.2.2017 2.1.2017
1/3/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.48 EUR 17.2.2017 9.1.2017
1/4/2017 Elektrická energia – vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -692.13 EUR 17.2.2017 12.1.2017
1/5/2017 Poštové služby za mesiac december 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 20.85 EUR 17.2.2017 12.1.2017
1/6/2017 Elektromontážne práce – opravy rozvodov Július Orem Svodov č. 33 Želiezovce 37725386 652.80 17.2.2017 12.1.2017
1/7/2017 Plyn – vyúčtovanie SPP a.s. Bratislava 35815256 -348.41 EUR 21.3.2017 12.1.2017
1/8/2017 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 38.89 EUR 21.3.2017 13.1.2017
1/9/2017 Elektrická energia – záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1742.99 EUR 21.3.2017 16.1.2017
1/10/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 312.36 EUR 21.3.2017 16.1.2017
1/11/2017 Finančný spravodajca – vyúčtovanie 2016 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 13.67 EUR 21.3.2017 16.1.2017
1/12/2017 Za dotlač projektu IBV Lula 6RD – VNK eltecor s.r.o. Kolárovo 44231474 120.00 EUR 21.3.2017 17.1.2017
1/13/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.61 EUR 21.3.2017 18.1.2017
1/14/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 36.95 EUR 21.3.2017 18.1.2017
1/15/2017 Oprava osobného automobilu AUTOSERVIS UHRIN s.r.o. 48032760 502.36 EUR 21.3.2017 18.1.2017
1/16/2017 Geometrický plán č.1/2017 Ing.Róbert Chudý Vráble 35006803 237.00 EUR 21.3.2017 20.1.2017
1/17/2017 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 21.3.2017 6.2.2017
1/18/2017 PZP osobného automobilu 2017 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 71.41 EUR 21.3.2017 6.2.2017
1/19/2017 Havarijné poistenie osobného automobilu 2017 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 236.91 EUR 21.3.2017 6.2.2017
1/20/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.29 EUR 21.3.2017 8.2.2017
1/21/2017 Traktorové práce Poľnohospodárske družstvo Beša 172 00194409 34.80 EUR 21.3.2017 9.2.2017
1/22/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 21.3.2017 13.2.2017
1/23/2017 Poštové služby za mesiac január 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 10.75 EUR 21.3.2017 13.2.2017
1/24/2017 Autorská odmena 2017 SOZA Bratislava 00178454 14.28 EUR 21.3.2016 15.2.2017
1/25/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 139.79 EUR 21.3.2017 15.2.2017
1/26/2017 Geometrický plán č.1/2017 Ing.Róbert Chudý Vráble 35006803 448.00 EUR 21.3.2017 17.2.2017
1/27/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.07 EUR 21.3.2017 20.2.2017
1/28/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 39.66 EUR 21.3.2017 20.2.2017
1/29/2017 Doména obeclula.sk 2017 Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 50.14 EUR 21.3.2017 24.2.2017
1/30/2017 Verejná správa SR – ročný prístup Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 96.00 EUR 21.3.2017 1.3.2017
1/31/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 21.3.2017 8.3.2017
1/32/2017 Poštovné za I. Q 2017 Mesto Levice – Spoločný obecný úrad 00307203 28.40 EUR 21.3.2017 10.3.2017
1/33/2017 Členský príspevok 1 – 6 /2017 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 175.00 EUR 21.3.2017 10.3.2017
1/34/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 21.3.2017 10.3.2017
1/35/2017 Poštové služby za mesiac február 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 9.60 EUR 21.3.2017 13.3.2017
1/36/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 136.45 EUR 21.3.2017 13.3.2017
1/37/2017 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Prístupová komunikácia a chodník Lula MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 800.00 EUR 21.3.2017 13.3.2017
1/38/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.70 EUR 21.3.2017 20.3.2017
1/39/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.06 EUR 21.3.2017 20.3.2017
1/40/2017 Odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 Bratislava 17310598 38.50 EUR 28.4.2017 24.3.2017
1/41/2017 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za I.Q 2017 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 28.4.2017 4.4.2017
1/42/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 21.05 EUR 28.4.2017 6.4.2017
1/43/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 28.4.2017 10.4.2017
1/44/2017 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 28.51 EUR 28.4.2017 12.4.2017
1/45/2017 Poštové služby za mesiac marec 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 31.60 EUR 28.4.2017 12.4.2017
1/46/2017 Oprava osobného automobilu AUTOSERVIS UHRIN s.r.o. 48032760 210.90 EUR 28.4.2017 13.4.2017
1/47/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.72 EUR 28.4.2017 20.4.2017
1/48/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.12 EUR 28.4.2017 20.4.2017
1/49/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 210.70 EUR 28.4..2017 24.4.2017
1/50/2017 Ročný poplatok za používanie SW 2017 Remek s.r.o. Nitra 36535605 354.00 EUR 28.4.2017 24.4.2017
1/51/2017 Oprava chladiarenského boxu PJS Ján Peleš Vajanského 15 Levice 17713153 275.00 EUR 28.4.2017 27.4.2017
1/52/2017 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 28.4.2017 27.4.2017
1/53/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 2.6.2017 9.5.2017
1/54/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 2.6.2017 9.5.2017
1/55/2017 Elektromontážne práce – oprava osvetlenia na obecnom úrade Július Orem Svodov č. 33 Želiezovce 37725386 218.28 EUR 2.6.2017 10.5.2017
1/56/2017 Poštové služby za mesiac apríl 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 81.85 EUR 2.6.2017 12.5.2017
1/57/2017 Polohopisné a výškopisné zameranie p.č. 57/1 Ing.Róbert Chudý Vráble 35006803 100.00 EUR 2.6.2017 12.5.2017
1/58/2017 Oprava osobného automobilu AUTOSERVIS UHRIN s.r.o. 48032760 126.92 EUR 2.6.2017 15.5.2017
1/59/2017 Výkopové práce Baláž Dušan Levická č. 17 Veľký Ďur 37423614 144.00 EUR 2.6.2017 17.5.2017
1/60/2017 Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava 31348262 21.46 EUR 2.6.2017 17.5.2017
1/61/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 223.40 EUR 2.6.2017 18.5.2017
1/62/2017 Vývoz odpadu z jarného upratovania Waste transport a.s. Bratislava 36046221 281.08 EUR 2.6.2017 18.5.2017
1/63/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 2.6.2017 18.5.2017
1/64/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 2.51 EUR 2.6.2017 18.5.2017
1/65/2017 Vystúpenie Speváckeho súboru KOLOVRÁTOK Spevácky súbor KOLOVRÁTOK Prílepy 42209510 50.00 EUR 2.6.2017 25.5.2017
1/66/2017 Nákup športových potrieb na Deň detí AGF Invest Vráble 34117865 181.00 EUR 2.6.2017 26.5.2017
1/67/2017 Nákup športových potrieb na Deň detí inSPORTline s.r.o. Trenčín 36311723 324.50 EUR 2.6.2017 29.5.2017
1/68/2017 ESET NOD32 Antivirus ESET spol. s.r.o Bratislava 31333532 55.37 EUR 25.7.2017 5.6.2017
1/69/2017 Audit účtov. závierky 2016 INTERAUDIT Levice spol. s.r.o. 31420800 420.00 EUR 25.7.2017 06.06.2017
1/70/2017 Poštovné za II. Q 2017 Mesto Levice – Spoločný obecný úrad 00307203 54.80 EUR 25.7.2017 7.6.2017
1/71/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.86 EUR 25.7.2017 7.6.2017
1/72/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 25.7.2017 7.6.2017
1/73/2017 Poštové služby za mesiac máj 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 17.70 EUR 25.7.2017 12.6.2017
1/74/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 149.83 EUR 25.7.2017 19.6.2017
1/75/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.68 EUR 25.7.2017 21.6.2017
1/76/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 25.7.2017 21.6.2017
1/77/2016 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za II.Q 2017 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 25.7.2017 6.7.2017
1/78/2017 Elektrická energia – záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1709.52 EUR 25.7.2017 6.7.2017
1/79/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 25.7.2017 6.7.2017
1/80/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 34.90 EUR 25.7.2017 7.7.2017
1/81/2017 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 25.7.2017 12.7.2017
1/82/2017 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 16.85 EUR 25.7.2017 12.7.2017
1/83/2017 Poštové služby za mesiac jún 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 37.55 EUR 25.7.2017 13.7.2017
1/84/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 290.95 EUR 25.7.2017 17.7.2017
1/85/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.36 EUR 25.7.2017 19.7.2017
1/86/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.09 EUR 25.7.2017 19.7.2017
1/87/2017 Elektrická energia – vyúčtovanie výmena elektromera PZ ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1709.52 EUR 25.7.2017 20.7.2017
1/88/2017 Finančný spravodajca 2018 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 26.40 EUR 26.9.2017 1.8.2017
1/89/2017 Nožnicový stan PROFITENT DH Fire & safety s.r.o. Stebník 50910612 350.00 EUR 26.9.2017 4.8.2017
1/90/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 26.9.2017 8.8.2017
1/91/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 26.9.2017 9.8.2017
1/92/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 212.71 EUR 26.9.2017 11.8.2017
1/93/2017 Poštové služby za mesiac júl 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 8.75 EUR 26.9.2017 11.8.2017
1/94/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.24 EUR 26.9.2017 18.8.2017
1/95/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 26.9.2017 18.8.2017
1/96/2017 Pivný set 8 ks METRO Cash&Carry SR s.r.o. Nitra 45952671 499.01 EUR 26.9.2017 20.8.2017
1/97/2017 Poštovné CONFIDENCE PARTNER s.r.o. Komárno 36557510 3.30 EUR 26.9.2017 31.8.2017
1/98/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 26.9.2017 6.9.2017
1/99/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 26.9.2017 7.9.2017
1/100/2017 Technológia pre Zberný dvor Lula Ing. Marek Cziria Levice 34279491 23983.14 EUR 26.9.2017 7.9.2017
1/101/2017 Poštové služby za mesiac august 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 13.35 EUR 26.9.2017 11.9.2017
1/102/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 211.36 EUR 26.9.2017 18.9.2017
1/103/2017 Vystúpenie speváckeho súboru Spevácky súbor ľudových piesní Lipka Tehla 42333962 70.00 EUR 26.9.2017 19.9.2017
1/104/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.67 EUR 26.9.2017 20.9.2017
1/105/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 26.9.2017 20.9.2017
1/106/2017 Kalendáre 2018 Nová Práca s.r.o. Bratislava 35733594 10.63 EUR 26.9.2017 25.9.2017
1/107/2017 Aktualizácie ÚZZ 2018 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 71.20 EUR 26.9.2017 25.9.2017
1/108/2017 Členský príspevok 7 – 12 /2017 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 175.00 EUR 26.9.2017 25.9.2017
1/109/2017 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za III.Q 2017 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 13.10.2017 4.10.2017
1/110/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.06 EUR 13.10.2017 6.10.2017
1/111/2017 Polohopisné a výškopisné zameranie areálu cintorína Ing.Róbert Chudý Vráble 35006803 180.00 EUR 13.10.2017 9.10.2017
1/112/2017 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Externé projektové riadenie pre implementáciu projektu – Rekonštrukcia KD a Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a okolia MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 13.10.2017 10.10.2017
1/113/2017 Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 66.25 EUR 13.10.2017 10.10.2017
1/114/2017 PZP náves a malotraktor Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 11.97 EUR 13.10.2017 10.10.2017
1/115/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 13.10.2017 10.10.2017
1/116/2017 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 19.44 EUR 13.10.2017 11.10.2017
1/117/2017 Poštové služby za mesiac september 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 9.85 EUR 13.10.2017 12.10.2017
1/118/2017 Poštovné za III. Q 2017 Mesto Levice – Spoločný obecný úrad 00307203 43.35 EUR 6.11.2017 13.10.2017
1/119/2017 Pristavenie kontajnera na jesenné upratovanie Waste transport a.s. Bratislava 36046221 63.26 EUR 6.11.2017 16.10.2017
1/120/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 203.34 EUR 6.11.2017 16.10.2017
1/121/2017 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Rekonštrukcia KD v budove Obecného úradu a revitalizácia okolia MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 300.00 EUR 6.11.2017 17.10.2017
1/122/2017 Stavebné práce – Zberný dvor – Lula ZLATNER spol. s.r.o. Levice 34109919 33417.66 EUR 6.11.2017 23.10.2017
1/123/2017 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Stavebný dozor pre stavbu: Rekonštrukcia KD v budove Obecného úradu MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 6.11.2017 24.10.2017
1/124/2017 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Rekonštrukcia Domu smútku a úprava jeho okolia MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 6.11.2017 24.10.2017
1/125/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.65 EUR 6.11.2017 24.10.2017
1/126/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 6.11.2017 24.10.2017
1/127/2017 Rezervácia ubytovania na výjazdovom rokovaní RZMOTekov Santovka 42043069 60.00 EUR 6.11.2017 30.10.2017
1/128/2017 Oprava verejného osvetlenia UNIMONT s.r.o. Vráble 46234888 117.11 EUR 6.11.2017 30.10.2017
1/129/2017 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 357.85 EUR 6.11.2017 2.11.2017
1/130/2017 Za poradenské služby pre projekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu v budove obecného úradu Lula EUFC SK s.r.o. Bratislava 47256125 540.00 EUR 6.11.2017 2.11.2017
131/2017 Za poradenské služby pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a úprava jeho okolia v obci Lula EUFC SK s.r.o. Bratislava 47256125 540.00 EUR 6.11.2017 2.11.2017
1/132/2017 Strava na voľby do VÚC UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 49.20 EUR 6.11.2017 4.11.2017
1/133/2017 Posúdenie konštrukčnej dokumentácie – IBV 6RD Lula Technická inšpekcia a.s. Bratislava 36653004 132.00 EUR 30.11.2017 6.11.2017
1/134/2017 The Hosting lapeno _10 Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 35.92 EUR 30.11.2017 7.11.2017
1/135/2017 Custom hosting obeclula.sk Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 - 12.31 EUR 30.11.2017 7.11.2017
1/136/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.22 EUR 30.11.2017 8.11.2017
1/137/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 9.3.2018 9.11.2017
1/138/2017 Poštové služby za mesiac október 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 24.10 EUR 9.3.2018 13.11.2017
1/139/2017 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Stavebný dozor pre stavbu: Rekonštrukcia Domu smútku a úprava jeho okolia MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 9.3.2018 16.11.2017
1/140/2017 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní zákazky –  Rekonštrukcia Domu smútku a úprava jeho okolia Lula MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 300.00 EUR 9.3.2018 16.11.2017
1/141/2017 Vývoz odpadu – jesenné upratovanie Waste transport a.s. Bratislava 36046221 174.11 EUR 9.3.2018 16.11.2017
1/142/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 248.16 EUR 9.3.2018 16.11.2017
1/143/2017 Nákupné poukážky pre dôchodcov COOP Jednota Levice SD 34150056 600.00 EUR 9.3.2018 16.11.2017
1/144/2017 Vypracovanie PD stavby "Rekonštrukcia domu smútku a úprava jeho okolia Lula" Ing. Štefan Lendvay Šahy 11986557 2800.00 EUR 9.3.2018 16.11.2017
1/145/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.52 EUR 9.3.2018 22.11.2017
1/146/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 9.3.2018 22.11.2017
1/147/2017 Vystúpenie speváckeho súboru Spevácky súbor KOLOVRÁTOK Prílepy 42209510 80.00 EUR 9.3.2018 30.11.2017
1/148/2017 Darčekové kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 211.94 EUR 9.3.2018 1.12.2017
1/149/2017 Oprava počítača + čistenie TM SLOVAKIA s.r.o. Levice 35946083 228.00 EUR 9.3.2018 1.12.2017
1/150/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 9.3.2018 6.12.2017
1/151/2017 Za poradenské služby pre projekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu v budove obecného úradu Lula EUFC SK s.r.o. Bratislava 47256125 540.00 EUR 9.3.2018 6.12.2017
1/152/2017 Za poradenské služby pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a úprava jeho okolia v obci Lula EUFC SK s.r.o. Bratislava 47256125 540.00 EUR 9.3.2018 6.12.2017
1/153/2017 Havarijné poistenie vozidiel 2018 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 524.28 EUR 9.3.2018 8.12.2017
1/154/2017 PZP za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidiel 2018 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 124.15 EUR 9.3.2018 8.12.2017
1/155/2017 Poistenie majetku 2018 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 215.98 EUR 9.3.2018 8.12.2017
1/156/2017 Doúčtovanie za  ubytovanie na výjazdovom rokovaní RZMOTekov Santovka 42043069 40.00 EUR 9.3.2018 8.12.2017
1/157/2017 Poštové služby za mesiac november 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 21.80 EUR 9.3.2018 14.12.2017
1/158/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 232.77 EUR 9.3.2018 18.12.2017
1/159/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.28 EUR 9.3.2018 21.12.2017
1/160/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.53 EUR 9.3.2018 21.12.2017
1/1/2018 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 AJFA – AVIS s.r.o. Žilina 31602436 54.90 EUR 9.3.2018 2.1.2018
1/2/2018 Za vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 42.16 EUR 9.3.2018 2.1.2018
1/3/2018 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 9.3.2018 5.1.2018
1/4/2018 Elektrická energia – preplatok ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -565.45 EUR 9.3.2018 10.1.2018
1/5/2018 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 66.05 EUR 9.3.2018 10.1.2018
1/6/2018 Poštové služby za mesiac december 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 18.95 EUR 9.3.2018 11.1.2018
1/7/2018 Plyn – preplatok ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -569.84 EUR 9.3.2018 9.11.2017
1/8/2018 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 292.30 EUR 9.3.2018 12.1.2018
1/9/2018 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 10.01 EUR 9.3.2018 12.1.2018
1/10/2018 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1734.66 EUR 9.3.2018 15.1.2018
1/11/2018 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 115.71 EUR 9.3.2018 15.1.2018
1/12/2018 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 16.07 EUR 9.3.2018 15.1.2018
1/13/2018 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 174.98 EUR 9.3.2018 15.1.2018
1/14/2018 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 6.48 EUR 9.3.2018 17.1.2018
1/15/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.40 EUR 9.3.2018 18.1.2018
1/16/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 41.30 EUR 9.3.2018 18.1.2018
1/17/2018 Finančný spravodajca – vyúčtovanie 2017 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 7.45 EUR 9.3.2018 18.1.2018
1/18/2018 Elektrická energia – opravná ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -2.30 EUR 1.6.2018 18.1.2018
1/19/2018 Elektrická energia – opravná ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -0.11 EUR 1.6.2018 18.1.2018
1/20/2018 Stavebné práce na stavbe Zberný dvor ZLATNER spol. s.r.o. Levice 34109919 40471.82 EUR 1.6.2018 18.1.2018
1/21/2018 Stavebné práce na stavbe Zberný dvor ZLATNER spol. s.r.o. Levice 34109919 6171.61 EUR 1.6.2018 18.1.2018
1/22/2018 Vyhotovenie 2x naviac projektová dokumentácia – IBV 6RD LULA Ing. Búss Ladislav Šamorín 14148218 100.00 EUR 1.6.2018 22.1.2018
1/23/2018 Externé projektové riadenie pre implementáciu projektu Zberný dvor Lula EUFC SK s.r.o. Bratislava 47256125 1200.00 EUR 1.6.2018 22.1.2018
1/24/2018 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Stavebný dozor pre stavbu: Zberný dvor Lula MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 1700.00 EUR 1.6.2018 23.1.2018
1/25/2018 Jedálenské kupóny Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 1.6.2018 25.1.2018
1/26/2018 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za IV.Q 2017 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 1.6.2018 6.1.2018
1/27/2018 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 156.65 EUR 1.6.2018 5.2.2018
1/28/2018 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 174.98 EUR 1.6.2018 7.2.2018
1/29/2018 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.62 EUR 1.6.2018 7.2.2018
1/30/2018 Odhŕňanie snehu Poľnohospodárske družstvo Beša 00194409 10.20 EUR 1.6.2018 7.2.2018
1/31/2018 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 1.90 EUR 1.6.2018 12.2.2018
1/32/2018 Poštové služby za mesiac január 2018 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 16.15 EUR 1.6.2018 12.2.2018
1/33/2018 Členský príspevok 2018 Občianske združenie Tekov-Hont Santovka 42211824 200.00 EUR 1.6.2018 14.2.2018
1/34/2018 Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve" ZO – RVC Nitra 0034006656 26.00 EUR 1.6.2018 14.2.2018
1/35/2018 Poštovné I.Q 2018 Mesto Levice-Spoločný obecný úrad 00307203 7.40 EUR 1.6.2018 15.2.2018
1/36/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 3.12 EUR 1.6.2018 21.2.2018
1/37/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 1.6.2018 21.2.2018
1/38/2018 Autorská odmena 2018 SOZA Bratislava 00178454 14.28 EUR 1.6.2018 22.2.2018
1/39/2018 Doména obeclula.sk WebSupport s.r.o. Bratislava 36421928 14.28 EUR 1.6.2018 26.2.2018
1/40/2018 Geometrický plán – Zberný dvor Ing.Róbert Chudý Vráble 35006803 257.00 EUR 1.6.2018 2.3.2018
1/41/2018 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 123.85EUR 1.6.2018 5.3.2018
1/42/2018 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 1.6.2018 7.3.2018
1/43/2018 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 174.98 EUR 1.6.2018 9.3.2018
1/44/2018 Poštové služby za mesiac február 2018 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 17.30 EUR 1.6.2018 13.3.2018
1/45/2018 Montáž vodomeru Zberný dvor Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 103.48 EUR 1.6.2018 14.3.2018
1/46/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 2.69 EUR 1.6.2018 21.3.2018
1/47/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 1.6.2018 21.3.2018
1/48/2018 Poistenie majetku – Zberný dvor Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 14.74 EUR 1.6.2018 28.3.2018
1/49/2018 Prezentácia na mape-Maľovaná cyklomapa Tekov deťom CBS spol. s.r.o. Kynceľová 36754749 60.00 EUR 1.6.2018 28.3.2018
1/50/2018 Odmeny výkonným umelcom – 2018 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 Bratislava 17310598 38.50 EUR 1.6.2018 28.3.2018
1/51/2018 Verejná správa SR – ročný prístup Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 96.00 EUR 1.6.2018 3.4.2018
1/52/2018 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za I.Q 2018 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 1.6.2018 4.4.2018
1/53/2018 Komunitný plán sociálnych služieb obce Ing.Jozef Vida Vinica 30385741 100.00 EUR 1.6.2018 5.4.2018
1/54/2018 Audit účtov. závierky 2017 INTERAUDIT Levice spol. s.r.o. 31420800 420.00 EUR 4.6.2018 5.4.2018
1/55/2018 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.47 EUR 4.6.2018 6.4.2018
1/56/2018 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 174.98 EUR 4.6.2018 9.4.2018
1/57/2018 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Spracovanie PD – pre stavbu Dedinské kultúrno-turistické centrum v Lule MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 4.6.2018 10.4.2018
1/58/2018 Poštové služby za mesiac marec 2018 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 11.50 EUR 4.6.2018 12.4.2018
1/59/2018 Externé projektové riadenie pre implementáciu projektu Zberný dvor Lula EUFC SK s.r.o. Bratislava 47256125 2400.00 EUR 4.6.2018 17.4.2018
1/60/2018 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 9.07 EUR 4.6.2018 16.4.2018
1/61/2018 Spracovanie PD pre Dedinské kultúrno – turistické centrum v Lule Ing. Dušan Ondrejka Hostie 363 43310435 2050.00 EUR 4.6.2018 17.4.2018
1/62/2018 Vývoz  odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 155.32 EUR 4.6.2018 18.4.2018
1/63/2018 Vývoz objemného odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 264.12 EUR 4.6.2018 18.4.2018
1/64/2018 Zmluva o pripojení Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 36361518 97.86 EUR 4.6.2018 20.4.2018
1/65/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 2.16 EUR 4.6.2018 20.4.2018
1/66/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 4.6.2018 20.4.2018
1/67/2018 Za vyjadrenie k projektu – Dedinské kultúrno – turistické centrum v Lule Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 21.60 EUR 4.6.2018 25.4.2018
1/68/2018 Výkon zodpovednej osoby za 04 2018 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 50528041 8.28 EUR 4.6.2018 26.4.2018
1/69/2018 Jedálenské kupóny Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 4.6.2018 2.5.2018
1/70/2018 Výkon zodpovednej osoby za 05 2018 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 50528041 36.00 EUR 4.6.2018 26.4.2018
1/71/2018 Ročný poplatok za používanie SW 2018 Remek s.r.o. Nitra 36535605 396.00 EUR 4.6.2018 4.5.2018
1/72/2018 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 4.6.2018 7.5.2018
1/73/2018 Vývoz  odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 243.69 EUR 4.6.2018 7.5.2018
1/74/2018 Za dopracovanie PD -IBV – 6RD Lula Ing.Búss Ladislav Šamorín 14148218 300.00 EUR 4.6.2018 9.5.2018
1/75/2018 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 174.98 EUR 6.6.2018 10.5.2018
1/76/2018 Za poskytnutie vyjadrenia Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 16.99 EUR 6.6.2018 11.5.2018
1/77/2018 Poštové služby za mesiac apríl 2018 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 13.80 EUR 6.6.2018 14.5.2018
1/78/2018 Poštovné II.Q 2018 Mesto Levice-Spoločný obecný úrad 00307203 21.90 EUR 6.6.2018 17.5.2018
1/79/2018 Vystúpenie FSk Dolina Maňa Občianske združenie Dolina Maňa 42426723 200.00 EUR 6.6.2018 18.5.2018
1/80/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 6.6.2018 21.5.2018
1/81/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.87 EUR 6.6.2018 21.5.2018
1/82/2018 Športové potreby SPORTISIMO SK s.r.o.Bratislava 44156979 228.90 EUR 29.6.2018 25.5.2018
1/83/2018 Vonkajšie lavičky B2B Partner s.r.o. Bratislava 44413467 547.20 EUR 29.6.2018 25.5.2018
1/84/2018 Za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov Ronald Loskot Levice 40667821 20.00 EUR 29.6.2018 28.5.2018
1/85/2018 Výkon zodpovednej osoby za 06 2018 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 50528041 36.00 EUR 29.6.2018 4.6.2018
1/86/2018 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 29.6.2018 6.6.2018
1/87/2018 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 174.98 EUR 29.6.2018 7.6.2018
1/88/2018 Kontajnery plastové 120 l FEREX s.r.o. Nitra 17682258 198.00 EUR 29.6.2018 11.6.2018
1/89/2018 Predaj kontajnerov 1100 l Waste transport a.s. Bratislava 36046221 192.00   EUR 29.6.2018 11.6.2018
1/90/2018 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 238.31 EUR 29.6.2018 11.6.2018
1/91/2018 Poštové služby za mesiac máj 2018 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 100.30 EUR 29.6.2018 11.6.2018
1/92/2018 Športové potreby SPORTISIMO SK s.r.o.Bratislava 44156979 64.69 EUR 29.6.2018 13.6.2018
1/93/2018 Traktorové práce LÚČNICA spol. s.r.o. Lúčnica nad Žitavou 36523399 504.00 EUR 29.6.2018 14.6.2018
1/94/2018 Traktorové práce Poľnohospodárske družstvo Beša 00194409 180.96 EUR 29.6.2018 18.6.2018
1/95/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.50 EUR 29.6.2018 20.6.2018
1/96/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.65 EUR 29.6.2018 20.6.2018
1/97/2018 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za II.Q 2018 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 24.7.2018 4.7.2018
1/98/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 24.7.2018 6.7.2018
1/99/2018 Výkopové práce a montáž vod. prípojok Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 473.66 EUR 24.7.2018 6.7.2018
1/100/2018 Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1850.17 EUR 24.7.2018 9.7.2018
1/101/2018 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 174.98 EUR 24.7.2018 9.7.2018
1/102/2018 Výkon zodpovednej osoby za 07 2018 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 50528041 36.00 EUR 24.7.2018 11.7.2018
1/103/2018 Poštové služby za mesiac jún 2018 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 5.15 EUR 24.7.2018 12.7.2018
1/104/2018 Kotlíkové súpravy enet corp s.r.o. Bratislava 46800565 163.40 EUR 24.7.2018 12.7.2018
1/105/2018 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 18.14 EUR 24.7.2018 13.7.2018
1/106/2018 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 354.15 EUR 24.7.2018 16.7.2018
1/107/2018 Polohopisné a výškopisné zameranie areálu pod trafostanicou Ing.Róbert Chudý Vráble 35006803 150.00 EUR 24.7.2018 18.7.2018
1/108/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 33.30 EUR 24.7.2018 19.7.2018
1/109/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.19 EUR 24.7.2018 19.7.2018
1/110/2018 Diaľkový ovládač a naprogramovanie brány ZD Lula EKO SLOVAKIA NZ s.r.o. Nové Zámky 44556811 151.44 EUR 24.7.2018 20.7.2018
1/111/2018 Zástery na súťaž vo varení guláša EMBA TRADE s.r.o. Hradec Králové 24754790 91.00 EUR 24.7.2018 20.7.2018
1/112/2018 Vlajka SR + EÚ Obchod – SVK s.r.o. Stropkov 47175397 21.58 EUR 18.10.2018 25.7.2018
1/113/2018 Jedálenské kupóny Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 397.22 EUR 18.10.2018 26.7.2018
1/114/2018 Skladané mapy -Maľovaná cyklomapa Tekov deťom CBS spol. s.r.o. Kynceľová 36754749 22.50 EUR 18.10.2018 26.7.2018
1/115/2018 Prezentácia v maľovanej cyklomape Tekov deťom CBS spol. s.r.o. Kynceľová 36754749 58.80 EUR 18.10.2018 26.7.2018
1/116/2018 Výkon zodpovednej osoby za 08 2018 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 50528041 36.00 EUR 18.10.2018 1.8.2018
1/117/2018 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 174.98 EUR 18.10.2018 6.8.2018
1/118/2018 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 18.10.2018 6.8.2018
1/119/2018 Finančný spravodajca – ročník 2019 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 26.40 EUR 18.10.2018 7.8.2018
1/120/2018 Poštové služby za mesiac júl 2018 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 5.45 EUR 18.10.2018 13.8.2018
1/121/2018 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 262.44 EUR 18.10.2018 15.8.2018
1/122/2018 Poštovné 5 – 8 2018 Mesto Levice-Spoločný obecný úrad 00307203 10.95 EUR 18.10.2018 20.8.2018
1/123/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.76 EUR 18.10.2018 20.8.2018
1/124/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 18.10.2018 20.8.2018
1/125/2018 Vodné – Zberný dvor Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 0.00 EUR 21.8.2018
1/126/2018 Aktualizácie ÚZZ 2019 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 82.20 EUR 18.10.2018 30.8.2018
1/127/2018 Vystúpenie speváckeho súboru Spevácky súbor KOLOVRÁTOK Prílepy 42209510 100.00 EUR 18.10.2018 30.8.2018
1/128/2018 Výkon zodpovednej osoby za 09 2018 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 50528041 36.00 EUR 18.10.2018 3.9.2018
1/129/2018 Za vypracovanie PD Oporný múr pri trafostanici Hostie 363 43310435 550.00 EUR 18.10.2018 4.9.2018
1/130/2018 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 22.10.2018 6.9.2018
1/131/2018 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 174.98 EUR 22.10.2018 6.9.2018
1/132/2018 Poštové služby za mesiac august 2018 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 7.35 EUR 31.10.2018 12.9.2018
1/133/2018 Vystúpenie speváckeho súboru Lipka Spevácky súbor ľudových piesní Lipka 42333962 100.00 EUR 31.10.2018 14.9.2018
1/134/2018 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 219.59 EUR 31.10.2018 14.9.2018
1/135/2018 Dovoz drte Poľnohospodárske družstvo Beša 00194409 869.70 EUR 31.10.2018 21.9.2018
1/136/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 2.52 EUR 31.10.2018 21.9.2018
1/137/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 31.10.2018 21.9.2018
1/138/2018 Výkon zodpovednej osoby za 10 2018 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 50528041 36.00 EUR 31.10.2018 1.10.2018
1/139/2018 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za III.Q 2018 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 31.10.2018 3.10.2018
1/140/2018 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 174.98 EUR 31.10.2018 5.10.2018
1/141/2018 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 31.10.2018 5.10.2018
1/142/2018 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 305.36 EUR 31.10.2018 10.10.2018
1/143/2018 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 94.62 EUR 31.10.2018 11.10.2018
1/144/2018 Poštové služby za mesiac september 2018 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 8.75 EUR 31.10.2018 11.10.2018
1/145/2018 Výjazdové rokovanie RZMOT RZMO Tekov Santovka 93587 42043069 50.00 EUR 31.10.2018 15.10.2018
1/146/2018 Mapa 1.Československej republiky na exteriérovej tabuli VKÚ Harmanec Kynceľová 97401 46747770 142.80 EUR 31.10.2018 16.10.2018
1/147/2018 Kalendáre 2019 Nová práca s.r.o. Bratislava 35733594 7.28 EUR 31.10.2018 17.10.2018
1/148/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 5.08 EUR 31.10.2018 18.10.2018
1/149/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.63 EUR 31.10.2018 18.10.2018
1/150/2018 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní -Oprava a modernizácia strechy budovy  pre stavbu Dedinské kultúrno-turistické centrum v Lule MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 240.00 EUR 31.10.2018 24.10.2018
1/151/2018 The Hosting lapeno _10 Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 35.92 EUR 31.10.2018 29.10.2018
1/152/2018 Jedálenské kupóny Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 357.85 EUR 30.11.2018 2.11.2018
1/153/2018 Výkon zodpovednej osoby za 11 2018 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 50528041 36.00 EUR 30.11.2018 5.11.2018
1/154/2018 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 30.11.2018 7.11.2018
1/155/2018 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 174.98 EUR 30.11.2018 9.11.2018
1/156/2018 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 318.37 EUR 30.11.2018 12.11.2018
1/157/2018 Vývoz odpadu- jesenné upratovanie Waste transport a.s. Bratislava 36046221 215.56 EUR 30.11.2018 12.11.2018
1/158/2018 Poštové služby za mesiac október 2018 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 14.20 EUR 30.11.2018 12.11.2018
1/159/2018 Publikácia Miestna samospráva ZO RVC Nitra Fraňa Mojtu 18 34006656 11.00 EUR 30.11.2018 13.11.2018
1/160/2018 Nákupné poukážky pre dôchodcov COOP Jednota Levice SD 34150056 530.00 EUR 30.11.2018 19.11.2018
1/161/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.00 EUR 30.11.2018 19.11.2018
1/162/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.33 EUR 30.11.2018 22.11.2018
1/163/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 3.65 EUR 30.11.2018 22.11.2018
1/164/2018 Doprava pre Folklórny súbor Briezka KOMPAS TRANS Poľná 279 Horný Ohaj 41823621 42.00 EUR 21.12.2018 5.12.2018
1/165/2018 Príspevok za ustajnenie túlavého psa v obci OZ Šťastný domov – Happy House Levice 42206553 50.00 EUR 21.12.2018 29.11.2018
1/166/2018 PZP motorového vozidla Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 124.15 EUR 21.12.2018 30.11.2018
1/167/2018 Havarijné poistenie motorového vozidla Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 524.28 EUR 21.12.2018 30.11.2018
1/168/2018 Poistenie majetku Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 226.43 EUR 21.12.2018 30.11.2018
1/169/2018 Darčekové kupóny Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 481.94 EUR 21.12.2018 30.11.2018
1/170/2018 Výkon zodpovednej osoby za 12 2018 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 50528041 36.00 EUR 21.12.2018 3.12.2018
1/171/2018 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.29 EUR 21.12.2018 6.12.2018
1/172/2018 Snežná radlica ing. Marek Cziria Levice 34279491 965.98 EUR 21.12.2018 7.12.2018
1/173/2018 Poštové služby za mesiac november 2018 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 22.50 EUR 21.12.2018 12.12.2018
1/174/2018 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 397.67 EUR 21.12.2018 17.12.2018
1/175/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 45.62 EUR 21.12.2018 21.12.2018
1/176/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 28.00 EUR 21.12.2018 21.12.2018
1/177/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 2.46 EUR 21.12.2018 21.12.2018
1/178/2018 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.61 EUR 21.12.2018 21.12.2018
1/1/2019 Výkon zodpovednej osoby za 01 2019 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 50528041 36.00 EUR 31.1.2019 2.1.2019
1/2/2019 Za vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 42.16 EUR 31.1.2019 2.1.2019
1/3/2019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019 AJFA – AVIS s.r.o. Žilina 31602436 58.80 EUR 31.1.2019 3.1.2019
1/4/2019 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za IV.Q 2018 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 31.1.2019 3.1.2019
1/5/2019 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 31.1.2019 7.1.2019
1/6/2019 Dočasné odpojenie prípojky č.71 Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 36361518 140.71 EUR 31.1.2019 9.1.2019
1/7/2019 Elektrická energia – vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 23.38 EUR 31.1.2019 10.1.2019
1/8/2019 Poštové služby za mesiac december 2018 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 13.00 EUR 31.1.2019 11.1.2019
1/9/2019 Oprava verejného osvetlenia UNIMONT s.r.o. Vráble 46234888 119.27 EUR 31.1.2019 11.1.2019
1/10/2019 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 153.31 EUR 31.1.2019 14.1.2019
1/11/2019 Plyn – vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -284.80 EUR 31.1.2019 14.1.2019
1/12/2019 Elektrická energia – záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 2367.16 EUR 31.1.2019 15.1.2019
1/13/2019 Finančný spravodajca – vyúčtovanie 2018 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 14.90 EUR 31.1.2019 16.1.2019
1/14/2019 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 160.95 EUR 31.1.2019 17.1.2019
1/15/2019 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 12.96 EUR 31.1.2019 18.1.2019
1/16/2019 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 15.00 EUR 31.1.2019 21.1.2019
1/17/2019 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.62 EUR 31.1.2019 21.1.2019
1/18/2019 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 43.64 EUR 31.1.2019 21.1.2019
1/19/2019 Odmeny výkonným umelcom – 2019 SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 Bratislava 17310598 38.40 EUR 31.1.2019 28.1.2019
1/20/2019 Jedálenské kupóny Up Slovensko s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 31.1.2019 31.1.2019
1/21/2019 Oprava osobného automobilu AUTOSERVIS UHRIN s.r.o. 48032760 49.09 EUR 31.1.2019 31.1.2019
1/22/2019 Výkon zodpovednej osoby za 02 2019 osobnyudaj.sk s.r.o. Košice 50528041 36.00 EUR 28.2.2019 1.2.2019
1/23/2019 Stavebné práce na stavbe Dedinské kultúrno-turistické centrum ZLATNER spol. s.r.o. Levice 34109919 14 394.37 EUR 28.2.2019 6.2.2019
1/24/2019 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 15.13 EUR 28.2.2019 6.2.2019
1/25/2019 Autorská odmena 2019 SOZA Bratislava 00178454 14.28 EUR 28.2.2019 11.2.2019
1/26/2019 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 160.95 EUR 28.2.2019 11.2.2019
1/27/2019 Poštové služby za mesiac január 2019 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 13.65 EUR 28.2.2019 14.2.2019
1/27/2019 Vlajky SR + EÚ Vlajky EU s.r.o. Praha 6 28511042 32.98 EUR 28.2.2019 19.2.2019
1/28/2019 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 195.46 EUR 28.2.2019 20.2.2019
1/30/2019 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 4.04 EUR 28.2.2019 20.2.2019
1/31/2019 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 15.00 EUR 28.2.2019 20.2.2019
1/32/2019 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 42.14 EUR 28.2.2019 20.2.2019
1/33/2019 Vložné na Smen ZMOS RZMO Tekov Santovka 42043069 50.   EUR 28.2.2019 22.2.2019
1/34/2019 Súčinnosť pri podpise zmluvy EUFC SK s.r.o. Bratislava 47256125 1200.00 EUR 28.2.2019 26.2.2019
1/35/2019 Doména obeclula.sk WebSupport s.r.o. Bratislava 36421928 14.28 EUR 28.2.2019 28.2.2019