Home » Faktúry

Faktúry

Číslo Predmet Partner IČO Cena Zverejnenie Doručená

4/1/2013

Čo má vedieť mzdová účtovníčka ajfa+avis Žilina 31602436 49.50 EUR 11.4.2013 3.1.2013

4/2/2013

Obecné noviny Inprost spol.s.r.o.Bratislava 31363091 52.00 EUR 11.4.2013 4.1.2013

4/3/2013

Telefón Slovak Telekom Bratislava 35763469 23.39 EUR 16.4.2013 9.1.2013

4/4/2013

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 25.34 EUR 16.4.2013 10.1.2013

4/5/2013

Elektrická energia vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 923.38 EUR 16.4.2013 14.1.2013

4/6/2013

Statický posudok Ing.Tibor Kálnay Beša 143 42040345 100.00 EUR 16.4.2013 15.1.2013

4/7/2013

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 3.79 EUR 16.4.2013 16.1.2013

4/8/2013

Finančný spravodajca 2012 vyúčtovanie Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Žilina 31592503 11.30 EUR 16.4.2013 16.1.2013

4/9/2013

Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP 2012 Prima banka Slovensko a.s.  Žilina 31575951 39.96 EUR 16.4.2013 16.1.2013

4/10/2013

MZDY WIN program Remek s.r.o. Nitra 36535605 162.00 EUR 16.4.2013 16.1.2013

4/11/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 44.06 EUR 16.4.2013 18.1.2013

4/12/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.96 EUR 16.4.2013 18.1.2013

4/13/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 263.71 EUR 16.4.2013 18.1.2013

4/14/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 611.04 EUR 16.4.2013 18.1.2013

4/15/2013

Plyn vyúčtovanie SPP a.s. Bratislava 35815256 1102.96 EUR 16.4.2013 23.1.2013

4/16/2013

Plyn vyúčtovanie SPP a.s. Bratislava 35815256 9.25 EUR 16.4.2013 28.1.2013

4/17/2013

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 525.00 EUR 16.4.2013 4.2.2013

4/18/2013

Elektrická energia vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -17.42 EUR 16.4.2013 5.2.2013

4/19/2013

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 22.40 EUR 16.4.2013 7.2.2013

4/20/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 16.4.2013 8.2.2013

4/21/2013

Autorská odmena za licenciu 2013 SOZA Bratislava 00178454 14.28 EUR 16.4.2013 11.2.2013

4/22/2013

Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 491.53 EUR 16.4.2013 13.2.2013

4/23/2013

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 200.84 EUR 16.4.2013 14.2.2013

4/24/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 2.60 EUR 16.4.2013 20.2.2013

4/25/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.33 EUR 16.4.2013 20.2.2013

4/26/2013

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 496.00 EUR 16.4.2013 4.3.2013

4/27/2013

Telefón Slovak Telekom a.s Bratislava 35763469 21.86 EUR 16.4.2013 7.3.2013

4/28/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 16.4.2013 12.3.2013

4/29/2013

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 162.25 EUR 16.4.2013 13.3.2013

4/30/2013

Doména obeclula.sk Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 50.62 EUR 16.4.2013 15.3.2013

4/31/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.91 EUR 16.4.2013 22.3.2013

4/32/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.47 EUR 16.4.2013 22.3.2013

4/33/2013

Počítačové služby TBR s.r.o.Vráble 46987797 340.00 EUR 16.4.2013 2.4.2013

4/34/2013

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 275.00 EUR 16.4.2013 2.4.2013

4/35/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 16.4.2013 9.4.2013

4/36/2013

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 23.44 EUR 16.4.2013 9.4.2013

4/37/2013

Ročný poplatok za používanie SW 2013 Remek s.r.o. Nitra 36535605 315.00 EUR 16.4.2013 11.4.2013

4/38/2013

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 243.52 EUR 16.4.2013 11.4.2013

4/39/2013

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 19.04 EUR 16.4.2013 15.4.2013

4/40/2013

Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP Ronald Loskot Levice 40667821 100.00 EUR 16.4.2013 16.4.2013

4/41/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.58 EUR 15.5.2013 18.4.2013

4/42/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.36 EUR 15.5.2013 18.4.2013

4/43/2013

Búracie práce Miloš Medvegy REKOSAN Ondrejovce 88 43058744 1008.00 EUR 15.5.2013 19.4.2013

4/44/2013

Demontáž a likvidácia azbestovej krytiny zo strechy Miloš Medvegy REKOSAN Ondrejovce 88 43058744 2755.20 EUR 15.5.2013 19.4.2013

4/45/2013

Za verejný prenos zvukových a obrazových záznamov 2013 SLOVGRAM Bratislava 17310598 33.50 EUR 15.5.2013 25.4.2013

4/46/2013

Pracovné náradie MIKRA Milan Kramár Vráble 30944511 113.88 EUR 15.5.2013 30.4.2013

4/47/2013

Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 15.5.2013 2.5.2013

4/48/2013

Práca na bagri Miloš Uhrin Lúčnica nad Žitavou 295 46021647 121.50 EUR 15.5.2013 6.5.2013

4/49/2013

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 110.00 EUR 15.5.2013 6.5.2013

4/50/2013

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 23.04 EUR 15.5.2013 7.5.2013

4/51/2013

Multifunkčné zariadenie CANON a inštalácia HP Servis s.r.o. Levice 35967463 376.32 EUR 15.5.2013 9.5.2013

4/52/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 13.6.2013 13.5.2013

4/53/2013

Vývoz odpadu a nájom kontajnera SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 455.08 EUR 13.6.2013 16.5.2013

4/54/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.36 EUR 13.6.2013 20.5.2013

4/55/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.56 EUR 13.6.2013 20.5.2013

4/56/2013

Opilovanie stromov a vypilovanie TBR s.r.o.Vráble 46987797 901.00 EUR 13.6.2013 27.5.2013

4/57/2013

Zber šatstva dobropis Pomocný anjel n.o. Podbiel 45734305 12.00 EUR 13.6.2013 27.5.2013

4/58/2013

Licencia ESET Antivirus 2 roky ESET spol. s.r.o. Bratislava 31333532 55.37 EUR 13.6.2013 29.5.2013

4/59/2013

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 50.00 EUR 13.6.2013 5.6.2013

4/60/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 13.6.2013 6.6.2013

4/61/2013

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 23.12 EUR 13.6.2013 7.6.2013

4/62/2013

Zástava EÚ REPREZENT Raslavice 14287315 33.60 EUR 13.6.2013 11.6.2013

4/63/2013

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 181.55 EUR 21.6.2013 14.6.2013

4/64/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.59 EUR 21.6.2013 19.6.2013

4/65/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.30 EUR 21.6.2013 19.6.2013

4/66/2013

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 47.00 EUR 16.7.2013 2.7.2013

4/67/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 611.04 EUR 16.7.2013 8.7.2013

4/68/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 16.7.2013 8.7.2013

4/69/2013

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 16.7.2013 10.7.2013

4/70/2013

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 27.94 EUR 16.7.2013 11.7.2013

4/71/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -562.53 EUR 16.7.2013 12.7.2013

4/72/2013

Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP II.Q Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 16.7.2013 15.7.2013

4/73/2013

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 220.80 EUR 14.8.2013 16.7.2013

4/74/2013

Oprava obecných ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 35960736 5997.60 EUR 14.8.2013 16.7.2013

4/75/2013

Vyhotovenie geometrického plánu Jozef Chudý Vráble 40683494 390.00 EUR 14.8.2013 16.7.2013

4/76/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.62 EUR 14.8.2013 18.7.2013

4/77/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.69 EUR 14.8.2013 18.7.2013

4/78/2013

Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o Bratislava 31396674 436.59 EUR 14.8.2013 24.7.2013

4/79/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 14.8.2013 7.8.2013

4/80/2013

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 47.00 EUR 14.8.2013 2.8.2013

4/81/2013

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 14.8.2013 7.8.2013

4/82/2013

Finančný spravodajca 2014 Poradca podnikateľa s.r.o.Žilina 31592503 19.98 EUR 14.8.2013 8.8.2013

4/83/2013

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 204.97 EUR 19.8.2013 15.8.2013

4/84/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.52 EUR 23.8.2013 20.8.2013

4/85/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.71 EUR 23.8.2013 20.8.2013

4/86/2013

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 90.00 EUR 18.9.2013 3.9.2013

4/87/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 18.9.2013 5.9.2013

4/88/2013

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 18.9.2013 9.9.2013

4/89/2013

Murárske práce a fasáda OcÚ Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 6472.60 EUR 18.9.2013 12.9.2013

4/90/2013

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 221.84 EUR 23.9.2013 17.9.2013

4/91/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.94 EUR 23.9.2013 18.9.2013

4/92/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.72 EUR 23.9.2013 18.9.2013

4/93/2013

Aktualizácie ÚZZ 2014 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 71.20 EUR 23.9.2013 19.9.2013

4/94/2013

Murárske práce a fasáda ubytovne OcÚ Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 2749.00 EUR 23.9.2013 20.9.2013

4/95/2013

Tabule označenie obce a OcÚ MARBEX spol. s.r.o.Levice 36292729 158.59 EUR 21.10.2013 27.09.2013

4/96/2013

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 265.00 EUR 21.10.2013 2.10.2013

4/97/2013

Oprava obecných ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 35960736 627.30 EUR 21.10.2013 2.10.2013

4/98/2013

Znalecký posudok Ing. Dana Lančaričová 122.00 EUR 21.10.2013 3.10.2013

4/99/2013

Členský príspevok 2013 Občianske združenie V dlani Hrona Kalná nad Hronom 42207380 36.00 EUR 21.10.2013 4.10.2013

4/100/2013

Poštovné Mesto Levice Spoločný obecný úrad 00307203 27.00 EUR 21.10.2013 4.10.2013

4/101/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 21.10.2013 7.10.2013

4/102/2013

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 21.10.2013 9.10.2013

4/103/2013

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 7.62 EUR 21.10.2013 11.10.2013

4/104/2013

Plastové 120 l kontajnery na smeti SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 176.04 EUR 21.10.2013 15.10.2013

4/105/2013

Zber nebezpečného odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 200.88 EUR 21.10.2013 15.10.2013

4/106/2013

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 253.86 EUR 21.10.2013 15.10.2013

4/107/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.00 EUR 21.10.2013 18.10.2013

4/108/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.79 EUR 21.10.2013 18.10.2013

4/109/2013

Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za III.Q Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 18.12.2013 28.10.2013

4/110/2013

Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 220.94 EUR 18.12.2013 8.11.2013

4/111/2013

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 433.00 EUR 18.12.2013 5.11.2013

4/112/2013

Servis SW TM COMPUTER s.r.o. Levice 35946083 84.00 EUR 18.12.2013 7.11.2013

4/113/2013

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 286.90 EUR 18.12.2013 7.11.2013

4/114/2013

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 18.12.2013 7.11.2013

4/115/2013

Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 27.50 EUR 18.12.2013 9.11.2013

4/116/2013

Kontrola prenosných hasiacich prístrojov HASLEX servis Levice 30004055 50.88 EUR 18.12.2013 13.11.2013

4/117/2013

Plastové 120 l kontajnery na smeti SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 352.08 EUR 18.12.2013 18.11.2013

4/118/2013

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 224.94 EUR 18.12.2013 18.11.2013

4/119/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.43 EUR 18.12.2013 20.11.2013

4/120/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.46 EUR 18.12.2013 20.11.2013

4/121/2013

Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 31.00 EUR 18.12.2013 23.11.2013

4/122/2013

Oprava verejného osvetlenia UNIMONT Zdenko Maďar Vráble 33648981 176.81 EUR 18.12.2013 25.11.2013

4/123/2013

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 509.00 EUR 18.12.2013 4.12.2013

4/124/2013

Poistenie majetku Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 215.98 EUR 18.12.2013 4.12.2013

4/125/2013

Obecné noviny 2014 INPROST s.r.o. Bratislava 31363091 52.00 EUR 18.12.2013 4.12.2013

4/126/2013

Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP IV.Q Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 18.12.2013 4.12.2013

4/127/2013

Telefón Slovak telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 18.12.2013 10.12.2013

4/128/2013

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 232.50 EUR 18.12.2013 12.12.2013

4/129/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.16 EUR 18.12.2013 18.12.2013

4/130/2013

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.44 EUR 18.12.2013 18.12.2013

4/1/2014

Čo má vedieť mzdová účtovníčka ajfa + avis Žilina 31602436 49.50 EUR 18.2.2014 3.1.2014

4/2/2014/

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -224.34 EUR 18.2.2014 3.1.2014

4/3/2014

Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 397.22 EUR 18.2.2014 9.1.2014

4/4/2014

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 18.2.2014 9.1.2014

4/5/2014

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 285.68 EUR 18.2.2014 14.1.2014

4/6/2014

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 215.99 EUR 18.2.2014 14.1.2014

4/7/2014

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 563.10 EUR 18.2.2014 20.1.2014

4/8/2014

Finančný spravodajca 2013 vyúčtovanie Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 14.21 EUR 18.2.2014 20.1.2014

4/9/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.64 EUR 18.2.2014 20.1.2014

4/10/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.94 EUR 18.2.2014 20.1.2014

4/11/2014

Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa CP 2013 Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 39.96 EUR 18.2.2014 22.1.2014

4/12/2014

Plyn vyúčtovanie SPP a.s. Bratislava 35815256 -603.60 EUR 18.2.2014 27.1.2014

4/13/2014

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 714.00 EUR 18.2.2014 3.2.2014

4/14/2014

Servis SW TM COMPUTER s.r.o. Levice 35946083 108.00 EUR 18.2.2014 6.2.2014

4/15/2014

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 22.48 EUR 18.2.2014 7.2.2014

4/16/2014

Vyhotovenie geometrického plánu Jozef Chudý Vráble 40683494 490.00 EUR 18.2.2014 12.2.2014

4/17/2014

Vyhotovenie geometrického plánu Jozef Chudý Vráble 40683494 434.00 EUR 18.2.2014 12.2.2014

4/18/2014

Doména obeclula.sk Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 50.62 EUR 18.2.2014 13.2.2014

4/19/2014

Oprava verejného osvetlenia UNIMONT Zdenko Maďar Vráble 33648981 65.86 EUR 18.2.2014 14.2.2014

4/20/2014

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 366312710 177.01 EUR 18.2.2014 17.2.2014

4/21/2014

Poštovné Mesto Levice SOcÚ 00307203 8.70 EUR 30.4.2014 18.2.2014

4/22/2014

Telefón ORANGE Slovensko Bratislava 35697270 0.56 EUR 30.4.2014 19.2.2014

4/23/2014

Telefón ORANGE Slovensko Bratislava 35697270 30.08 EUR 30.4.2014 19.2.2014

4/24/2014

Geometrický plán Jozef Chudý Vráble 40683494 334.00 EUR 30.4.2014 20.2.2014

4/25/2014

Znalecký posudok Ing.Dana Lančaričová Devičany 110 00 EUR 30.4.2014 21.2.2014

4/26/2014

Autorská odmena SOZA Bratislava 00178454 14.28 EUR 30.4.2014 26.2.2014

4/27/2014

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 336.00 EUR 30.4.2014 3.3.2014

4/28/2014

Publikácia RVC Nitra 0034006656 23.00 EUR 30.4.2014 4.3.2014

4/29/2014

Audit účt. závierky 2012 Interaudit Levice spol. s.r.o. 31420800 339.60 EUR 30.4.2014 4.3.2014

4/30/2014

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 25.43 EUR 30.4.2014 7.3.2014

4/31/2014

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 174.97 EUR 30.4.2014 10.3.2014

4/32/2014

Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 38.40 EUR 30.4.2014 15.3.2014

4/33/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.26 EUR 30.4.2014 20.3.2014

4/34/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 35.75 EUR 30.4.2014 20.3.2014

4/35/2014

Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 42.00 EUR 19.5.2014 29.3.2014

4/36/2014

Tlač poštových poukazov Slovenská pošta a.s. Bratislava 36631124 6.47 EUR 19.5.2014 31.3.2014

4/37/2014

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 187.00 EUR 19.5.2014 2.4.2014

4/38/2014

Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 475.96 EUR 19.5.2014 7.4.2014

4/39/2014

Servis PC + nový počítač TM COMPUTER s.r.o. Levice 35946083 707.64 EUR 19.5.2014 2.4.2014

4/40/2014

Poštovné Mesto Levice Spoločný obecný úrad 00307203 18.50 EUR 19.5.2014 7.4.2014

4/41/2014

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 22.24 EUR 19.5.2014 8.4.2014

4/42/2014

Ročný poplatok za používanie SW REMEK s.r.o. Nitra 36535605 315.00 EUR 19.5.2014 8.4.2014

4/43/2014

Znalecký posudok Ing. Jozef Ďuriš Levice 115.00 EUR 19.5.2014 8.4.2014

4/44/2013

Servis internetu WAN Slovakia spol. s.r.o. 36754609 20.00 EUR 19.5.2014 10.4.2014

4/45/2014

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 526.47 EUR 19.5.2014 11.4.2014

4/46/2014

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 8.89 EUR 19.5.2014 11.4.2014

4/47/2014

Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP  za I. Q 2014 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 19.5.2014 15.4.2014

4/48/2014

Odmeny výkonným umelcom- verejný prenos dát v roku 2014 SLOVGRAM Bratislava 17310598 33.50 EUR 19.5.2014 22.4.2014

4/49/2014

Geometrický plán Jozef Chudý Vráble 40683494 327.00 EUR 19.5.2014 24.4.2014

4/50/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.51 EUR 19.5.2014 24.4.2014

4/51/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.13 EUR 19.5.2014 24.4.2014

4/52/2014

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 19.5.2014 5.5.2014

4/53/2014

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 76.00 EUR 19.5.2014 6.5.2014

4/54/2014

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 194.66 EUR 19.5.2014 14.5.2014

4/55/2014

Vykonanie opravy Domu smútku Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 4557.00 EUR 19.5.2014 16.5.2014

4/56/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.23 EUR 17.7.2014 21.5.2014

4/57/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.71 EUR 17.7.2014 21.5.2014

4/58/2014

Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 49.00 EUR 17.7.2014 24.5.2014

4/59/2014

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 36.00 EUR 17.7.2014 3.6.2014

4/60/2014

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 17.7.2014 9.6.2014

4/61/2014

Obecné noviny 2014 doplatok INPROST s.r.o. Bratislava 31363091 15.60 EUR 17.7.2014 12.6.2014

4/62/2014

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 191.27 EUR 17.7.2014 13.6.2014

4/63/2014

Geometrický plán Jozef Chudý Vráble 40683494 834.00 EUR 17.7.2014 19.6.2014

4/64/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.55 EUR 17.7.2014 23.6.2014

4/65/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.07 EUR 17.7.2014 23.6.2014

4/66/2014

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 34.00 EUR 17.7.2014 2.7.2014

4/67/2014

Elektrická energia ZSE Energia a.s.Bratislava 36677281 3373.16 EUR 17.7.2014 2.7.2014

4/68/2014

Vyhotovenie dokumentácie pre účel stavebného povolenia BEAST STUDIO s.r.o. Levice 47563567 323.00 EUR 17.7.2014 9.7.2014

4/69/2014

Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 17.7.2014 9.7.2014

4/70/2014

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 17.7.2014 10.7.2014

4/71/2014

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 8.89 EUR 17.7.2014 11.7.2014

4/72/2014

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 167.49 EUR 17.7.2014 14.7.2014

4/73/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.04 EUR 22.8.2014 21.7.2014

4/74/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.06 EUR 22.8.2014 21.7.2014

4/75/2014

Vypracovanie statického posudku na prístrešok AXIS – BERYL s.r.o. Beša 47049880 120.00 EUR 22.8.2014 25.7.2014

4/76/2014

Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za II.Q 2014 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 22.8.2014 30.7.2014

4/77/2014

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 22.8.2014 30.7.2014

4/78/2014

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 34.00 EUR 22.8.2014 1.8.2014

4/79/2014

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 1.27 EUR 22.8.2014 13.8.2014

4/80/2014

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 179.05 EUR 22.8.2014 13.8.2014

4/81/2014

Finančný spravodajca 2015 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 19.98 EUR 22.8.2014 15.8.2014

4/82/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.06 EUR 22.8.2014 21.8.2014

4/83/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.03 EUR 22.8.2014 21.8.2014

4/84/2014

Aktualizácie ÚZZ 2015 Poradca s.r.o. Žilina 36371271 71.20 EUR 4.11.2014 3.9.2014

4/85/2014

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 63.00 EUR 4.11.2014 3.9.2014

4/86/2014

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 4.11.2014 8.9.2014

4/87/2014

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 220.46 EUR 4.11.2014 12.9.2014

4/88/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.84 EUR 4.11.2014 19.9.2014

4/89/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.63 EUR 4.11.2014 19.9.2014

4/90/2014

Prehadzovadlo do MŠ Tehla Kotulič Petr Kopřivnice 66925797 40.00EUR 4.11.2014 9.9.2014

4/91/2014

Kľučka na vchodové dvere Top – plast Veľký Ďur 40926648 50.00 EUR 4.11.2014 24.9.2014

4/92/2014

Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 397.22 EUR 4.11.2014 2.10.2014

4/93/2014

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 180.00 EUR 4.11.2014 2.10.2014

4/94/2014

Výmena kovania kľučka + nastavenie dverí Karol Nádašdy Kalná nad Hronom 41254066 22.00 EUR 4.11.2014 3.10.2014

4/95/2014

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 283.60 EUR 4.11.2014 8.10.2014

4/96/2014

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 21.90 EUR 4.11.2014 8.10.2014

4/97/2014

Servis SW TM COMPUTER s.r.o. Levice 35946083 212.00   EUR 4.11.2014 9.10.2014

4/98/2014

Vyhotovenie dokumentácie BEAST STUDIO Levice 47563567 430.00 EUR 4.11.2014 9.10.2014

4/99/2014

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 3.89 EUR 4.11.2014 13.10.2014

4/100/2014

Zástava SR + EÚ Signo s.r.o. Ružomberok 43930824 26.00 EUR 4.11.2014 17.10.2014

4/101/2014

Účastnícky poplatok na seminár Združenie miest a obcí Slovenska Bratislava 00584614 12.00 EUR 4.11.2014 17.10.2014

4/102/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.78 EUR 4.11.2014 20.10.2014

4/103/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.94 EUR 4.11.2014 20.10.2014

4/104/2014

Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za III.Q 2014 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 4.11.2014 28.10.2014

4/105/2014

Elektromontážne práce na soc. zariadeniach Július Orem Svodov č. 33  Želiezovce 37725386 492.70 EUR 4.11.2014 28.10.2014

4/106/2014

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 293.00 EUR 4.11.2014 3.11.2014

4/107/2014

Audit účtov. závierky 2013 INTERAUDIT Levice spol. s.r.o. 31420800 350.00 EUR 11.2.2015 10.11.2014

4/108/2014

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 28.93 EUR 11.2.2015 12.11.2014

4/109/2014

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 401.92 EUR 11.2.2015 12.11.2014

4/110/2014

Kalendáre 2015 NOVÁ PRÁCA s.r.o. Bratislava 35733594 7.64 EUR 11.2.2015 14.11.2014

4/111/2014

Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 42.00 EUR 11.2.2015 15.11.2014

4/112/2014

Plastové postieľky a prídavné nožičky MŠ Tehla Obec Tehla 00587613 119.30 EUR 11.2.2015 19.11.2014

4/113/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.29 EUR 11.2.2015 21.11.2014

4/114/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.22 EUR 11.2.2015 21.11.2014

4/115/2014

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 344.00 EUR 11.2.2015 1.12.2014

4/116/2014

Obecné noviny 2015 INPROST s.r.o.Bratislava 31363091 67.60 EUR 11.2.2015 1.12.2014

4/117/2014

Dotazníky OZ Pod Slovenskou bránou Devičany 75 42211824 3.71 EUR 11.2.2015 1.12.2014

4/118/2014

Vystúpenie Spevácky súbor ľudových piesní Lipka Tehla 53 42333962 50.00 EUR 11.2.2015 1.12.2014

4/119/2014

Členský príspevok 2015 ZMOS Bratislava 00584614 30.03 EUR 11.2.2015 1.12.2014

4/120/2014

Knihy do obecnej knižnice Martinus.sk s.r.o Martin 36440531 72.81 EUR 11.2.2015 4.12.2014

4/121/2014

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.56 EUR 11.2.2015 8.12.2014

4/122/2014

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 196.02 EUR 11.2.2015 10.12.2014

4/123/2014

Geometrický plán Jozef Chudý Vráble 40683494 300.00 EUR 11.2.2015 12.12.2014

4/124/2014

Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP 2014 Prima banka Slovensko Žilina 31575951 39.96 EUR 11.2.2015 12.12.2014

4/125/2014

Vyhotovenie PHSR obce Lula Regionálna rozvojová agentúra Nitra 37857436 1000.00 EUR 11.2.2015 15.12.2014

4/126/2014

Poistenie majetku 2015 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 215.98 EUR 11.2.2015 15.12.2014

4/127/2014

Tesárske práce na prístrešku OcÚ Lula Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 4039.00 EUR 11.2.2015 16.12.2014

4/128/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.24 EUR 11.2.2015 19.12.2014

4/129/2014

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 60.64 EUR 11.2.2015 19.12.2014

4/130/2014

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 30.00 EUR 11.2.2015 23.12.2014

4/131/2014

Oprava žľabov P&P Tepelné a chladové izolácie s.r.o. Levice 46545352 408.00 EUR 11.2.2015 23.12.2014

1/1/2015

Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS s.r.o. Žilina 31602436 49.50 EUR 12.2.2015 2.1.2015

1/2/2015

Poštovné Spoločný obecný úrad Levice 00307203 13.00 EUR 12.2.2015 2.1.2015

1/3/2015

Elektrická energia vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 - 35.21 EUR 12.2.2015 5.1.2015

1/4/2015

Elektrická energia vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 - 861.23 EUR 12.2.2015 5.1.2015

1/5/2015

Telefón Slovak Telekom  a.s. Bratislava 35763469 20.83 EUR 12.2.2015 7.1.2015

1/6/2015

Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 12.2.2015 8.1.2015

1/7/2015

Elektrická energia záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1869.12 EUR 12.2.2015 9.1.2015

1/8/2015

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 150.54 EUR 12.2.2015 12.1.2015

1/9/2015

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 10.37 Eur 12.2.2015 14.1.2015

1/10/2015

Plyn vyúčtovanie SPP a.s. Bratislava 35815256 - 276.72 EUR 12.2.2015 16.1.2015

1/11/2015

Elektrický sporák a svietidlá MIKRA Milan Kramár Vráble 30944511 202.46 EUR 12.2.2015 19.1.2015

1/12/2015

Finančný spravodajca 2014 vyúčtovanie Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 48.86 EUR 12.2.2015 19.1.2015

1/13/2015

Montáž nového prívodu pre el. bojler montáž svietidiel a rekonštrukcia RE rozvádzača Július Orem Svodov 33 37725386 556.85 EUR 12.2.2015 20.1.2015

1/14/2015

Tlačivá na Daň z nehnuteľnosti INPROST spol. s.r.o. Bratislava 31363091 22.39 EUR 12.2.2015 21.1.2015

1/15/2015

Oprava verejného osvetlenia UNIMONT Zdenko Maďar Vráble 33648981 161.51 EUR 12.2.2015 21.1.2015

1/16/2015

Telefón Orange Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.82 EUR 12.2.2015 21.1.2015

1/17/2015

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 365.00 EUR 12.2.2015 22.1.2015

1/18/2015

Predaj 2 ks kontajnerov 1100 l SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 48.00 EUR 12.2.2015 26.1.2015

1/19/2015

Murárske a obkladačské práce Viliam Vízi Tekovské Lužany 43340377 2496.00 EUR 12.2.2015 29.1.2015

1/20/2015

Elektromontážne práce Július Orem Svodov 33 37725386 457.66 EUR 12.2.2015 2.2.2015

1/22/2015

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 347.00 EUR 12.2.2015 2.2.2015

1/23/2015

Strava na referendum UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 35.00 EUR 12.2.2015 7.2.2015

1/24/2015

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 27.82 EUR 12.2.2015 9.2.2015

1/25/2015

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 130.34 EUR 12.2.2015 11.2.2015

1/26/2015

Plyn SPP a.s.Bratislava 35815256 0.33 EUR 9.3.2015 16.2.2015

1/27/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.52 EUR 9.3.2015 20.2.2015

1/28/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.19 EUR 9.3.2015 20.2.2015

1/29/2015

Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 873.24 EUR 9.3.2015 23.2.2015

1/30/2015

Autorská odmena 2015 SOZA Bratislava 00178454 14.28 EUR 9.3.2015 27.2.2015

1/31/2015

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 327.00 EUR 9.3.2015 2.3.2015

1/32/2015

Doména obeclula.sk 2015 Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 50.62 EUR 9.3.2015 2.3.2015

1/33/2015

Elektrická energia ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -151.96 EUR 9.3.2015 9.3.2015

1/34/2015

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 9.3.2015 9.3.2015

1/35/2015

Oprava verejného osvetlenia UNIMONT Zdenko Maďar Vráble 33648981 72.68 EUR 6.5.2015 11.3.2015

1/36/2015

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 103.87 EUR 6.5.2015 12.3.2015

1/37/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.89 EUR 6.5.2015 19.3.2015

1/38/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 6.5.2015 19.3.2015

1/39/2015

Ročný poplatok za používanie SW 2015 Remek s.r.o. Nitra 36535605 315.00 EUR 6.5.2015 19.3.2015

1/40/2015

Členský príspevok 1 – 6 /2015 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 315.00 EUR 6.5.2015 23.3.2015

1/41/2015

Odmeny výkonným umelcom- verejný prenos dát v roku 2015 SLOVGRAM Bratislava 17310598 33.50 EUR 6.5.2015 26.3.2015

1/42/2015

Verejná správa SR – ročný prístup Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 84.00 EUR 6.5.2015 1.4.2015

1/43/2015

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 180.00 EUR 6.5.2015 2.4.2015

1/44/2015

Ochranné pracovné prostriedky MIKRA Milan Kramár Vráble 30944511 95.62 EUR 6.5.2015 2.4.2015

1/45/2015

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 6.5.2015 9.4.2015

1/46/2015

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 372.71 EUR 6.5.2015 10.4.2015

1/47/2015

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 10.37 EUR 6.5.2015 13.4.2015

1/48/2015

Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za I.Q 2015 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 6.5.2015 20.4.2015

1/49/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.84 EUR 6.5.2015 20.4.2015

1/50/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 6.5.2015 20.4.2015

1/51/2015

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 69.00 EUR 20.5.2015 6.5.2015

1/52/2015

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 21.47 EUR 20.5.2015 11.5.2015

1/53/2015

Traktorové práce Lúčnica spol. s.r.o. Lúčnica nad Žitavou 36523399 240.00 EUR 20.5.2015 15.5.2015

1/54/2015

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 198.91 EUR 20.5.2015 15.5.2015

1/55/2015

Vývoz nebezpečného odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 67.13 EUR 20.5.2015 15.5.2015

1/56/2015

Znalecký posudok – Budova bývalej MŠ Ing. Jozef Ďuriš Levice 200.00 EUR 20.5.2015 19.5.2015

1/57/2015

Futbalová bránka TA Trading s.r.o. Bratislava – Rača 36703851 64.00 EUR 6.7.2015 19.5.2015

1/58/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 6.7.2015 21.5.2015

1/59/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.96 EUR 6.7.2015 21.5.2015

1/60/2015

Basketbalový kôš Proki s.r.o. Šoporňa 47490373 87.00 EUR 6.7.2015 22.5.2015

1/61/2015

Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 6.7.2015 26.5.2015

1/62/2015

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 29.00 EUR 6.7.2015 1.6.2015

1/63/2015

Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za II.Q 2015 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 6.7.2015 3.6.2015

1/64/2015

Vyjadrenie k projektu Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 16.56 EUR 6.7.2015 3.6.2015

1/65/2015

ESET NOD32 Antivirus ESET spol. s.r.o Bratislava 31333532 55.37 EUR 6.7.2015 8.6.2015

1/66/2015

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 6.7.2015 8.6.2015

1/67/2015

Vývoz opotrebovaných pneumatík SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 30.24 EUR 6.7.2015 12.6.2015

1/68/2015

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 226.74 EUR 6.7.2015 12.6.2015

1/69/2015

Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 6.7.2015 15.6.2015

1/70/2015

Elektrická energia preplatok ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -19.01  EUR 6.7.2015 18.6.2015

1/71/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 43.90 EUR 6.7.2015 19.6.2015

1/72/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 2.28 EUR 6.7.2015 19.6.2015

1/73/2015

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 27.00 EUR 16.7.2015 1.7.2015

1/74/2015

Elektrická energia záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1867.66 EUR 16.7.2015 6.7.2015

1/75/2015

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 9.07 EUR 16.7.2015 9.7.2015

1/76/2015

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 16.7.2015 10.7.2015

1/77/2015

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 200.95 EUR 16.7.2015 15.7.2015

1/78/2015

Audit účtov. závierky 2014 INTERAUDIT Levice spol. s.r.o. 31420800 400.00 EUR 16.7.2015 15.7.2014

1/79/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.32 EUR 10.9.2015 20.7.2015

1/80/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 10.9.2015 20.7.2015

1/81/2015

Knihy do knižnice Martinus sk s.r.o. Martin 36440531 99.04 EUR 10.9.2015 30.7.2015

1/82/2015

Finančný spravodajca 2016 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 26.40 EUR 10.9.2015 4.8.2015

1/83/2015

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.82 EUR 10.9.2015 3.8.2015

1/84/2015

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 27.00 EUR 10.9.2015 4.8.2015

1/85/2015

Členský príspevok 7 – 12 /2015 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 315.00 EUR 10.9.2015 13.8.2015

1/86/2015

Oprava tlačiarne Canon HP Servis s.r.o. Levice 35967463 59.64 EUR 10.9.2015 13.8.2015

1/87/2015

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 169.73 EUR 10.9.2015 17.8.2015

1/88/2015

Oprava alarmu Ľubomír Kotora ELK Kozárovce 32570457 57.60 EUR 10.9.2015 17.8.2015

1/89/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.86 EUR 10.9.2015 20.8.2015

1/90/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 10.9.2015 20.8.2015

1/91/2015

Prepravné služby NITRAVEL s.r.o. Nitra 47244691 550.00 EUR 10.9.2015 2.9.2015

1/92/2015

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 56.00 EUR 10.9.2015 2.9.2015

1/93/2015

Aktualizácie ÚZZ 2016 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 71.20 EUR 10.9.2015 7.9.2015

1/94/2015

Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za III.Q 2015 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 10.9.2015 9.9.2015

1/95/2015

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 10.9.2015 10.9.2015

1/96/2015

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 286.49 EUR 3.11.2015 18.9.2015

1/97/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.79 EUR 3.11.2015 21.9.2015

1/98/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.02 EUR 3.11.2015 21.9.2015

1/99/2015

Sieťky proti hmyzu Milan Záhumenský Top – plast Veľký Ďur 40926648 122.50 EUR 3.11.2015 22.9.2015

1/100/2015

Kalendáre 2016 Nová Práca s.r.o. Bratislava 35733594 7.16 EUR 3.11.2015 22.9.2015

1/101/2015

Polohopisný a výškopisný plán Jozef Chudý Vráble 40683494 240.00 EUR 3.11.2015 22.9.2015

1/102/2015

Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 515.32 EUR 3.11.2015 29.9.2015

1/103/2015

Zástavy a kotva ozdobná 2U spol.s.r.o. Bratislava 17315786 85.20 EUR 3.11.2015 30.9.2015

1/104/2015

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 173.00 EUR 3.11.2015 2.10.2015

1/105/2015

Zameranie vodovodného potrubia Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 42.25 EUR 3.11.2015 5.10.2015

1/106/2015

Inzercia Petit Press a.s. Bratislava 35790253 84.00 EUR 3.11.2015 7.10.2015

1/107/2015

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.80 EUR 3.11.2015 9.10.2015

1/108/2015

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 10.37 EUR 3.11.2015 14.10.2015

1/109/2015

Osadenie obrubníka chodníkového položenie dlažby Vízi Viliam Tekovské Lužany 665/1 43340377 234.00 EUR 3.11.2015 14.10.2015

1/110/2015

Vývoz odpadu SITA Slovensko a.s. Levice 36046221 248.15 EUR 3.11.2015 16.10.2015

1/111/2015

Poštovné Spoločný obecný úrad Levice 00307203 12.60 EUR 4.11.2015 21.10.2015

1/112/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.43 EUR 4.11.2015 21.10.2015

1/113/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 4.11.2015 21.10.2015

1/114/2015

Stavebné práce pri úprave exteriéru Obecného úradu Lula EMSO spol.s.r.o. Iňa 12 31413421 5270.27 EUR 4.11.2015 23.10.2015

1/115/2015

Výsadbové práce pri úprave Obecného úradu Lula Levická záhradnícka s.r.o. Hronské Kľačany 46593187 1870.84 EUR 4.11.2015 23.10.2015

1/116/2015

Informačná vitrína Denisa Hricová -L-DEN SLOVAKIA Žiar nad Hronom 46054456 272.00 EUR 4.11.2015 27.10.2015

1/117/2015

Domové čísla Smaltovňa Mišík Holíč s.r.o. Holíč 44717642 75.20 EUR 4.11.2015 28.10.2015

1/118/2015

Nákupné poukážky COOP Jednota SD Levice 34150056 420.00 EUR 4.11.2015 29.10.2015

1/119/2015

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 285.00 EUR 4.11.2015 2.11.2015

1/120/2015

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 23.11.2015 6.11.2015

1/121/2015

Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 200.00 EUR 23.11.2015 12.11.2015

1/122/2015

Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 285.12EUR 23.11.2005 12.11.2015

1/123/2015

Vývoz objemného odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 224.05 EUR 23.11.2005 12.11.2015

1/124/2015

Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky Disig a.s. Bratislava 35975946 103.20 EUR 23.11.2015 18.11.2015

1/125/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.31EUR 23.11.2015 20.11.2015

1/126/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.70 EUR 23.11.2015 20.11.2015

1/127/2015

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 336.00 EUR 7.12.2015 2.12.2015

1/128/2015

Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za IV.Q 2015 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 7.12.2015 3.12.2015

1/129/2015

Inzercia Petit Press a.s. Bratislava 35790253 66.00 EUR 7.12.2015 3.12.2015

1/130/2015

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.14 EUR 7.12.2015 7.12.2015

1/131/2015

Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 263.40 EUR 22.12.2005 14.12.2015

1/132/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.55 EUR 22.12.2015 21.12.2015

1/133/2015

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 31.01 EUR 22.12.2015 21.12.2015

1/134/2015

Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 41.05 EUR 22.12.2015 21.12.2015

1/135/2015

Projektové práce Ing. Jaroslava Vašková Levice 37422855 500.00 EUR 22.12.2015 22.12.2015

1/136/2015

Projektová dokumentácia elektro IBV Lula eltecor s.r.o. Kolárovo 44231474 4440.00 EUR 13.1.2016 22.12.2015

1/137/2015

Vypracovanie dokumentácie – prístupová komunikácia a chodník DAQE Slovakia s.r.o. Žilina 36848751 2340.00 EUR 13.1.2016 22.12.2015

1/138/2015

Externý manažment a projektová činnosť BEAST STUDIO s.r.o. Levice 47563567 800.00 EUR 13.1.2016 22.12.2015

2/1/2016

Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2016 AJFA – AVIS s.r.o. Žilina 31602436 49.50 EUR 12.2.2016 5.1.2016

2/2/2016

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 12.2.2016 7.1.2016

2/3/2016

Poistenie majetku 2016 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 215.98 EUR 12.2.2016 7.1.2016

2/4/2016

Elektrická energia – vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -529.21 EUR 12.2.2016 13.1.2016

2/5/2016

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 379.00 EUR 12.2.2016 15.1.2016

2/6/2016

Plyn – vyúčtovanie SPP a.s. Bratislava 35815256 -242.58 EUR 12.2.2016 18.1.2016

2/7/2016

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 22.03 EUR 12.2.2016 18.1.2016

2/8/2016

Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 205.70 EUR 12.2.2016 18.1.2016

2/9/2016

Elektrická energia – záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1846.48 EUR 12.2.2016 19.1.2016

2/10/2016

Finančný spravodajca – vyúčtovanie 2015 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 12.46 EUR 12.2.2016 20.1.2016

2/11/2016

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.40 EUR 12.2.2016 21.1.2016

2/12/2016

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.90 EUR 12.2.2016 21.1.2016

2/13/2016

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 368.00 EUR 12.2.2016 2.2.2016

2/14/2016

Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 475.96 EUR 12.2.2016 3.2.2016

2/15/2016

Príprava žiadosti o NFP pre projekt – IBV Lula TRIUS FINANCE s.r.o. Bratislava 36699993 800.00 EUR 12.2.2016 8.2.2016

2/16/2016

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 12.2.2016 8.2.2016

2/17/2016

Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 243.72 EUR 26.2.2016 16.2.2016

2/18/2016

Vývoz nebezpečného odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 82.66 EUR 26.2.2016 16.2.2016

2/19/2016

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.37 EUR 26.2.2016 19.2.2016

2/20/2016

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 31.06 EUR 26.2.2016 19.2.2016

2/21/2016

Autorská odmena 2016 SOZA Bratislava 00178454 14.28 EUR 26.2.2016 22.2.2016

2/22/2016

Vyhotovenie dokumentácie prehľadu obecných pozemkov Ing. Ján Predajnianský Levice 34282173 30.00 EUR 26.2.2016 24.2.2016

2/23/2016

Doména obeclula.sk 2016 Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 50.62 EUR 30.3.2016 1.3.2016

2/24/2016

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 347.00 EUR 30.3.2016 2.3.2016

2/25/2016

Externý manažment a projektová činnosť BEAST STUDIO s.r.o. Levice 47563567 800.00 EUR 30.3.2016 3.3.2015

2/26/2016

Strava na voľby UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 49.00 EUR 30.3.2016 5.3.2016

2/27/2016

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 30.3.2016 7.3.2016

2/28/2016

Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 RVC Nitra 0034006656 25.00 EUR 30.3.2016 9.3.2016

2/29/2016

Poskytnutie vyjadrenia Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 16.99 EUR 30.3.2016 9.3.2016

2/30/2016

Verejná správa SR – ročný prístup Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 84.00 EUR 30.3.2016 11.3.2016

2/31/2016

Kontajnery plastové čierne FEREX s.r.o. Nitra 17682258 198.00 EUR 30.3.2016 11.3.2016

2/32/2016

Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 164.97 EUR 30.3.2016 16.3.2016

2/33/2016

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.71 EUR 30.3.2016 21.3.2016

2/34/2016

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.25 EUR 30.3.2016 21.3.2016

2/35/2016

Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za I.Q 2016 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 12.4.2016 4.4.2016

2/36/2016

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 190.00 EUR 12.4.2016 4.4.2016

2/37/2016

Členský príspevok 1 – 3 /2016 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 112.00 EUR 12.4.2016 8.4.2016

2/38/2016

Knihy do obecnej knižnice MARTINUS.SK Martin 36440531 94.92 EUR 12.4.2016 8.4.2016

2/39/2016

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.33 EUR 12.4.2016 11.4.2016

2/40/2016

Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 3.89 EUR 27.4.2016 13.4.2016

2/41/2016

Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 209.37 EUR 27.4.2016 18.4.2016

2/42/2016

Vývoz objemného odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 263.99 EUR 27.4.2016 18.4.2016

2/43/2016

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.02 EUR 27.4.2016 21.4.2016

2/44/2016

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.74 EUR 27.4.2016 21.4.2016

2/45/2016

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 73.00 EUR 30.5.2016 2.5.2016

2/46/2016

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 30.5.2016 6.5.2016

2/47/2016

Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 515.32 EUR 30.5.2016 10.5.2016

2/48/2016

Kontrola hasiacich prístrojov Agentúra BOZP a PO s.r.o. Levice 47251905 40.38 EUR 30.5.2016 11.5.2016

2/49/2016

Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 30.5.2016 17.5.2016

2/50/2016

Za dodanie hasiaceho prístroja P6 Te Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 30.5.2016 17.5.2016

2/51/2016

Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 201.33 EUR 30.5.2016 18.5.2016

2/52/2016

Ročný poplatok za používanie SW 2016 Remek s.r.o. Nitra 36535605 315.00 EUR 30.5.2016 19.5.2016

2/53/2016

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.94 EUR 30.5.2016 19.5.2016

2/54/2016

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.97 EUR 30.5.2016 19.5.2016

2/55/2016

Audit účtov. závierky 2015 INTERAUDIT Levice spol. s.r.o. 31420800 400.00 EUR 14.6.2016 31.05.2016

2/56/2016

Prepravné Obec Tehla 88 00587613 7.35 EUR 14.6.2016 31.5.2016

2/57/2016

Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 31.00 EUR 14.6.2016 2.6.2016

2/58/2016

Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 21.55 EUR 14.6.2016 8.6.2016

2/59/2016

Vypracovanie PD na projekt Zberný dvor Lula BEAST STUDIO s.r.o. Levice 47563567 2580.00 EUR 14.6.2016 9.6.2016

2/60/2016

Reklamné predmety na Výročie obce Lula Štefan Baniar – PRINTTEAM Levice 34687335 644.52 EUR 14.6.2016 9.6.2016

2/61/2016

Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 208.69 EUR 14.6.2016 14.6.2016

2/62/2016

Za projekt PO na Zberný dvor Lula Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 14.6.2016 14.6.2016

2/63/2016

Poštové služby za mesiac máj 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 11.30 EUR 14.6.2016 14.6.2016

2/64/2016

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.01 EUR 27.7.2016 20.6.2016

2/65/2016

Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.37 EUR 27.7.2016 20.6.2016

2/66/2016

Odmeny výkonným umelcom- verejný prenos dát v roku 2016 SLOVGRAM Bratislava 17310598 38.50 EUR 27.7.2016 29.6.2016
2/67/2016 Vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 pre projekt Zberný dvor Lula Štátna ochrana prírody a krajiny Banská Bystrica 17058520 35.00 EUR 27.7.2016 1.7.2016
2/67/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 29.00 EUR 27.7.2016 1.7.2016
2/68/2016 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za II.Q 2016 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 27.7.2016 1.7.2016
2/70/2016 Elektrická energia – záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1846.48 EUR 27.7.2016 6.7.2016
2/71/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 27.7.2016 7.7.2016
2/72/2016 Poštovné za I. polrok 2016 Mesto Levice – Spoločný obecný úrad 00307203 50.40 EUR 27.7.2016 8.7.2016
2/73/2016 Pozvánky a plagáty na Výročie obce Lula Štefan Baniar – PRINTTEAM Levice 34687335 105.00 EUR 27.7.2016 13.7.2016
2/74/2016 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 11.66 EUR 27.7.2016 13.7.2016
2/75/2016 Poštové služby za mesiac jún 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 22.40 EUR 27.7.2016 13.7.2016
2/77/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 182.61 EUR 27.7.2016 18.7.2016
2/78/2016 Členský príspevok 4 – 6 /2016 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 110.00 EUR 27.7.2016 18.7.2016
2/79/2016 Vystúpenie na Výročie obce Lula Folklórny súbor Vatra Tlmače 31824510 400.00 EUR 27.7.2016 18.7.2016
2/80/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.82 EUR 27.7.2016 21.7.2016
2/81/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.51 EUR 27.7.2016 21.7.2016
2/82/2016 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 397.22 EUR 27.7.2016 22.7.2016
2/83/2016 Geometrický plán č.10/2016 Ing.Róbert Chudý Vráble 35006803 237.00 EUR 27.7.2016 25.7.2016
2/84/2016 Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP Projekt s názvom – Zberný dvor Lula PROJEKTSERVIS s.r.o. Komárno 36557510 1200.00 EUR 27.7.2016 25.7.2016
2/85/2016 Finančný spravodajca 2017 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 26.40 EUR 27.7.2015 25.7.2015
2/86/2016 Za vyjadrenie k existencii HMZ Hydromeliorácie š.p. Bratislava 35860839 21.00 EUR 23.8.2016 29.7.2016
2/87/2016 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 23.8.2016 4.8.2016
2/88/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 29.00 EUR 23.8.2016 4.8.2016
2/89/2016 Výmena regulátorov SPP – distribúcia a.s. Bratislava 35910739 120.35 EUR 23.8.2016 4.8.2016
2/90/2016 Vystúpenie speváckeho súboru Spevácky súbor ľud. piesní LIPKA 42333962 70.00 EUR 23.8.2016 4.8.2016
2/91/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.94 EUR 23.8.2016 9.8.2016
2/92/2016 Poštové služby za mesiac júl 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 17.70 EUR 23.8.2016 11.8.2016
2/93/2016 Ročná kontrola el. zabezpečovacieho systému Ľubomír Kotora ELK Kozárovce 545 32570457 75.24 EUR 23.8.2016 11.8.2016
2/94/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 304.35 EUR 23.8.2016 15.8.2016
2/95/2016 Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu ELMIK Vráble Staničná 502 46093672 14845.00 EUR 23.8.2016 18.8.2016
2/96/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.64 EUR 23.8.2016 18.8.2016
2/97/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.14 EUR 23.8.2016 18.8.2016
2/98/2016 Preprava osôb Lula – Viedeň NITRAVEL s.r.o. Nitra 47244691 575.00 EUR 23.9.2016 24.8.2016
2/99/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 59.00 EUR 23.9.2016 2.9.2016
2/100/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 26.21 EUR 23.9.2016 7.9.2016
2/101/2016 Poštové služby za mesiac august 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 28.35 EUR 23.9.2016 12.9.2016
2/102/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 165.22 EUR 23.9.2016 16.9.2016
2/103/2016 Kalendáre 2017 Nová Práca s.r.o. Bratislava 35733594 14.96 EUR 22.9.2016 22.9.2016
2/104/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 31.63 EUR 23.9.2016 22.9.2016
2/105/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.42 EUR 23.9.2016 22.9.2016
2/106/2016 Aktualizácie ÚZZ 2017 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 71.20 EUR 25.10.2016 26.9.2016
2/107/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 183.00 EUR 25.10.2016 4.10.2016
2/108/2013 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za III.Q 2016 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 25.10.2016 5.10.2016
2/109/2016 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – podlimitná zákazka MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 950.00 EUR 25.10.2016 5.10.2016
2/110/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 13.99 EUR 25.10.2016 7.10.2016
2/111/2016 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 27.22 EUR 25.10.2016 12.10.2016
2/112/2016 Poštové služby za mesiac september 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 23.05 EUR 25.10.2016 12.10.2016
2/113/2016 Členský príspevok 7 – 9 /2016 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 110.00 EUR 25.10.2016 13.10.2016
2/114/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 197.99 EUR 25.10.2016 17.10.2016
2/115/2016 Vývoz odpadu – jesenné upratovanie Waste transport a.s. Bratislava 36046221 338.32 EUR 25.10.2016 17.10.2016
2/116/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.24 EUR 25.10.2016 20.10.2016
2/117/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 33.38 EUR 25.10.2016 20.10.2016
2/118/2016 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – rekonštrukcia KD Lula MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 16.11.2016 25.10.2016
2/119/2016 Nákupné poukážky COOP Jednota Levice SD 34150056 620.00 EUR 16.11.2016 28.10.2016
2/120/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 302.00 EUR 16.11.2016 2.11.2016
2/121/2016 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 397.22 EUR 16.11.2016 3.11.2016
2/122/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 22.99 EUR 16.11.2016 7.11.2016
2/123/2016 Projektová dokumentácia sadových úprav revitalizácie okolia obecného úradu Levická záhradnícka s.r.o. Hronské Kľačany 46593187 180.00 EUR 16.11.2016 8.11.2016
2/124/2016 Poštové služby za mesiac október 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 24.45 EUR 16.11.2016 10.11.2016
2/125/2016 Poistenie majetku 2017 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 215.98 EUR 16.11.2016 10.11.2016
2/126/2016 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby Rekonštrukcia KD v budove Obecného úradu Lula Ing. Dušan Ondrejka Hostie 363 43310435 2740.00 EUR 16.11.2016 16.11.2016
2/127/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 194.65 EUR 17.2.2017 18.11.2016
2/128/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.95 EUR 17.2.2017 21.11.2016
2/129/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.06 EUR 17.2.2017 21.11.2016
2/130/2016 Príručka pre kronikárov RVC Prešov 31954120 11.80 EUR 17.2.2017 24.11.2016
2/131/2016 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 16.99 EUR 17.2.2017 7.12.2016
2/132/2016 Členský príspevok 10 – 12 /2016 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 110.00 EUR 17.2.2017 7.12.2016
2/133/2016 Vypracovanie projektu" Úprava plôch pri obecnom úrade" BEAST STUDIO s.r.o. Levice 47563567 240.00 EUR 17.2.2017 7.12.2016
2/134/2016 Poštové služby za mesiac november 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 53.15 EUR 17.2.2017 12.12.2016
2/135/2016 Darčekové kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 150.00EUR 17.2.2017 16.12.2016
2/136/2016 Poštovné za II. polrok 2016 Mesto Levice – Spoločný obecný úrad 00307203 142.45 EUR 17.2.2017 14.12.2016
2/137/2016 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 248.82EUR 17.2.2017 16.12.2016
2/138/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.96 EUR 17.2.2017 21.12.2016
2/139/2016 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 30.00 EUR 17.2.2017 21.12.2016
2/140/2016 Spisový obal L.Borzi FVCC Rimavská Sobota 10907343 15.00 EUR 17.2.2017 23.12.2016
2/141/2016 Za vedenie účtu majiteľa CP Prima banka Slovensko a.s. Žilina 31575951 42.16 EUR 17.2.2017 27.12.2016
2/142/2016 Plyn SPP a.s. Bratislava 35815256 356.00 EUR 17.2.2017 2.12.2016
1/1/2017 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2017 AJFA – AVIS s.r.o. Žilina 31602436 49.50 EUR 17.2.2017 2.1.2017
1/2/2017 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za IV.Q 2016 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 17.2.2017 2.1.2017
1/3/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.48 EUR 17.2.2017 9.1.2017
1/4/2017 Elektrická energia – vyúčtovanie ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 -692.13 EUR 17.2.2017 12.1.2017
1/5/2017 Poštové služby za mesiac december 2016 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 20.85 EUR 17.2.2017 12.1.2017
1/6/2017 Elektromontážne práce – opravy rozvodov Július Orem Svodov č. 33  Želiezovce 37725386 652.80 17.2.2017 12.1.2017
1/7/2017 Plyn – vyúčtovanie SPP a.s. Bratislava 35815256 -348.41 EUR 21.3.2017 12.1.2017
1/8/2017 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 38.89 EUR 21.3.2017 13.1.2017
1/9/2017 Elektrická energia – záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1742.99 EUR 21.3.2017 16.1.2017
1/10/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 312.36 EUR 21.3.2017 16.1.2017
1/11/2017 Finančný spravodajca – vyúčtovanie 2016 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 13.67 EUR 21.3.2017 16.1.2017
1/12/2017 Za dotlač projektu IBV Lula 6RD – VNK eltecor s.r.o. Kolárovo 44231474 120.00 EUR 21.3.2017 17.1.2017
1/13/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.61 EUR 21.3.2017 18.1.2017
1/14/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 36.95 EUR 21.3.2017 18.1.2017
1/15/2017 Oprava osobného automobilu AUTOSERVIS UHRIN s.r.o. 48032760 502.36 EUR 21.3.2017 18.1.2017
1/16/2017 Geometrický plán č.1/2017 Ing.Róbert Chudý Vráble 35006803 237.00 EUR 21.3.2017 20.1.2017
1/17/2017 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 21.3.2017 6.2.2017
1/18/2017 PZP osobného automobilu 2017 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 71.41 EUR 21.3.2017 6.2.2017
1/19/2017 Havarijné poistenie  osobného automobilu 2017 Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 236.91 EUR 21.3.2017 6.2.2017
1/20/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.29 EUR 21.3.2017 8.2.2017
1/21/2017 Traktorové práce Poľnohospodárske družstvo Beša 172 00194409 34.80 EUR 21.3.2017 9.2.2017
1/22/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 21.3.2017 13.2.2017
1/23/2017 Poštové služby za mesiac január 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 10.75 EUR 21.3.2017 13.2.2017
1/24/2017 Autorská odmena 2017 SOZA Bratislava 00178454 14.28 EUR 21.3.2016 15.2.2017
1/25/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 139.79 EUR 21.3.2017 15.2.2017
1/26/2017 Geometrický plán č.1/2017 Ing.Róbert Chudý Vráble 35006803 448.00 EUR 21.3.2017 17.2.2017
1/27/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.07 EUR 21.3.2017 20.2.2017
1/28/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 39.66 EUR 21.3.2017 20.2.2017
1/29/2017 Doména obeclula.sk 2017 Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 50.14 EUR 21.3.2017 24.2.2017
1/30/2017 Verejná správa SR – ročný prístup Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 96.00 EUR 21.3.2017 1.3.2017
1/31/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 21.3.2017 8.3.2017
1/32/2017 Poštovné za I. Q 2017 Mesto Levice – Spoločný obecný úrad 00307203 28.40 EUR 21.3.2017 10.3.2017
1/33/2017 Členský príspevok 1 – 6 /2017 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 175.00 EUR 21.3.2017 10.3.2017
1/34/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 21.3.2017 10.3.2017
1/35/2017 Poštové služby za mesiac február 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 9.60 EUR 21.3.2017 13.3.2017
1/36/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 136.45 EUR 21.3.2017 13.3.2017
1/37/2017 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Prístupová komunikácia a chodník  Lula MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 800.00 EUR 21.3.2017 13.3.2017
1/38/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.70 EUR 21.3.2017 20.3.2017
1/39/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.06 EUR 21.3.2017 20.3.2017
1/40/2017 Odmeny výkonným umelcom SLOVGRAM Jakubovo nám. 14 Bratislava 17310598 38.50 EUR 28.4.2017 24.3.2017
1/41/2017 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za I.Q 2017 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 28.4.2017 4.4.2017
1/42/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 21.05 EUR 28.4.2017 6.4.2017
1/43/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 28.4.2017 10.4.2017
1/44/2017 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 28.51 EUR 28.4.2017 12.4.2017
1/45/2017 Poštové služby za mesiac marec 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 31.60 EUR 28.4.2017 12.4.2017
1/46/2017 Oprava osobného automobilu AUTOSERVIS UHRIN s.r.o. 48032760 210.90 EUR 28.4.2017 13.4.2017
1/47/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.72 EUR 28.4.2017 20.4.2017
1/48/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.12 EUR 28.4.2017 20.4.2017
1/49/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 210.70 EUR 28.4..2017 24.4.2017
1/50/2017 Ročný poplatok za používanie SW 2017 Remek s.r.o. Nitra 36535605 354.00 EUR 28.4.2017 24.4.2017
1/51/2017 Oprava chladiarenského boxu PJS Ján Peleš Vajanského 15 Levice 17713153 275.00 EUR 28.4.2017 27.4.2017
1/52/2017 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 28.4.2017 27.4.2017
1/53/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 2.6.2017 9.5.2017
1/54/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 2.6.2017 9.5.2017
1/55/2017 Elektromontážne práce – oprava osvetlenia na obecnom úrade Július Orem Svodov č. 33  Želiezovce 37725386 218.28 EUR 2.6.2017 10.5.2017
1/56/2017 Poštové služby za mesiac apríl 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 81.85 EUR 2.6.2017 12.5.2017
1/57/2017 Polohopisné a výškopisné zameranie p.č. 57/1 Ing.Róbert Chudý Vráble 35006803 100.00 EUR 2.6.2017 12.5.2017
1/58/2017 Oprava osobného automobilu AUTOSERVIS UHRIN s.r.o. 48032760 126.92 EUR 2.6.2017 15.5.2017
1/59/2017 Výkopové práce Baláž Dušan Levická č. 17 Veľký Ďur 37423614 144.00 EUR 2.6.2017 17.5.2017
1/60/2017 Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava 31348262 21.46 EUR 2.6.2017 17.5.2017
1/61/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 223.40 EUR 2.6.2017 18.5.2017
1/62/2017 Vývoz odpadu z jarného upratovania Waste transport a.s. Bratislava 36046221 281.08 EUR 2.6.2017 18.5.2017
1/63/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 2.6.2017 18.5.2017
1/64/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 2.51 EUR 2.6.2017 18.5.2017
1/65/2017 Vystúpenie Speváckeho súboru KOLOVRÁTOK Spevácky súbor KOLOVRÁTOK Prílepy 42209510 50.00 EUR 2.6.2017 25.5.2017
1/66/2017 Nákup športových potrieb na Deň detí AGF Invest Vráble 34117865 181.00 EUR 2.6.2017 26.5.2017
1/67/2017 Nákup športových potrieb na Deň detí inSPORTline s.r.o. Trenčín 36311723 324.50 EUR 2.6.2017 29.5.2017
1/68/2017 ESET NOD32 Antivirus ESET spol. s.r.o Bratislava 31333532 55.37 EUR 25.7.2017 5.6.2017
1/69/2017 Audit účtov. závierky 2016 INTERAUDIT Levice spol. s.r.o. 31420800 420.00 EUR 25.7.2017 06.06.2017
1/70/2017 Poštovné za II. Q 2017 Mesto Levice – Spoločný obecný úrad 00307203 54.80 EUR 25.7.2017 7.6.2017
1/71/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.86 EUR 25.7.2017 7.6.2017
1/72/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 25.7.2017 7.6.2017
1/73/2017 Poštové služby za mesiac máj 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 17.70 EUR 25.7.2017 12.6.2017
1/74/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 149.83 EUR 25.7.2017 19.6.2017
1/75/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.68 EUR 25.7.2017 21.6.2017
1/76/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 25.7.2017 21.6.2017
1/77/2016 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za II.Q 2017 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 25.7.2017 6.7.2017
1/78/2017 Elektrická energia – záloha ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1709.52 EUR 25.7.2017 6.7.2017
1/79/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 25.7.2017 6.7.2017
1/80/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 34.90 EUR 25.7.2017 7.7.2017
1/81/2017 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 436.59 EUR 25.7.2017 12.7.2017
1/82/2017 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 16.85 EUR 25.7.2017 12.7.2017
1/83/2017 Poštové služby za mesiac jún 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 37.55 EUR 25.7.2017 13.7.2017
1/84/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 290.95 EUR 25.7.2017 17.7.2017
1/85/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.36 EUR 25.7.2017 19.7.2017
1/86/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.09 EUR 25.7.2017 19.7.2017
1/87/2017 Elektrická energia – vyúčtovanie  výmena elektromera PZ ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 1709.52 EUR 25.7.2017 20.7.2017
1/88/2017 Finančný spravodajca 2018 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Žilina 31592503 26.40 EUR 26.9.2017 1.8.2017
1/89/2017 Nožnicový stan PROFITENT DH Fire & safety s.r.o. Stebník 50910612 350.00 EUR 26.9.2017 4.8.2017
1/90/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 26.9.2017 8.8.2017
1/91/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.39 EUR 26.9.2017 9.8.2017
1/92/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 212.71 EUR 26.9.2017 11.8.2017
1/93/2017 Poštové služby za mesiac júl 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 8.75 EUR 26.9.2017 11.8.2017
1/94/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 1.24 EUR 26.9.2017 18.8.2017
1/95/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 26.9.2017 18.8.2017
1/96/2017 Pivný set 8 ks METRO Cash&Carry SR s.r.o. Nitra 45952671 499.01 EUR 26.9.2017 20.8.2017
1/97/2017 Poštovné CONFIDENCE PARTNER s.r.o. Komárno 36557510 3.30 EUR 26.9.2017 31.8.2017
1/98/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 19.99 EUR 26.9.2017 6.9.2017
1/99/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 26.9.2017 7.9.2017
1/100/2017 Technológia pre Zberný dvor Lula Ing. Marek Cziria Levice 34279491 23983.14 EUR 26.9.2017 7.9.2017
1/101/2017 Poštové služby za mesiac august 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 13.35 EUR 26.9.2017 11.9.2017
1/102/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 211.36 EUR 26.9.2017 18.9.2017
1/103/2017 Vystúpenie speváckeho súboru Spevácky súbor ľudových piesní Lipka Tehla 42333962 70.00 EUR 26.9.2017 19.9.2017
1/104/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.67 EUR 26.9.2017 20.9.2017
1/105/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 26.9.2017 20.9.2017
1/106/2017 Kalendáre 2018 Nová Práca s.r.o. Bratislava 35733594 10.63 EUR 26.9.2017 25.9.2017
1/107/2017 Aktualizácie ÚZZ 2018 PORADCA s.r.o. Žilina 36371271 71.20 EUR 26.9.2017 25.9.2017
1/108/2017 Členský príspevok 7 – 12 /2017 OZ Tekov – Hont Santovka 42211824 175.00 EUR 26.9.2017 25.9.2017
1/109/2017 Za vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP za III.Q 2017 Ronald Loskot Levice 40667821 30.00 EUR 13.10.2017 4.10.2017
1/110/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.06 EUR 13.10.2017 6.10.2017
1/111/2017 Polohopisné a výškopisné zameranie areálu cintorína Ing.Róbert Chudý Vráble 35006803 180.00 EUR 13.10.2017 9.10.2017
1/112/2017 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Externé projektové riadenie pre implementáciu projektu – Rekonštrukcia KD a Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a okolia MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 13.10.2017 10.10.2017
1/113/2017 Havarijné poistenie  súboru motorových vozidiel Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 66.25 EUR 13.10.2017 10.10.2017
1/114/2017 PZP  náves a malotraktor Prvá Komunálna Finančná a.s. Nitra 36557129 11.97 EUR 13.10.2017 10.10.2017
1/115/2017 Plyn ZSE Energia a.s. Bratislava 36677281 238.27 EUR 13.10.2017 10.10.2017
1/116/2017 Vodné Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Levice 36550949 19.44 EUR 13.10.2017 11.10.2017
1/117/2017 Poštové služby za mesiac september 2017 Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica 36631124 9.85 EUR 13.10.2017 12.10.2017
1/118/2017 Poštovné za III. Q 2017 Mesto Levice – Spoločný obecný úrad 00307203 43.35 EUR 6.11.2017 13.10.2017
1/119/2017 Pristavenie kontajnera na jesenné upratovanie Waste transport a.s. Bratislava 36046221 63.26 EUR 6.11.2017 16.10.2017
1/120/2017 Vývoz odpadu Waste transport a.s. Bratislava 36046221 203.34 EUR 6.11.2017 16.10.2017
1/121/2017 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Rekonštrukcia KD v budove Obecného úradu a revitalizácia okolia MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 300.00 EUR 6.11.2017 17.10.2017
1/122/2017 Stavebné práce – Zberný dvor – Lula ZLATNER spol. s.r.o. Levice 34109919 33417.66 EUR 6.11.2017 23.10.2017
1/123/2017 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Spracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia KD v budove Obecného úradu MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 6.11.2017 24.10.2017
1/124/2017 Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní – Stavebný dozor pre stavbu: Rekonštrukcia Domu smútku a úprava jeho okolia MAZY Silvia Matušková Čifáre 227 41061969 150.00 EUR 6.11.2017 24.10.2017
1/125/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 0.65 EUR 6.11.2017 24.10.2017
1/126/2017 Telefón ORANGE Slovensko a.s. Bratislava 35697270 32.00 EUR 6.11.2017 24.10.2017
1/127/2017 Rezervácia ubytovania na výjazdovom rokovaní RZMOTekov Santovka 42043069 60.00 EUR 6.11.2017 30.10.2017
1/128/2017 Oprava verejného osvetlenia UNIMONT s.r.o. Vráble 46234888 117.11 EUR 6.11.2017 30.10.2017
1/129/2017 Jedálenské kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 357.85 EUR 6.11.2017 2.11.2017
1/130/2017 Za poradenské služby pre projekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu v budove obecného úradu Lula EUFC SK s.r.o. Bratislava 47256125 540.00 EUR 6.11.2017 2.11.2017
131/2017 Za poradenské služby pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a úprava jeho okolia v obci Lula EUFC SK s.r.o. Bratislava 47256125 540.00 EUR 6.11.2017 2.11.2017
1/132/2017 Strava na voľby do VÚC UNIGASTRO s.r.o. Vráble 36565717 49.20 EUR 6.11.2017 4.11.2017
1/133/2017 Posúdenie konštrukčnej dokumentácie – IBV 6RD Lula Technická inšpekcia a.s. Bratislava 36653004 132.00 EUR 30.11.2017 6.11.2017
1/134/2017 The Hosting lapeno _10 Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 35.92 EUR 30.11.2017 7.11.2017
1/135/2017 Custom hosting obeclula.sk Websupport s.r.o. Bratislava 36421928 - 12.31 EUR 30.11.2017 7.11.2017
1/136/2017 Telefón Slovak Telekom a.s. Bratislava 35763469 20.22 EUR 30.11.2017 8.11.2017